Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 96

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 96

Openstaand onderwerp 96 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:27
Onderwerp Havens
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Wethoudersbericht met beantwoording toezegging n.a.v. beleidsvisie Dordtse Binnenhavens 19-11-2020
Raadsinformatiebrief Voortgang amendement Behoud varend erfgoed Binnen Kalkhaven M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-11-2020
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de rib Voortgang amendement Behoud varend erfgoed Binnen Kalkhaven (RIS 2636809) 05-11-2020
Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 20-03-2020
Vaststellen Havenverordening Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 21-11-2019
Havenbedrijf Rotterdam: kwartaalbriefing over de lopende ontwikkelingen JC Bakker Bestuur en samenwerking 22-08-2018
Beantwoording door het college van de brief over waarborgen veiligheid op en om het water in de Dordtse Havens J.C. Bakker Veiligheid 20-09-2017
Brief met oproep waarborgen veiligheid op en om het water in de Dordtse havens L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Informatiebrief van de wethouder inzake geluidklachten over bedrijven Zeehavens L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over kadeherstel Wolwevershaven L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-03-2017
Raadsinformatiebrief inzake jaarverslag 2015 Nautisch Beheer Dordrecht H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 16-06-2016
Instellen voorziening Baggeren (baggerfonds) H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Jaarverslagen Nautisch Beheer 2013 en 2014 H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 08-06-2015
Beschikbaar stellen van krediet inzake vervanging (gedeelte) kade Wolwevershaven H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over 2 zienswijzen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld S.V. Vooren Economie en cultuur 09-12-2014
Geen wensen en bedenkingen uiten tegen Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld en intrekken Verordening binnenhavengeld 1995 S.V. Vooren Economie en cultuur 07-10-2014
Brief van Watersportvereniging Wijnhaven over realiseren van sanitaire voorzieningen in de Wijnhaven H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over actualisatie Nadere regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven en benoeming leden commissie H. Rosier Economie en cultuur 10-07-2013
Raadsinformatiebrief over jaarverslag Nautisch Beheer Dordrecht 2012 H. Rosier Economie en cultuur 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over Havenreglement Dordrecht (tweede wijziging) H. Rosier Economie en cultuur 06-06-2013
Vaststellen bestemmingsplan Zeehavens H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-05-2013
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (19e wijziging) om zo tarieven gelijk te trekken met die van het HbR S.V. Vooren Economie en cultuur 05-02-2013
Brief beantwoording door het college van de brief van de heer/mevrouw Horjus over Green award binnenvaart H. Rosier Verkeer en vervoer 06-12-2012
Mail van de familie Horjus over korting voor schepen met een Green Award H. Rosier Verkeer en vervoer 21-11-2012
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (18e wijziging) S.V. Vooren Economie en cultuur 18-09-2012
Indexeren tarieven binnenhavengeld 2012 en kennis nemen tarieven zeehavengeld 2012 S.V. Vooren Economie en cultuur 10-01-2012
Raadsinformatiebrief over het Museumschip Rene Siegfried H. Rosier Economie en cultuur 15-12-2011
Raadsinformatiebrief over Museumschip De Siegfried K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-09-2011
Raadsinformatiebrief over Reorganisatieplan Havenbedrijf Dordrecht. H. Rosier Economie en cultuur 25-08-2011
Beantwoording vragen ex art. 40 van mevrouw E.C. van Wenum-Kroon namens de fractie CDA over museumschip De Siegfried K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 17-03-2011
Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (16e wijziging) S.V. Vooren Economie en cultuur 28-02-2011
Raadsinformatiebrief over Voornemen tot wijziging Havenverordening (2e wijziging) en Verordening Binnenhavengeld 1995 (15e wijziging) H. Rosier Economie en cultuur 14-02-2011
Vragen ex art.40 Reglement van Orde van mevrouw E.C. van Wenum-Kroon namens de fractie CDA over de ligplaats van museumschip René Siegfried Economie en cultuur 25-01-2011
Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen, uitgezonderd de begrotingswijziging, behorend bij voorstel tot samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam J.J. 't Lam Economie en cultuur 12-01-2011
Bekrachtigen van het aangaan van de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en het beschikbaar stellen van een krediet voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de samenwerking. S.V. Vooren Economie en cultuur 06-01-2011
Raadsinformatiebrief over Riedijkshaven en omgeving A.M. Doornenbal Ondernemerschap 31-08-2010
Memo: Themabijeenkomst Riedijkshaven 10-06-2010
Brief van rederij T. Muller BV over afstandsbedieningen en afmeersteigers Riedijkshaven J.J. 't Lam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-04-2010
Brief van VVE "Het Havenhuis" over behoud en renovatie van de loopsteiger in de Riedijkshaven J.J. 't Lam 06-04-2010
Vaststellen van de 1e wijziging Havenverordening Dordrecht W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 16-02-2010
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (veertiende wijziging) W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 08-01-2010
Brief van de heer M. Akker en mevrouw M. Pouwe mede namens 128 medebewoners Riedijkshaven e.o. met bezwaren tegen de plaatsing van een horecaschip in de Riedijkshaven H. Rosier 08-12-2009
Raadsinformatiebrief over wijziging tarievenstructuur zeehavengeld J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 04-09-2009
Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens Ruimtelijke Ontwikkeling 31-03-2008
Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-03-2008
Projectdefinitie Gebiedsvisie Merwedehavens 03-11-2006