Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 91

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 91

Openstaand onderwerp 91 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:24
Onderwerp Zuidpolder
Omschrijving voorkeursrecht, krediet, projectplan, startnotitie, brief actiegroep
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Positieve reactie van de heer Van Meel op de wijziging van het projectplan Zuidpolder J.J. 't Lam 24-08-2010
Vaststellen van eindrapportage Zuidpolder J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 24-08-2010
Brief van Actiecomité Behoud Dordtse Polders over het projectenplan Zuidpolder J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 10-02-2010
Brief van Actiecomite Behoud Dordtse Polders over inspraak Projectenplan Zuidpolder H. Rosier 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over projectplan Zuidpolder H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 16-12-2009
Afschrift van een brief van het Actiecomité Behoud Dordtse Polders aan wethouder H. Spigt over de inspraak projectenplan Zuidpolder H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 13-11-2009
Vaststellen van het projectplan Zuidpolder L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 06-11-2009
Afschrift van een brief van de heer J. van Meel namens Stichting Behoudt Dordtse polders/Actie comité Zuidpolder inzake het projectplan Woningbouwlocatie Zuidpolder H. Rosier 24-09-2009
Inspraakreactie van de heer/mevrouw M. Dubbelman inzake het projectplan Zuidpolder H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 17-09-2009
Raadsinformatiebrief over projectplan Zuidpolder L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 28-04-2009
Antwoordbrief over het voorkeursrecht Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 18-11-2008
Antwoordbrief actiegroep Zuidpolder 19-02-2008
Antwoordbrief aan de heer J.W. van Meel over de Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 25-01-2008
Antwoordbrief aan de actiegroep Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 21-12-2007
Raadsvoorstel over startnotitie project Zuidpolder en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Ruimtelijke Ontwikkeling 12-07-2007
Raadsvoorstel over startnotitie project Zuidpolder en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Ruimtelijke Ontwikkeling 12-06-2007
Raadsvoorstel over beslissing op bezwaar voorkeursrecht Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 26-01-2007
Raadsvoorstel over toekennen van een krediet voor het opstellen van de startnotitie Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 13-12-2006
Raadsvoorstel over toekennen van een krediet voor het opstellen van de startnotitie Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 01-12-2006
Raadsvoorstel over vestigen voorkeursrecht gemeente in de Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 08-11-2006
Raadsvoorstel over vestigen voorkeursrecht gemeente in de Zuidpolder Ruimtelijke Ontwikkeling 03-11-2006