Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 1876055 - Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmings

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 1876055 - Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmings

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1876055
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en ontwerp MER
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en ontwerp MER
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 31-01-2017
Gerelateerde zaak 1784678
Termijn agenda icm 1899614 (Sprekersplein)
Adviescommissie 30-05-2017+20-06-2017
Raad 28-06-2017 (middag)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben op 10 november 2015 (kenmerk SO/1508861) besloten het voorontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV en het voorontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16–N3 vrij te geven voor inspraak en overleg. Datzelfde hebben we gedaan met het ontwerp van de milieueffectrapportage. Uw raad heeft deze stukken en bijbehorende raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen. De planologische procedure vloeit voort uit het besluit van uw raad tot het voortzetten van de ontwikkelingen in het kader van de Westelijke Dordtse Oever (hierna: WDO). De procedure is thans zover gevorderd dat de plannen in ontwerp ter visie kunnen worden gelegd.

Gepubliceerd 16-02-2017