Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 9

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 9

Openstaand onderwerp 9 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:13
Onderwerp Sportboulevard
Omschrijving gunning exploitatie sportboulevard, aanbesteding sportboulevard, betaald parkeren Sportboulevard
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-09-2020
Brief van dhr. en mevr. Stam over Sportboulevard D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 13-02-2020
Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel sportboulevard te Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 06-11-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3 behorend bij Raadsinformatiebrief Huur- en Exploitatieovereenkomst, Publieke deel Sportboulevard te Dordrecht (Ris 2491080) D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 05-11-2019
Brief van de heer van der Meer, voorzitter raad van bestuur Albert Schweitzerziekenhuis met opmerkingen over parkeerontwikkeling van de Middenzonde (Gezondheidspark/Sportboulevard) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-10-2019
Motie -vreemd aan de orde van de dag- Gissen is missen JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 24-09-2019
Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 13-06-2019
Raadsinformatiebrief over afsluiten krediet verbeteringen Sportboulevard D Coenen Economie, Sport en Cultuur 14-05-2018
Kennisnemen van en instemmen met uitkomsten evaluatie en vervolgtraject Sportboulevard D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 10-07-2017
Raadsinformatiebrief over Evaluatietraject Sportboulevard M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 26-05-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatief over Tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard (Ris 1318672) Sport en recreatie 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard S.V. Vooren Sport en recreatie 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over evaluatieonderzoek betaald parkeren Gezondheidspark/Sportboulevard H. Rosier Verkeer en vervoer 17-04-2014
Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage 2, aanpassing vastgoed Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 16-01-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Tussenrapportage 2, aanpassing vastgoed Sportboulevard (1183550) 19-12-2013
Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 1, aanpassing vastgoed Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 11-07-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij raadsinformatiebrief Tussenrapportage 1, aanpassing vastgoed Sportboulevard (1099638) Sport en recreatie 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over Beantwoording vragen interpellatie Zwembad Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 08-03-2013
Brief van de WMO Adviesraad Dordrecht over de toegankelijkheid van de Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 07-03-2013
Beantwoording door het college van art. 39 vragen interpellatieverzoek Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 13-02-2013
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet van €1.624.000,- om maatregelen te treffen in de Sportboulevard S.V. Vooren Sport en recreatie 07-02-2013
Brief van Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties over gewenst raadsonderzoek op grond van artikel 155a van de Gemeentewet naar de gang van zaken bij de bouw van de Sportboulevard n.a.v. neerstortende lamp H. Rosier Sport en recreatie 06-02-2013
Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de plint t.b.v. het Talent Support Centrum in Sportboulevard J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 13-09-2012
Invoeren van een generieke parkeerregeling per 1 januari 2012 op de Sportboulevard J.J. 't Lam Grote projecten 30-11-2011
Brief van Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties over uitvoering coalitieakkoord betaald parkeren Sportboulevard H. Rosier 06-07-2011
Afronden krediet Sportboulevard S.V. Vooren Sport en recreatie 17-02-2011
Brief van Stichting Discovery Divers over het gebruik van zwembad Sportboulevard H. Rosier 08-02-2011
E-mail van inwoner van Dordrecht met klachten over het zwembad van de Sportboulevard H. Rosier Sport en recreatie 29-11-2010
Brief van wethouder mevr. Reynvaan-Jansen over de parkeerregeling Sportboulevard H. Rosier 30-09-2010
Afschrift van een brief van de heer P. Schoonderwoerd aan Optisport over verkeerde informatie op de website van het zwembad W.V.E. Verboom Sport en recreatie 21-09-2010
Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van vragen ex art. 40 van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over de opening van de Sportboulevard H. Rosier Sociale Infrastructuur 01-09-2010
Brief van de Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties over parkeerregeling Sportboulevard W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 23-08-2010
Vragen ex art. 40 van het Reglement van Orde van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over de vertraagde opening van de Sportboulevard W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-08-2010
Raadsinformatiebrief over parkeerregeling Sportboulevard W.V.E. Verboom Bereikbaarheid 04-08-2010
Brief van de Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties over het parkeerbeleid verenigingssporten H. Rosier Sociale Infrastructuur 01-03-2010
Raadsinformatiebrief over moties betaald parkeren Gezondheidspark/Sportboulevard H. Rosier 18-12-2009
Brief van Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties over betaald parkeren Sportboulevard H. Rosier Sociale Infrastructuur 17-11-2009
Raadsinformatiebrief over moties betaald parkeren Gezondheidspark / Sportboulevard J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 26-10-2009
Brief van de Commissie Sportgebruik Zwemaccomodaties inzake de kadernota m.b.t. het betaald parkeren Sportboulevard L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 09-06-2009
Afschrift van de beantwoording van vragen ex. art. 40 van het Reglement van Orde van de heren H.P.A. Wagemakers en P.H. Sleeking namens de fractie BETER VOOR DORDT over de gunning van de exploitatie Sportboulevard H. Rosier 08-05-2009
Vragen ex. art. 40 van het Reglement van Orde van de heren H.P.A. Wagemakers en P.H. Sleeking namens de fractie BETER VOOR DORDT over de gunning van de exploitatie van de Sportboulevard 01-04-2009
Sprekersplein Sportboulevard bijdrage A. van Woerkens Sociale Infrastructuur 26-02-2009
Brief van Abvakabo inzake hun standpunt over de mogelijke privatisering van de Sportboulevard H. Rosier 20-02-2009
Brief van Stichting Schaats- en Activiteitencentrum Drechtsteden inzake de exploitatie van de Sportboulevard H. Rosier Sociale Infrastructuur 10-02-2009
Raadsinformatiebrief over gunning exploitatie Sportboulevard L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 16-01-2009
Brief van ABVAKABO FNV inzake zwembad Aquapulca en sporthal Sterrenburg L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 14-01-2009
Raadsinformatiebrief over gunning exploitatie Sportboulevard L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 13-01-2009
Raadsinformatiebrtief over herziening schadeloosstelling Sauna Bogers Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-10-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie betaald parkeren voor sporters(Sportboulevard) Sociale Infrastructuur 20-10-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie betaald parkeren sporters Gezondheidspark 08-10-2008
Raadsvoorstel over aanpassen krediet Sportboulevard Sociale Infrastructuur 01-04-2008
Raadsvoorstel over krediet aanbesteding Sportboulevard Sociale Infrastructuur 11-03-2008
Raadsinformatiebrief over inschrijvingsdatum aanbesteding Sportboulevard Sociale Infrastructuur 04-03-2008
Raadsvoorstel over krediet aanbesteding Sportboulevard Sociale Infrastructuur 19-02-2008
Raadsinformatiebrief over inschrijfdatum aanbesteding Sportboulevard 06-02-2008
Aanbesteding Sportboulevard Sociale Infrastructuur 29-01-2008
Raadsinformatiebrief over voortgang Project Sportboulevard Sociale Infrastructuur 09-01-2008
Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Sociale Infrastructuur 16-10-2007
Raadsinformatiebrief over project Sportboulevard Sociale Infrastructuur 03-10-2007
Rapportage Werkgroep Betaald Parkeren in de Sport Sociale Infrastructuur 02-10-2007
Aanbesteding Sportboulevard Sociale Infrastructuur 25-09-2007
Betaald parkeren Gezondheidspark / Sportboulevard 25-09-2007
Voorbereiding Adviescommissie 11 september e.v. 04-09-2007
Sportboulevard (13, 13a e.v. en 248, 248a e.v.) Sociale Infrastructuur 19-07-2007
Verzoek om inlichtingen ex artikel 41 inzake de voortgang van de Sportboulevard 04-07-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang project Sportboulevard Sociale Infrastructuur 03-07-2007
Raadsinformatiebrief over invoering betaald parkeren Gezondheidspark c.a. Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-06-2007
Spreekrechtbijdrage commissie sportgebruik zwemaccomissie over betaald parkeren sportboulevard 02-02-2007
Raadsvoorstel Sportboulevard Sociale Infrastructuur 20-12-2006