Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2222397 - Beschikbaar stellen van een krediet voor Evaluatie Energiehuis

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2222397 - Beschikbaar stellen van een krediet voor Evaluatie Energiehuis

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222397
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor Evaluatie Energiehuis
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 14:39:08
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor Evaluatie Energiehuis
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Beunke, tel.no.078 770 3944
Datum B&W Besluit 10-07-2018
Gerelateerde zaak 2122228
Agendacommissie 28-08-2018
Adviescommissie 09-10-2018
Raad 31-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het gaat goed met het Energiehuis, maar het kan nog veel beter. De keuzes die in 2015 zijn gemaakt voor het samenwerkingsmodel waren goed, de uitwerking vertoont nog gebreken. Aan de ene kant zijn er nu extra investeringen nodig om het gebouw en de daar gevestigde organisaties beter te laten functioneren en daarmee op termijn te komen tot een betere exploitatie. Aan de andere kant vraagt dit ook inspanningen van de drie partners, met name op het gebied van programmering en profilering. Als alle partijen hun aandeel leveren, kan het Energiehuis verder uitgroeien tot een centrum voor podiumkunst waar veel meer mensen uit Dordrecht en de regio Drechtsteden zich thuis voelen. Wij stellen uw raad daarom een aantal investeringen voor. Ten eerste een bedrag van € 300.000,- voor een structure voorziening voor de theatertechniek in het Energiehuis. Daar is bij de bouw in 2013 niet in voorzien. Ten tweede een investering van € 214.536,- voor de vervanging van de tribune in de zaal Machine 3. De huidige tribune voldoet niet goed. Vooral het uit elkaar halen en in verschillende opstellingen opbouwen blijkt veel ingewikkelder te zijn dan gedacht. Ten derde stellen wij uw raad voor € 138.000,- per jaar extra beschikbaar te stellen voor subsidie aan poppodium Bibelot om te kunnen groeien naar een poppodium voor een groter publiek en een trekpleister voor de jeugd. Wij komen tot deze voorstellen op basis van twee rapportages: de evaluatie van het Energiehuis 2016-2017 door bureau Berenschot en het onderzoek naar de positie van Bibelot door Thomas van Dalen. Versterking van de positie van het Energiehuis is niet alleen een kwestie van geld. De samenwerking tussen de drie culturele instellingen Kunstmin, Stichting Culturele Educatie en Bibelot kan veel beter. Zo moeten ze meer aan gezamenlijke programmering doen en ook de merknaam Energiehuis meer gebruiken. De drie instellingen hebben het rapport van Berenschot uitgebreid besproken en nieuwe afspraken gemaakt over gezamenlijke programmering en verbeteringen in het gebouw. Het is niet nodig opnieuw in te grijpen in de organisatie. De keuze uit 2016 om Kunstmin hoofdhuurder te maken voldoet goed.

Gepubliceerd 23-08-2018