Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 175

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 175

Openstaand onderwerp 175 abonneer
Aangemaakt 28 mei 2015 16:08
Onderwerp Planning en control cyclus 2016
Omschrijving Jaarrekening, Kadernota, Begroting
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Provincie Zuid-Holland: rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Vaststellen (onder voorbehoud) van de Jaarstukken 2016 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 18-05-2017
Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 09-02-2017
Vaststellen 3e verzamelwijziging en wijzigen van de begroting F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2016
Vaststellen Bestuursrapportage 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 15-09-2016
Vaststellen 2e Verzamelwijziging 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-09-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Second Opinion behorend bij Raadsvoorstel Kennisnemen accountantsverslag en vaststellen Jaarrekening 2015 (Ris 1756464) 25-08-2016
Brief van de heer L.W. Verhoef over de jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 18-08-2016
Bekrachtigen van de geheimhouding van de memo Stadswerven, behorend bij Jaarstukken 2015. 01-07-2016
Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 03-06-2016
Versturen reactie Toezichtregime Begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Provincie Zuid-Holland: toezichtregime begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Vaststellen Begroting 2016 M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 27-10-2015
Uitkomsten motie Houdbare Dordtse Gemeentefinanciƫn (Motie 35, KN 2016) M.J. Geerts 12-10-2015
Vaststellen Agenda voor de stad en Kadernota 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015