Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2360777 - Vaststellen beleidsnotitie "Vrijwillige Inzet in Dordrecht"

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2360777 - Vaststellen beleidsnotitie "Vrijwillige Inzet in Dordrecht"

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2360777
Onderwerp Vaststellen beleidsnotitie "Vrijwillige Inzet in Dordrecht"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 11:22:05
Onderwerp Vaststellen beleidsnotitie "Vrijwillige Inzet in Dordrecht"
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Christien ter Linde 078 770 4127
Datum B&W Besluit 05-03-2019
Adviescommissie 19-03-2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente Dordrecht wil vrijwilligers en de organisaties die met vrijwilligers werken, ondersteunen. Hen de randvoorvoorwaarden bieden om zich enthousiast in te zetten en drempels weg te nemen om actief te worden. Samen met de stad worden het beleid en de uitvoering van vrijwillige inzet in Dordrecht opnieuw ingericht. Hiertoe is een beleidsplan 'Vrijwillige Inzet in Dordrecht' opgesteld. De beleidsnotitie bevat de visie uitgewerkt naar uitgangspunten en ambities en een voorstel tot kaderzetting om de uitgangspunten uit te voeren.

Gepubliceerd 14-03-2019