Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2372905 - Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2372905 - Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372905
Onderwerp Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-03-2019 12:49:22
Onderwerp Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 132 - Cultuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Beunke, tel.no. 078 770 3944
Datum B&W Besluit 19-03-2019
Agendacommissie 09-04-2019
Adviescommissie 14-05-2019
Raad 28-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het huidige cultuurbeleid 'De kracht van het lokale 2.0' van de gemeente Dordrecht stamt uit 2011 en was oorspronkelijk bedoeld voor de periode 2011 tot en met 2014. In deze periode en de jaren daarna werd de gemeente geconfronteerd met de noodzaak tot bezuinigingen waardoor er geen financiƫle ruimte was voor nieuw cultuurbeleid. In het nieuwe coalitieakkoord 'Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen' hebben wij aangegeven het huidige cultuurbeleid in samenspraak met de stad te willen herijken. Deze startnotitie biedt de inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan we dit willen doen en het proces daar naartoe.

Gepubliceerd 27-03-2019