Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 99

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 99

Openstaand onderwerp 99 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:29
Onderwerp Creatieve economie
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over beantwoording Motie M28a "sociaal-economische positie versterken door hogere tevredenheid ondernemers over vestigings-ondernemersklimaat" D Coenen Economie, Sport en Cultuur 05-04-2018
Detailhandel Nederland: McKinsey rapport "Werk aan de winkel: Nederlandse Detailhandel in versnelling richting 2025" en rapport Lokale Monitor 2016 "Kiezen voor het kloppend hart" J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 09-02-2017
Brief van winkeliers Voorstraat West over oneerlijke concurrentie door pop-up stores in leegstaande winkelpanden F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 07-01-2016
Brief van de heer Van der Knaap over uitvoering ondernemersfonds voor de binnenstad Dordrecht M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over uitstallingenbeleid F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 08-01-2015
VNG ledenbrief: leren over cultureel ondernemen F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 08-01-2015
Instemmen met voorgestelde vervolgstappen op basis van de beantwoording motie Ondernemersfaciliteiten S.V. Vooren Economie en cultuur 04-09-2014
Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden F.M. Lagerveld Dienstverlening 13-05-2014
Beantwoording door het college van een brief van de Stichting Historisch Platform Dordrecht over de promotie van Dordrecht H. Rosier Economie en cultuur 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over uitstallingenbeleid H. Rosier Economie en cultuur 26-03-2014
Email van de heer Satici over de vestiging van een winkel in afhaalmaaltijden aan de Grote Spuistraat 10 H. Rosier Economie en cultuur 27-02-2014
Partij voor de Dieren: vergunningenbeleid circussen met wilde dieren H. Rosier Economie en cultuur 16-01-2014
Brief van Horeca Nederland, afd. Drechtsteden over winkelopenstelling op zondag H. Rosier Economie en cultuur 11-12-2013
Wob-verzoek van de heer en mevrouw Van Leeuwen over onderhandelingen met speelparadijs Ballorig H. Rosier Economie en cultuur 03-10-2013
VNG Ledenbrief overĀ modelverordening Winkeltijden 2013 H. Rosier Economie en cultuur 10-07-2013
Brief van de fractie PvdA aan wethouder Mos over verder onderzoek Ondernemersfonds S.V. Vooren Economie en cultuur 19-12-2012
Raadsinformatiebrief over output Dordt Onderneemt H. Rosier Economie en cultuur 07-11-2012
Brief van omwonenden wijkcentrum Sta-pal Otto Dickeplein en wijk De Bleijenhoek over vliegtuigjes met tekstspandoeken boven Dordrecht op 7 juli 2012 H. Rosier Economie en cultuur 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach H.M. Hoogstad Wonen 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over toezegging wethouder uitzoeken aanschafkosten van een digitaal klantvolgsysteem J.H. de Roo-Veulings Economie en cultuur 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over verhuur pand Eulerlaan W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-03-2010
Stedenbaan: werkplan programma Stedenbaan 2010 H. Rosier 08-02-2010
Presentatie St. Dock Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 01-04-2009
Raadsinformatiebrief over de Focusnotitie "Van Hype naar Haalbaarheid" W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-02-2009
Raadsvoorstel over plan van aanpak Voorstraat-Noord Ondernemerschap en Bereikbaarheid 07-11-2007
Uiten Wensen en bedenkingen m.b.t. de aankoop Voorstraat 123 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-01-2007