Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 97

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 97

Openstaand onderwerp 97 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:27
Onderwerp Belastingen,leges en heffingen; verordening
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Corona-maatregelen terrassen: aanpassing van de precariobelasting 2020 en 2021 en leges tijdelijke terrasvergunning 2020 en 2021 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 12-11-2020
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2021 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 15-10-2020
Vaststellen Heffingsverordening en Tarieventabel Essenhof 2021 JC Bakker Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 15-10-2020
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2021 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 15-10-2020
Corona-maatregelen: Aanpassing van de Precariobelasting 2019 en 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 29-06-2020
Brief van de heer J.S. van der Kolff over de verordening Reclamebelasting JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-03-2020
Vaststellen 3e wijziging van de Legesverordening 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-03-2020
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht (tweede wijziging) JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 08-01-2020
Raadsinformatiebrief over Eerste wijziging Legesverordening 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 20-12-2019
Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West, 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland' JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente Dordrecht JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (derde wijziging) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-10-2019
Vaststellen Verordening logiesheffing JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 03-10-2019
Vaststellen Verordening op het onderzoeksrecht van de raad M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-04-2019
Brief -met bijlagen- van de heer J. Kieboom over het voorgenomen Hondenbeleid JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 06-02-2019
Vaststellen wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 (eerste wijziging) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 29-01-2019
Raadsinformatiebrief over Eerste wijziging Legesverordening 2019 JC Bakker Dienstverlening 16-01-2019
Vaststellen Verordening reinigingsrecht 2019 JC Bakker Milieu en duurzaamheid 17-10-2018
Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2019 JC Bakker Milieu en duurzaamheid 17-10-2018
Vaststellen Legesverordening 2019 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2018
Vaststellen Tariefsverordeningen 2019 - precario en markten JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2018
Vaststellen Verordeningen 2019 voor heffing/invoering vd ozb, rioolheffing en hondenbelasting JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2018
Vaststellen Kwijtscheldingsverordening (2e wijziging) JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2018
Vaststellen Heffingsverordening en Tarieventabel Essenhof 2019 JC Bakker Dienstverlening 12-10-2018
Vaststellen Leidingenverordening Dordrecht JC Bakker Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-10-2018
Vaststellen Telecommunicatieverordening Dordrecht JC Bakker Dienstverlening 12-10-2018
Vaststellen Derde wijziging Legesverordening 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 13-09-2018
Brief van J.M. Somers en C.J. Vermeij namens 'nJoy Chocolate over invoering van reclamebelasting in een beperkt gebied van de binnenstad JC Bakker Bestuur en samenwerking 23-08-2018
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (tweede wijziging) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Wijzigen Verordening winkeltijden Dordrecht JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 20-02-2018
Raadsinformatiebrief over door college vastgestelde eerste wijziging Legesverordening 2018 JC Bakker Dienstverlening 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over vastgestelde tweede wijziging Legesverordening 2018 JC Bakker Dienstverlening 11-01-2018
Vaststellen verordening BI-zone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 30-11-2017
Vaststellen verordening BI-zone Handelskade 2018 JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 30-11-2017
Vaststellen Parkeertarieven 2018 JC Bakker Verkeer en vervoer 17-10-2017
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-10-2017
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2017
Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2018 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 08-09-2017
Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: ozb, riool en afvalstoffen J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 08-09-2017
Raadsinformatiebrief over precarioheffing kabels en leidingen F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 09-02-2017
Vaststellen zesde wijziging APV, intrekken Kansspelenverordening en vaststellen vierde wijziging Legesverordening 2017 F.M. Lagerveld Veiligheid 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over Tweede en Derde wijziging Legesverordening 2017 F.M. Lagerveld Dienstverlening 20-01-2017
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging) F.M. Lagerveld Dienstverlening 08-12-2016
Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht F.M. Lagerveld Dienstverlening 03-11-2016
Vaststellen Precarioverordening 2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2016
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 F.M. Lagerveld Milieu en duurzaamheid 02-11-2016
Beantwoording van de brief van een inwoner over toegang tot het digitaal belastingdossier F.M. Lagerveld 24-10-2016
Vaststellen Legesverordening 2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 24-10-2016
Vaststellen verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland en BI-zone Krabbepolder-Zeehavengebied (Zuid) F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 24-10-2016
Vaststellen Tariefsverordeningen 2017: ozb-, riool- en hondenbelasting F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-09-2016
Vaststellen Tariefsverordeningen 2017: marktgeld en reinigingsrecht F.M. Lagerveld Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-09-2016
Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 01-09-2016
Wijzigen Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 01-09-2016
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Marktverordening gemeente Dordrecht (eerste wijziging)en het uiten van wensen en/of bedenkingen F.M. Lagerveld Leefbaarheid en stedelijk beheer 18-08-2016
Brief van een inwoner over toegang tot belastingdossier door partner F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-03-2016
Raadsinformatiebrief over notitie OZB en heffingen (SP) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-02-2016
Vaststellen wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (derde wijziging) F.M. Lagerveld Dienstverlening 07-01-2016
Raadsinformatiebrief over door college vastgestelde tweede wijziging Legesverordening 2016 F.M. Lagerveld Dienstverlening 18-12-2015
Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging) M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 04-12-2015
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 (1e wijziging) M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 03-12-2015
Vaststellen Precarioverordening 2016 M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 27-10-2015
Vaststellen Legesverordening 2016 M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 27-10-2015
Vaststellen Tariefsverordening 2016 reinigingsrecht M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2015
Vaststellen Tariefsverordeningen ozb-, afval-, riool- en hondenbelasting 2016 M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2015
Fractie SP: Nota OZB en Heffingen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Vaststellen wijziging verordening straatnamen en huisnummers H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Vaststellen Huisvestingsverordening Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Vaststellen wijziging van de Afvalstoffenverordening Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-06-2015
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (eerste wijziging) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 13-05-2015
Vaststellen van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (eerste wijziging)VOOR BESLUIT Zie Risnr. 1495618 (Zaak 1426101) Verkeer en vervoer 30-04-2015
Brief van NJoy Chocolate over verordening reclamebelasting 2015 tbv ondernemersfonds kernwinkelgebied binnenstad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Brief van De Essentie over verordening reclamebelasting 2015 tbv ondernemersfonds kernwinkelgebied binnenstad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Brief van I.J. Glasatelier over verordening reclamebelasting 2015 tbv ondernemersfonds kernwinkelgebied binnenstad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over eerste wijziging Legesverordening 2015 F.M. Lagerveld Dienstverlening 08-01-2015
Vaststellen Legesverordening 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-11-2014
Verhogen legestarieven Wabo en bekrachtigen nieuwe tarieven bij vaststellen Legesverordening 2015 F.M. Lagerveld Ruimtelijke ordening 23-10-2014
Vaststellen tariefsverordeningen 2015: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-10-2014
Vaststellen Tariefsverordeningen 2015: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-10-2014
Vaststellen Tariefsverordeningen 2015: eerste wijziging Verordeningen BI-zone Louter Bloemen Dordrecht 2012 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-10-2014
Brief van MKB Nederland over Voorjaarsnota lastenverlichting van het bedrijfsleven H. Rosier Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Stichting Vrije Recreatie over toerisme, recreatie en toerismebelasting H. Rosier Economie en cultuur 09-04-2014
Vaststellen Legesverordening 2014 (herziene versie) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 29-01-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de beslissing op bezwaar (bob) tot 3 dagen na verzending daarvan aan de heer De Ridder Bestuur en samenwerking 23-01-2014
Vaststellen verordeningen 2014 van de: onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 28-10-2013
Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 28-10-2013
Vaststellen Legesverordening 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 18-10-2013
Vaststellen verordeningen 2014 voor: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-10-2013
Vaststellen wijziging artikelen Verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Vaststellen wijziging artikelen verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad. F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Vaststellen Verordening tot wijziging Legesverordening 2013 i.v.m. pilot thuisbezorging reisdocumenten F.M. Lagerveld Dienstverlening 18-06-2013
Brief van mevrouw Vrijhof over verhogen van de belasting naar evenredigheid van het inkomen H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 09-04-2013
Brief van de heer/mevrouw J. Drijver over de heffing van hondenbelasting H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 09-04-2013
Brief van de heer T. van Eck met bezwaar tegen het heffen van hondenbelasting H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 07-03-2013
Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (tweede wijziging) in verband met opstellen Nota Lokale heffingen H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 29-01-2013
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting 2013; marktgeld 2013 en reinigingsrecht 2013 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 05-12-2012
Vaststellen Legesverordening 2013 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 04-12-2012
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van OZB 2013; rioolheffing 2013; afvalstoffenheffing 2013 en hondenbelasting 2013 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 04-12-2012
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting 2012; marktgeld 2012 en reinigingsrecht 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 03-01-2012
Vaststellen Legesverordening 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2011
Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van OZB 2012; rioolheffing 2012; afvalstoffenheffing 2012 en hondenbelasting 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2011
Brief van Stichting Vrije Recreatie met het verzoek om toeristenbelasting niet te verhogen in 2012 H. Rosier Economie en cultuur 17-11-2011
E-mail van de heer J. Vos over de hondenbelasting 06-10-2011
Vaststellen van de Verordeningen 2011 voor de: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting J.H. de Roo-Veulings Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-12-2010
Vaststellen Legesverordening 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2010
Vaststellen Verordeningen 2011 voor de precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht en tot intrekking van de verordening staangeld woonwagenstandplaatsen 2007 M.J.W.T. Hendrickx Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2010
Vaststellen Legesverordening 2010, gewijzigde versie M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 31-05-2010
Vaststellen van de Afvalstoffenverordening Dordrecht J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 03-05-2010
Vaststellen Legesverordening 2010 W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 27-11-2009
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010 en Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010 W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 27-11-2009
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2009 (2e wijziging) M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 22-09-2009
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (13e wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 05-02-2009
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening reinigingsrecht 2009 (eerste wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 05-02-2009
Vaststellen verordening tot wijziging Verordening parkeerbelastingen 2009 (2e wijziging) M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-01-2009
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (gewijzigde versie) H.C. Veraart Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 13-01-2009
Raadsvoorstel over vaststellen eerste wijzigingsverordening parkeerbelastingen Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-12-2007
Raadsvoorstel over vaststellen eerste wijzigingsverordening parkeerbelastingen Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-12-2007
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 29-11-2006