Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2477583

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2477583

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2477583
Onderwerp Vaststellen eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2019 10:32:52
Onderwerp Vaststellen eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente Dordrecht
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard
Datum B&W Besluit 01-10-2019
Agendacommissie 15-10-2019
Toelichting

Met het vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening Reclamebelasting Kernwinkelgebied Dordrecht zorgen we ervoor dat ten aanzien van de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zoals deze jaarlijks voor de gemeente Dordrecht door Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) wordt verzonden, sprake is van gelijke termijn van betaling. Voor de GBD is het vanuit het oogpunt van efficiency van belang dat alle gemeenten, voor wie de GBD belastingen heft en invordert, dezelfde regeling hanteren.

Gepubliceerd 09-10-2019