Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2439864 - Vaststellen Bestuursrapportage 2019

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2439864 - Vaststellen Bestuursrapportage 2019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2439864
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2019 16:16:08
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2019
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 183 - Planning en Control cyclus 2019
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Cor van Vliet
Datum B&W Besluit 09-07-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel van de Bestuursrapportage 2019 (zie https://dordrecht2019.bestuursrapportage.nl) is u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2019 en de financiƫle begroting hier waar nodig op aan te passen. De bestuursrapportage stelt u voorts in staat een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de voortgang in 2019. Om dit debat verder te faciliteren zijn beleidsindicatoren per programma bepaald.

Gepubliceerd 16-07-2019