Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2257555 - Vaststellen Derde wijziging Legesverordening 2018

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2257555 - Vaststellen Derde wijziging Legesverordening 2018

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257555
Onderwerp Vaststellen Derde wijziging Legesverordening 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 15:24:05
Onderwerp Vaststellen Derde wijziging Legesverordening 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 11-09-2018
Gerelateerde zaak 2154331
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De derde wijziging van de Legesverordening 2018 verwerkt, naast een aantal kleine actualisaties teneinde aan te sluiten op gemeentelijk beleid, voornamelijk door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (verder VNG) voorgestelde wijzigingen in de Legesverordening 2018 en de bij de verordening behorende tarieventabel. Zie de paragraaf 'argumenten' van dit voorstel voor een beknopte toelichting. Met het doorvoeren van deze voorgestelde wijzigingen blijven we zoveel als mogelijk in lijn met de VNG-modelverordening.

Gepubliceerd 13-09-2018