Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2477573 - Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2477573 - Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2477573
Onderwerp Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West, 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland'
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2019 10:36:45
Onderwerp Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West, 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland'
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard
Datum B&W Besluit 01-10-2019
Agendacommissie 15-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

MMet het vaststellen van de de eerste wijzigingen van de Verordeningen BI-zones 'Handelskade', 'Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West', 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland' zorgen we ervoor dat ten aanzien van de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zoals deze jaarlijks voor de gemeente Dordrecht door Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) wordt verzonden, sprake is van gelijke termijn van betaling. Voor de GBD is het vanuit het oogpunt van efficiency van belang dat alle gemeenten, voor wie de GBD belastingen heft en invordert, dezelfde regeling hanteren.

Gepubliceerd 09-10-2019