Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Organen

Gemeente Dordrecht

Organen

Overzicht Organen
Orgaan Hoofd orgaan Startdatum Einddatum
Gemeenteraad 01-12-2008
Adviescommissie 23-12-2008
Fysieke Leefomgeving Adviescommissie 11-03-2010
Bestuur en Middelen Adviescommissie 11-03-2010
Sociale Leefomgeving Adviescommissie 11-03-2010
Grote Projecten Adviescommissie 01-01-2009
Auditcommissie 07-07-2009
Themabijeenkomst Raadsbreed 01-12-2014
Presidium 01-05-2006
CTOO Adviescommissie 23-12-2008
Drechtraad 08-03-2006
Agendacommissie 23-12-2008
College van Burgemeester en Wethouders 23-12-2008
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) Adviescommissie 01-05-2010
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) Adviescommissie 02-12-2010
Bestuur en Middelen (Dienstverlening) Adviescommissie 02-12-2010
Bestuur en Middelen (Veiligheid) Adviescommissie 01-05-2010
Collegecarrousel Adviescommissie 09-01-2009
Fysieke Leefomgeving (Groot Project) Adviescommissie 02-12-2010
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) Adviescommissie 02-12-2010
Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid) Adviescommissie 02-12-2010
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) Adviescommissie 02-12-2010
Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) Adviescommissie 02-12-2010
Fysieke Leefomgeving (Wonen) Adviescommissie 02-12-2010
Programmakamer overig Adviescommissie 09-01-2009
Programma's Adviescommissie 01-10-2010
Sociaal Leefomgeving (Groot Project) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Jeugd) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Onderwijs) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie) Adviescommissie 02-12-2010
Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen) Adviescommissie 02-12-2010
Griffie 13-01-2009
Groslijst Adviescommissie 01-01-2009
presidium 01-05-2009
Rekenkamercommissie 01-01-2009
Sprekersplein 13-01-2009