Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2176399 - Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2176399 - Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176399
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 181 - Gemeenschappelijke regelingen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar EIM Goutziers-Leidekker, 770 3516 / R Bosua, 770 4352
Datum B&W Besluit 08-05-2018
Gerelateerde zaak 2074727
Agendacommissie 15-05-2018
Adviescommissie 22-05-2018
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dordrecht neemt deel in de volgende 8 gemeenschappelijke regelingen: - Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (hierna GRD); - Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (hierna GR DG&J); - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna GR VRZHZ); - Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ); - Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (hierna GR Drechtwerk); - Gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (hierna GR Gevudo); - Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna GR Kiltunnel); en - Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna GR Parkschap Biesbosch). Van deze GR-en zijn de (concept) Jaarstukken 2017 en de ontwerp Begrotingen 2019 ontvangen. En 7 van de 8 GR-en stellen u nu in de gelegenheid om op deze P&C-documenten uw zienswijze naar voren te brengen. Voor de GR Gevudo heeft u al in maart 2018 een apart raadsvoorstel ontvangen. Door de gebundelde integrale behandeling van deze P&C-documenten van de GR en trachten we bespreking in uw raad overzichtelijk te maken. We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de GRD, GR DG&J, GR VRZHZ en GR Kiltunnel. Voor de andere GR-en stellen we voor geen separate zienswijze in te dienen.

Gepubliceerd 09-05-2018