Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Personen / Persoon

Gemeente Dordrecht

Persoon

Persoon details
College van Burgemeester en Wethouders
NaamJ Mos
Telefoon0787704103
EmailJ.Mos@dordrecht.nl
Einddatum 29-5-2018
- Toon alleen actief
Type Functie Omschrijving Bez Startdd Eindd
Hoofd Wethouder J 22-03-2011 29-05-2018
Neven Gemeenschappelijke Regeling Gevudo (Afvalverwerking Dordrecht, HVC Afvalcentrale voorzitter AB N 07-05-2014 29-05-2018
Neven Gemeenschappelijke Regeling Wegenschap Tunnel Dordtse Kil lid DB en AB N 31-05-2011 29-05-2018
Neven HSL-Zuid, A16, A4 - schadevergoedingsschap, Algemeen bestuur Plaatsvervangend lid N 01-01-2011 29-05-2018
Neven B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides, Algemene Vereniging van Aandeelhouders-AVA lid N 07-05-2014 29-05-2018
Neven ROM-D Capital B.V. gevolmachtigd aandeelhouder N 01-01-2013 29-05-2018
Neven N.V. Huisvuilcentrale Hoord-Holland, bestuurlijke klankbordgroep HVC via GR Gevudo N 07-05-2014 29-05-2018
Neven Eneco Holding N.V. (AVA en aandeelhouderscommissie) lid N 07-05-2014 29-05-2018
Neven Bank Nederlandse Gemeenten (aandeelhouderschap) aandeelhouder N 07-05-2014 29-05-2018
Neven St. Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Penningmeester N 14-11-2011 29-05-2018
Neven Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD Lid N 06-07-2015 29-05-2018
Neven Schepenbank VVD Voorzitter
Sinds 2014 lid.
J 01-01-2015 29-05-2018
Neven Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) Bestuur N 01-03-2012 06-09-2013
Neven Lid VOC (openbaar vervoersoverleg 80.000+ gemeenten) Portefeuillehouder N 01-06-2011 07-05-2014
Neven Gem. De Hoven Beheer BV Portefeuillehouder N 01-06-2011 31-03-2013
Neven Horeca Exploitatie Kunstmin BV Portefeuillehouder N 01-06-2011 11-06-2012
Neven Waterbus BV Portefeuillehouder N 01-06-2011 23-12-2011
Neven Plv. Lid Alg. Bestuur Schadeverg.schap HSL-Zuid, A16, A4 N 31-05-2011 07-05-2014
Neven Lid Economische Pijler G32 GSB Portefeuillehouder N 01-06-2011 07-05-2014