Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Personen / Persoon

Gemeente Dordrecht

Persoon

Persoon details
College van Burgemeester en Wethouders
NaamAW Kolff
Telefoon0787704111
Emailburgemeester@dordrecht.nl
+ Toon ook inactief
Type Functie Omschrijving Bez Startdd Eindd
Hoofd Burgemeester J 13-09-2017
Neven Drechtstedenbestuur Voorzitter N 13-09-2017
Neven Drechtraad Voorzitter N 13-09-2017
Neven Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Voorzitter N 13-09-2017
Neven Brandweer van het Veiligheidsberaad Landelijk portefeuillehouder
(overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's)
60 uur per jaar
N 14-06-2019
Neven Politie District Zuid-Holland Zuid Voorzitter N 13-09-2017
Neven Politie-eenheid Rotterdam Vice-voorzitter N 13-09-2017
Neven Veiligheidsregio ZHZ Investerings BV Lid van Raad van Commmissarissen N 13-09-2017
Neven Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Parcitipatie BV Lid van Bestuur N 13-09-2017
Neven Economic Board Zuid-Holland Lid N 01-01-2018
Neven Koninklijk Nederlandse Reddingsmaatschappij afdeling Dordrecht Beschermheer N 13-09-2017
Neven Stichting Dordt in Stoom Beschermheer N 13-09-2017
Neven Vereniging Koninklijke Rederykerskamer Inter Amicos Beschermheer N 13-09-2017
Neven Comité van aanbeveling Stichting Bachfestival Dordrecht Lid N 13-09-2017
Neven Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereniging Honorair lid N 13-09-2017
Neven Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzerziekenhuis Comité van aanbeveling N 01-02-2018
Neven Stichting het Wiegje van Beatrijs Kinderdijk Comité van aanbeveling N 01-01-2018
Neven Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) Voorzitter. Club heeft 12.000 leden.
Daarvoor vice-voorzitter vanaf 2014.
N 01-01-2018
Neven Stichting Nationaal Ouderenfonds Voorzitter Raad van Toezicht N 01-04-2019
Neven Stichting Fonds voor Verpleegkundigen Lid Raad van Toezicht N 01-01-2011
Neven Stichting Zikna Comité van aanbeveling N 01-01-2018
Neven Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal Ambassadeur/comité van aanbeveling N 01-03-2018
Neven Commissie tot redactie van de Utrechtse Studenten Almanak Comité van aanbeveling N 18-06-2018
Neven Stichting Deltawerken Comité van aanbeveling N 01-02-2020
Neven Symposiumcommissie van het Utrechtsch Studenten Almanak Comité van aanbeveling N 08-01-2019