Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2480733 - Raadinformatiebrief over Voortgang visie opvang kwetsbare groepen

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2480733 - Raadinformatiebrief over Voortgang visie opvang kwetsbare groepen

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2480733
Onderwerp Raadinformatiebrief over Voortgang visie opvang kwetsbare groepen
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2019 16:28:26
Onderwerp Raadinformatiebrief over Voortgang visie opvang kwetsbare groepen
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 0787704980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van Walderveen, tel.no. 078 770 4816
Datum B&W Besluit 08-10-2019
Agendacommissie 15-10-2019
Raad 29-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 18 juni jl. is de raadscommissie ambtelijk geïnformeerd over de concept-hoofdlijnen van de Visie opvang kwetsbare groepen, die in opdracht van de raad wordt opgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt aan de uitwerking ervan en aan concrete plannen voor vernieuwing van de opvang. Wethouder Peter Heijkoop heeft in de raadscommissie op 18 juni jl. toegezegd de raad te informeren over een evaluatie van de situatie sinds de verhuizing van de dagopvang.

Gepubliceerd 09-10-2019