Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Insprekers commissie Fysieke Leefomgeving van 26 november 2019

26-11-2019


Inspreker bij agendapunt 4 (parkeerregulering)
- mevrouw Bouwknegt namens bewoners van de Hugo de Grootlaan

Inspreker bij agendapunt 5 (Top 20 verkeersveilige situaties)
- de heer Bohlander namens de Fietsersbond Drechtsteden

Overig nieuws