Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Actuele bestuurlijke dossiers

Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: inhuur

Publicatie 17 november 2017

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat in de afgelopen jaren de gemeente Dordrecht steeds meer extern heeft ingehuurd (van 7,6 mi Lees meer ...

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Raadsinformatiebrief over voortgang project Noordoevers

Publicatie 17 november 2017

Raadsinformatiebrief - Fysieke Leefomgeving

Vaststellen verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging)

Publicatie 16 november 2017

De Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) wordt met dit voorstel geactualiseerd. In de paragraaf 'argumenten' van dit voorstel worden d Lees meer ...

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Bekijk alle actuele bestuursdossiers

Lijst van ingekomen stukken

Uitnodigingen

Di 12 december 2017 17:00-23:00
Drechtstedendinsdag