Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 95

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 95

Openstaand onderwerp 95 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:26
Onderwerp Subsidies
Omschrijving subsidieverorderning, subsidie
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Herzien subsidiebeleidskader en intrekken subsidiekader kleine subsidies JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 14-04-2020
Beantwoording door het college van de brief van de heer G. Eikelboom over parkeervergoeding Sportboulevard JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Brief van de heer Eikelboom over niet toekennen van subsidie of vrij parkeren aan vrijwilligers UVV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Verbeteringen subsidieregelingen JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over verkenning meerjaren subsidiesysteem D Coenen Algemene Dekkingsmiddelen 11-01-2018
Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht JC Bakker 29-11-2017
Raadsinformatiebrief over gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 31-01-2017
Beschikbaar stellen Extra subsidie 2017 voor calamiteitenonderhoud Wantijbad F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 18-01-2017
Instemmen met uitvoering motie 43A Behoud Rechtswinkel Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Beschikbaar stellen Incidentele middelen t.b.v. kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 30-11-2016
Brief van Dordtse scoutingverenigingen over subsidie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-06-2016
Brief van Vrijwilligersteam Vrijdagavondsoos over subsidie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-06-2016
Vaststellen nieuw kader kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-06-2016
Brief van Platform tegen armoede Drechtsteden over beëindigen subsidie Rechtswinkel F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van Advocatenkantoor Bloem over subsidie Stichting Rechtswinkel Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Vaststellen ASV en subsidiebeleidskader F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van FNV Lokaal Drechtsteden over stoppen subsidie Bureau voor Rechtshulp F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over stand van zaken en proces kleine subsidies F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-03-2016
Instellen raadswerkgroep Subsidieverlening Bestuur en samenwerking 09-12-2014
Brief van Stichting Wereldwinkel Dordrecht over de verwachte afbouwing van de subsidie S.V. Vooren Economie en cultuur 13-11-2014
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 (eerste wijziging) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over Uitgevoerd subsidieonderzoek S.V. Vooren Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2011
Brief van Stichting Rainbow met een reactie op het bezuinigingsvoorstel H. Rosier 06-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van St Het Wantij over subsidie Wantijzone H. Rosier 06-07-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van St. Perspektief over afwijzing subsidieverzoek 2011 H. Rosier 09-05-2011
Raadsinformatiebrief over subsidieonderzoek H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-02-2011
Raadsinformatiebrief over subsidies M.J.W.T. Hendrickx Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 22-11-2010
Vaststellen Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 18-05-2010
Brief van Kunstfactor met informatie over het Onderzoek Subsidiestromen in de Amateurkunsten (het onderzoek ligt voor u ter inzage op de griffie) H. Rosier 18-03-2010
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (zesde wijziging) M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 15-12-2009
Raadsvoorstel over wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (4e wijziging) Bestuur, Participatie en Dienstverlening 05-11-2008
Raadsvoorstel over wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 03-12-2007