Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2637434 - Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2637434 - Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2637434
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt BMM de Jong
Aanspreekpunt e-mail bmm.de.jong@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Melanie Morlog-Criellaard
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Agendacommissie 17-11-2020
Termijn agenda bespreking samen met commissie Fysiek
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 12-11-2020