Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 95

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 95

Openstaand onderwerp 95 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:26
Onderwerp Subsidies
Omschrijving subsidieverorderning, subsidie
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Beantwoording door het college van de brief van de heer G. Eikelboom over parkeervergoeding Sportboulevard JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Brief van de heer Eikelboom over niet toekennen van subsidie of vrij parkeren aan vrijwilligers UVV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Verbeteringen subsidieregelingen JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over verkenning meerjaren subsidiesysteem D Coenen Algemene Dekkingsmiddelen 11-01-2018
Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht JC Bakker 29-11-2017
Raadsinformatiebrief over gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 31-01-2017
Beschikbaar stellen Extra subsidie 2017 voor calamiteitenonderhoud Wantijbad F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 18-01-2017
Instemmen met uitvoering motie 43A Behoud Rechtswinkel Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Beschikbaar stellen Incidentele middelen t.b.v. kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 30-11-2016
Brief van Dordtse scoutingverenigingen over subsidie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-06-2016
Brief van Vrijwilligersteam Vrijdagavondsoos over subsidie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-06-2016
Vaststellen nieuw kader kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-06-2016
Brief van Advocatenkantoor Bloem over subsidie Stichting Rechtswinkel Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van Platform tegen armoede Drechtsteden over beëindigen subsidie Rechtswinkel F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van FNV Lokaal Drechtsteden over stoppen subsidie Bureau voor Rechtshulp F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Vaststellen ASV en subsidiebeleidskader F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over stand van zaken en proces kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-03-2016
Instellen raadswerkgroep Subsidieverlening Bestuur en samenwerking 09-12-2014
Brief van Stichting Wereldwinkel Dordrecht over de verwachte afbouwing van de subsidie S.V. Vooren Economie en cultuur 13-11-2014
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 (eerste wijziging) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over Uitgevoerd subsidieonderzoek S.V. Vooren Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2011
Brief van Stichting Rainbow met een reactie op het bezuinigingsvoorstel H. Rosier 06-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van St Het Wantij over subsidie Wantijzone H. Rosier 06-07-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van St. Perspektief over afwijzing subsidieverzoek 2011 H. Rosier 09-05-2011
Raadsinformatiebrief over subsidieonderzoek H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-02-2011
Raadsinformatiebrief over subsidies M.J.W.T. Hendrickx Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 22-11-2010
Vaststellen Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 18-05-2010
Brief van Kunstfactor met informatie over het Onderzoek Subsidiestromen in de Amateurkunsten (het onderzoek ligt voor u ter inzage op de griffie) H. Rosier 18-03-2010
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (zesde wijziging) M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 15-12-2009
Raadsvoorstel over wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (4e wijziging) Bestuur, Participatie en Dienstverlening 05-11-2008
Raadsvoorstel over wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 03-12-2007
Instemmen met een extra subsidie aan zwembad De Dubbel 13-12-2006
Raadsvoorstel subsidie De Dubbel 01-12-2006