Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Inspreker commissie Fysieke Leefomgeving van 9 april 2019

8-4-2019 15:32


Inspreker bij agendapunt vaststellen Transitievisie Warmte (agendapunt 5)
- de heer Vogelaar namens Drechtse Stromen

Overig nieuws