Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2477626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2477626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2477626
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (derde wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2019 10:18:37
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (derde wijziging)
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard
Datum B&W Besluit 01-10-2019
Agendacommissie 15-10-2019
Toelichting

Met het vaststellen van de derde wijzigingsverordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt een actuele en juridisch juist geformuleerde kwijtscheldingsregeling bereikt.

Gepubliceerd 09-10-2019