Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 173

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 173

Openstaand onderwerp 173 abonneer
Aangemaakt 24 april 2014 12:49
Onderwerp Planning en control cyclus 2015
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Kennis nemen van het definitieve accountantsverslag en vaststellen Jaarstukken 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 22-07-2016
Vaststellen Jaarstukken 2015 (Aanvulling) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 28-06-2016
Kennisnemen jaarstukken 2015 en instemmen met de instelling van de bestemmingsreserve IKB F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 06-06-2016
Raadsinformatiebrief over accountantscontrole 2015 en decentralisaties F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 17-03-2016
Vaststellen budgetoverhevelingen 2015 en het wijzigen van de begroting hiertoe F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-03-2016
Vaststellen 3e verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 04-12-2015
Vaststellen Tweede Verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2015
Vaststellen Bestuursrapportage 2015 M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 22-06-2015
Raadsinformatiebrief over motie schuldontwikkeling F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Vaststellen budgetoverhevelingen 2014 conform de hierbij behorende begrotingswijziging F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 19-03-2015
Provincie Zuid Holland: begroting 2015 voldoet aan criteria voor repressief toezicht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-01-2015
Deloitte: formats voor eenmalig onderzoek 1v3 3D door de accountant H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-12-2014
Vaststellen Begroting 2015 gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-11-2014
VNG ledenbrief: Rapport vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Kennisnemen van notitie Kiezen Sturen Verantwoorden (KSV) 2014-2018 en akkoord gaan met uitgangspunten en verbeterpunten in KSV F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 10-06-2014
Vaststellen Kaderbrief 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-05-2014