Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2526217 - Raadsinformatiebrief Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2526217 - Raadsinformatiebrief Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526217
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2020 13:25:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 133 - Afvalinzameling- en verwerking
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SL van Gulik
Datum B&W Besluit 28-01-2020
Agendacommissie 11-02-2020
Raad 10-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 18-02-2020