Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Insprekers bij commissie Fysieke Leefomgeving

5-9-2019


Agendapunt 4
Presentatie burgerinitiatief 'De Tuin van Sterrenburg' door de heer B. van der Burgt
Presentatie burgerinitiatief 'Geluidwerende voorziening Dubbeldrecht' door de heer Vos

Inspreker bij agendapunt 5 (RV Structuurvisie Dordrecht 2040)
- de heer Verbakel namens Drechtse Energie

Inspreker bij agendapunt 6 (RIB toegang wijk Wilgenwende)
- de heer Martens

Overig nieuws