Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Inspreker Commissie Sociale leefomgeving 8 oktober 2019

7-10-2019


Mevrouw A.E. de Jong-Rietstap zal inspreken bij agendapunt 5, Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fracties GroenLinks en PvdA over schoolverzuim en thuiszitters.

Overig nieuws