Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2378377 - Raadsinformatiebrief met inzicht over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 20

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2378377 - Raadsinformatiebrief met inzicht over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 20

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2378377
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2019 OZHZH
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2019 OZHZH
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 68 - Dordt West
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R.A. Mank, tel.no. 4844
Datum B&W Besluit 26-03-2019
Agendacommissie 16-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt uw raad inzicht gegeven in het jaarprogramma 2019 van de Omgevingsdienst en wordt uw raad geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed en het Generiek Toezicht. Beide zijn onderdeel van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsbeleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022.

Gepubliceerd 15-04-2019