Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Insprekers bij de Commissie Sociale Leefomgeving van 24 maart 2020 bij de bespreking van de Cultuurnota:

23-3-2020


- Dhr. E.W. Geerlings en mevr. N. van Tongeren namens Het Weeshuistheater
- Dhr. D. Prins namens Hollands Diep
- Een afgevaardigde van de Jongerenraad
- Mevr. S. Landa o.a. namens winkeliersvereniging Voorstraat-Noord en de Popkoepel

Overig nieuws