Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Zoeken naar een Onderwerplijstnr
Gearchiveerd
Nummer Onderwerp Aangemaakt Gearchiveerd  
131 Accountantscontrole 19-01-2009
51 Achterom / Bagijnhof 16-01-2009
133 Afvalinzameling- en verwerking 19-01-2009
4 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 16-01-2009
180 Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid 01-02-2018
58 Antillianenprogramma 16-01-2009
77 Arbeidsmarktbeleid 16-01-2009
182 Armoede 09-10-2018
166 Artikel 40 vragen 02-07-2012
146 Auditcommissie 01-07-2009
94 Bedrijventerrein Amstelwijck 16-01-2009
74 Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4 16-01-2009
65 Beheer Openbare Ruimte 16-01-2009
97 Belastingen,leges en heffingen; verordening 16-01-2009
102 Belthurepark 16-01-2009
55 Bestuur 16-01-2009
100 Bibliotheekvoorzieningen 16-01-2009
142 Binnenstad 27-03-2009
160 Bioscoop - Filmhuis 12-01-2011
18 Bodem; verontreiniging en saneringen 16-01-2009
117 Boombeleid, beheer en onderhoud 16-01-2009
27 Bouw moskee 16-01-2009
34 Brandweer 16-01-2009
62 Burgerjaarverslagen en jaarverslagen klachten 16-01-2009
14 Cameratoezicht 16-01-2009
130 College Onderzoeksprogramma 19-01-2009
115 Commissie beroep- en bezwaarschriften 16-01-2009
104 Copernicusweg 16-01-2009
99 Creatieve economie 16-01-2009
132 Cultuur 19-01-2009
26 Detentieboot 16-01-2009
43 Dierenwelzijn 16-01-2009
53 Dordrechts Museum 16-01-2009
68 Dordt West 16-01-2009
93 Drechtwerk 16-01-2009
168 Duurzaamheidscentrum Weizigt 03-07-2012
184 Economie 12-02-2019
148 Economische crisis 13-10-2009
32 Economische Structuurversterking 16-01-2009
135 Eneco 04-02-2009
71 Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale 16-01-2009
59 Essenhof 16-01-2009
1 Evenementen en festivals (incl. evenementenbeleid) 16-01-2009
118 Externe Veiligheid 16-01-2009
70 Fietsbrug over de Vlij 16-01-2009
8 Fietsplan 16-01-2009
88 Financiƫn 16-01-2009
75 Funderingsproblematiek 16-01-2009
145 Fysieke veiligheid 15-06-2009
128 Geluid en luchtkwaliteit 16-01-2009
72 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 16-01-2009
83 Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" 16-01-2009
181 Gemeenschappelijke regelingen 08-05-2018
124 Gezondheid en gezondheidszorg 16-01-2009
103 Gezondheidspark 16-01-2009
85 Grondbedrijf 16-01-2009
12 Handhaving en Toezicht 16-01-2009
96 Havens 16-01-2009
98 Herinrichting Stationsgebied 16-01-2009
106 Herinrichting straten 16-01-2009
49 Herontwikkeling Buurten en Straten 16-01-2009
87 Herontwikkeling KPN-gebouw 16-01-2009
57 Herontwikkeling Oostpoort 16-01-2009
23 Hofkwartier 16-01-2009
29 Horeca 16-01-2009
149 Huisvestingsverordening 19-11-2009
123 HVC/Gevudo 16-01-2009
50 Inburgering 16-01-2009
153 (In)Formatie college 31-03-2010
47 Inkomen 16-01-2009
33 Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting 16-01-2009
119 Integrale Veiligheid 16-01-2009
10 Integratie, participatie en emancipatie 16-01-2009
152 Internationale samenwerking 06-01-2010
11 Jeugd en jongeren 16-01-2009
143 Johan de Witt Gymnasium 30-03-2009
81 Kamerverhuur en overbewoning 16-01-2009
28 Kinderopvang 16-01-2009
156 Kindertheater 03-08-2010
5 Kiosken Vriesebrug 16-01-2009
150 Klimaat en duurzaamheid 25-11-2009
136 Leefbaarheid 26-02-2009
137 Leerpark; duurzaamheidsfabriek 26-02-2009
54 Lichtplan binnenstad 16-01-2009
107 Maasterras (Spoorzone) 16-01-2009
89 Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel) 16-01-2009
121 Manege aan de Spirea 16-01-2009
129 Mantelzorg 16-01-2009
167 Markt 03-07-2012
24 Media 16-01-2009
80 Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 16-01-2009
60 Milieu 16-01-2009
141 Monumenten en Monumentenzorg 27-03-2009
138 Nieuwe Dordtse Biesbosch 06-03-2009
170 Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch 12-12-2012
174 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 27-11-2014
35 Onderwijs 16-01-2009
36 Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Dordrecht 16-01-2009
134 Ontwikkeling en herstructurering woonwijken 21-01-2009
79 Oostelijke stadsdelen 16-01-2009
127 Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) 16-01-2009
21 Organisatie en Dienstverlening (Inclusief ICT) 16-01-2009
86 Ouderen 16-01-2009
157 Overlast 10-08-2010
17 Parkeren en parkeergarages 16-01-2009
84 Peuters 16-01-2009
39 Planning en control cyclus 2006 16-01-2009
40 Planning en control cyclus 2007 16-01-2009
41 Planning en control cyclus 2008 16-01-2009
42 Planning en control cyclus 2009 16-01-2009
44 Planning en control cyclus 2010 16-01-2009
151 Planning en control cyclus 2011 04-12-2009
161 Planning en control cyclus 2012 21-04-2011
163 Planning en control cyclus 2013 29-02-2012
171 Planning en control cyclus 2014 21-02-2013
173 Planning en control cyclus 2015 24-04-2014
175 Planning en control cyclus 2016 28-05-2015
178 Planning en control cyclus 2017 22-06-2016
179 Planning en Control cyclus 2018 04-04-2017
183 Planning en Control cyclus 2019 10-10-2018
185 Planning en Control cyclus 2020 17-06-2019
186 Planning en Control cyclus 2021 03-06-2020
20 Planschade 16-01-2009
111 Podiumkunsten 16-01-2009
31 Politie 16-01-2009
73 Recreatie 16-01-2009
52 Regio Zuid-Holland Zuid 16-01-2009
177 Regionale nota Gezondheidsbeleid 03-02-2016
147 Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) 24-07-2009
76 Revitalisering Zeehavengebied 16-01-2009
90 Risicobeheersing grote projecten 16-01-2009
7 Ruimtelijke besluiten 16-01-2009
162 Schil 2020 17-08-2011
154 Schil-West 02-06-2010
140 Sociale Veiligheid 10-03-2009
25 Sociale Zaken 16-01-2009
164 Speelruimtebeleid 03-04-2012
105 Spelen 16-01-2009
66 Sport 16-01-2009
56 Sportaccomodaties 16-01-2009
9 Sportboulevard 16-01-2009
22 Sportraad 16-01-2009
113 Stadsstrand 16-01-2009
110 Stadswerven 16-01-2009
13 Statistische gegevens over gemeente en regio 16-01-2009
125 Stedelijk Dalton Lyceum 16-01-2009
61 Stedelijke Ecologische Structuur (SES) 16-01-2009
101 Straatnaamgeving 16-01-2009
172 Strategische Investeringen 13-03-2013
112 Structuurvisie 16-01-2009
95 Subsidies 16-01-2009
15 Tunnel Laan der Verenigde Naties/Kilweg 16-01-2009
165 University College 04-04-2012
176 Vastgoed 15-12-2015
92 Veilig Opgroeien in Dordrecht 16-01-2009
109 Verantwoordingsdocumenten Rekenkamercommissie Dordrecht 16-01-2009
69 Verkeersoverlast 16-01-2009
37 Verkeersplannen en verkeersmaatregelen 16-01-2009
116 Verkeersveiligheid 16-01-2009
82 Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten) 16-01-2009
169 VNG,VZHG 16-07-2012
108 Vrijwilligerswerk 16-01-2009
63 Water 16-01-2009
122 Wegennota 16-01-2009
126 Wegschap Tunnel Dordtse Kil 16-01-2009
67 Welstandscommissie 16-01-2009
139 Welzijn 10-03-2009
158 Westelijke Dordtse Oever 09-11-2010
48 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg 16-01-2009
114 Wijkeconomie 16-01-2009
45 Wijkgebouwen/multifunctionele accomodaties 16-01-2009
64 Wijkgericht werken en wijkplannen 16-01-2009
3 Wonen 16-01-2009
19 Woonwagenzaken 16-01-2009
6 Zeehavenbuurt 16-01-2009
2 Zuidendijk 16-01-2009
91 Zuidpolder 16-01-2009
155 Zuidwestelijke Delta 02-06-2010