Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 174

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 174

Openstaand onderwerp 174 abonneer
Aangemaakt 27 november 2014 16:12
Onderwerp Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Omgevingsdienst ZHZ: jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Wensen en bedenkingen deelneming Gr OZHZ in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen JC Bakker Duurzaam en Innovatief Dordrecht 08-11-2019
Omgevingsdienst ZHZ: begroting 2020 en jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Raadsinformatiebrief over Jaarrapportage 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Vaststellen 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: ontwerpbegroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Raadsinformatiebrief over jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid JC Bakker Bestuur en samenwerking 12-10-2018
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: begroting 2019 en jaarrekening 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 10-08-2018
Raadsinformatiebrief inzake Jaarprogramma 2018 Omgevingsdienst ZHZ M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-06-2018
Afschrift van een brief aan het college van C. Venderbos over bezwaartermijn verleende vergunningen en zorgplicht Wet Natuurbescherming JC Bakker Dienstverlening 31-05-2018
Afschrift van een brief van E. Pijnappels over bezwaartermijn verleende vergunningen en zorgplicht Wet Natuurbescherming JC Bakker Dienstverlening 31-05-2018
Indienen Zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ J.C. Bakker Milieu en duurzaamheid 24-05-2017
Omgevingsdienst ZHZ: ontwerpbegroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M11 Niet alleen de krant is relevant d.d. 8 november 2016 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 10-05-2017
Raadsinformatiebrief over jaarprogramma 2017 Omgevingsdienst ZHZ J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 05-04-2017
Omgevingsdienst ZHZ: begroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2016 Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-07-2016
Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Omgevingsdienst ZHZ: zienswijze ontwerpbegroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Omgevingsdienst ZHZ: voorlopige jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Brief van omwonenden over plaatsen van een terrasboot in de Voorstraatshaven t.h.v. Wijnstraat 182 F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 07-01-2016
Gemeenschappelijke regelingen: Planning Begroting 2017 M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen M.J. Geerts Milieu en duurzaamheid 02-12-2015
Verzoek agendering Derde wijziging GR OZHZ M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Omgevingsdienst ZHZ: Begroting 2016 M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Omgevingsdienst ZHZ: jaarstukken 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-05-2015
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-05-2015
Omgevingsdienst ZHZ: ontwerp-jaarstukken 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Omgevingsdienst ZHZ: zienswijze ontwerpbegroting OZHZ 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over wetsvoorstel Omgevingswet H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over kwaliteitscriteria VTH Omgevingsdienst ZHZ H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 09-12-2014