Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Insprekers bij de Commissie Sociale Leefomgeving van 12 maart 2019:

7-3-2019


Bij de bespreking van agendapunt 5, Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, zullen vertegenwoordigers van de sportverenigingen Dubbeldam, Movado, TTVD, Next Volley en mevr. M. Visser namens Hondenpraktijk Fjurdy inspreken.

Bij de bespreking van agendapunt 11, Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht zal mevr. A.E. de Jong, namens Ouderplatform ZHZ  inspreken.

Overig nieuws