Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 85

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 85

Openstaand onderwerp 85 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:19
Onderwerp Grondbedrijf
Omschrijving Aankoop bouwgrond, ontwikkelplan, grondtransacties, transacties grondbedrijf, verkoop bouwgrond
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 15-07-2020
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Vaststellen Prognose Grondbedrijf (Ris 2414801) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 12-06-2019
Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 29-05-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Voorlopige Prognose Grondbedrijf (Ris 2295196) JC Bakker 28-11-2018
Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Vaststellen Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2017 J.C. Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-09-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting (2166287) JC Bakker 24-05-2018
Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Voorlopige Prognose Grondbedrijf Bestuur en samenwerking 08-12-2017
Conceptnota Grondbeleid M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-12-2017
Vaststellen Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2018 JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over rapport Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij begroting 2017 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief inzake rapport Strategische Grondvoorraad (ris 1958303) 08-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2017 (Risnr. 1958631) J.C. Bakker 08-06-2017
Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2017 J.C. Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Voorlopige prognose Grondbedrijf 2017 (Ris 1904820) 23-03-2017
Vaststellen technische actualisatie Voorlopige Prognose 2017 en wijzigen van de begroting F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2016 F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 29-09-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel prognose Grondbedrijf (Risnr. 1795780) Bestuur en samenwerking 29-09-2016
Uiten van wensen en/of bedenkingen inzake Rapport Strategische Grondvoorraad H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel inzake Rapport Strategisch Grondvoorraad (ris 1743437) H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-08-2016
Vaststellen bijlage duurzaamheid en deze toevoegen aan de Vastgoednota 2016-2018 (Ris 1651527) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 09-06-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Vaststellen Vastgoednota 2016-2018 (Ris 1651527) Algemene Dekkingsmiddelen 18-02-2016
Vaststellen Vastgoednota 2016-2018 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-02-2016
Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016 M.J. Geerts Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-11-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025) Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-11-2015
Presentatie van de wethouder over de Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016 M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Verkoop Reeweg Oost 123 (Ris 1531474) Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-09-2015
Uiten van wensen en/of bedenkingen over verkoop Reeweg Oost 123 en het vaststellen van de grondexploitatie en de begroting conform te wijzigen H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-07-2015
Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2015 F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-06-2015
Vaststellen Startnotitie Vastgoednota 2015-2018 en vastgoedbedrijf opdracht geven F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 19-03-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Financiele situatie Vastgoedbedrijf (Ris 1406395) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2015 (Ris 1425081) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 05-02-2015
Vaststellen Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2015 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 28-01-2015
Raadsinformatiebrief over financiele situatie Vastgoedbedrijf F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-01-2015
Wijzigen van de begroting 2014 in verband met de actualisatie van grondexploitaties (Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2015) H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 20-11-2014
Vaststellen Startnotitie Strategische Grondvoorraad H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 14-10-2014
Vaststellen progn. Grondbedrijf 2014 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-10-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Voorlopige Prognose 2014, Financiële positie grondbedrijf en de parameter- en grondprijzenbrief 2014, inclusief bijlage. Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Kennis nemen van de voorlopige Prognose Grondbedrijf 2014 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-12-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de grondexploitatie Spirea de Hoed behorend bij raadsvoorstel Grondexploitatie Patersweg 1 (Risnr. 1064924) Ruimtelijke ordening 16-05-2013
Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-05-2013
Brief van Gebr. Moret B.V. over erfpachtvoorstel voor het tankstation aan de Baanhoekweg 20 H. Rosier Economie en cultuur 09-04-2013
Uiten van wensen en/of bedenkingen inzake de uitgifte van het bedrijfsterrein Kerkeplaat 8-10 te Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 19-12-2012
Vaststellen grondexploitatie Patersweg 1 en het wijzigen van de begroting K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-12-2012
Vaststellen prognose Grondbedrijf 2012 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 24-05-2012
Beantwoording door het college van B&W van de brief van bewonerscomité Indische Buurt over Oranjelaan 264 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 10-05-2012
Beschikbaarstellen van krediet voor aanpassing grondprijsbeleid K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 09-01-2012
Beschikbaarstellen van krediet ten behoeve van de consolidatie gebouw De Holland K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 19-12-2011
Raadsinformatiebrief over Verkoop pand Oranjelaan 264 J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2011
Brief van Bewonerscomité Indische Buurt Noord over verzoek om onderzoek en treffen van maatregelen inzake situatie Oranjelaan 264 J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de verkoop van Noorderkroonstraat 160 te Dordrecht. J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 18-10-2011
Uiten van wensen en/of bedenkingen over transactie Oranjelaan 264 te Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Bestuur, Participatie en Dienstverlening 26-09-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over verkoop voormalig stoomgemaal "'t Vissertje" aan de Loswalweg. J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 09-08-2011
Beantwoording van vragen door het college m.b.t. de financiele consequenties verhuizing Dordrechts Museum uit Nieuwe Haven 26, gesteld door mevr. N. de Smoker van de fractie D66, n.a.v. behandeling wensen en bedenkingenprocedure verkoop K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 23-06-2011
Vaststellen prognose Grondbedrijf 2011 en kennisnemen van de door het college vastgestelde Grondprijzenbrief 2011 en Parameterbrief 2011 K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve transactie autospuiterij Schrijvo - Waterbeekstraat 30 K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 10-05-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de verkoop pand Nieuwe Haven 26 te Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 20-04-2011
Brief van de heer J.W.Th.M. Boezeman over de verkoop van het pand Nieuwe Haven 26 H. Rosier Economie en cultuur 13-04-2011
Besloten presentatie Grondbedrijf J.J. 't Lam Ondernemerschap 04-11-2010
Besloten bijeenkomst "Prognose Grondbedrijf op basis van verschillende scenario's" J.J. 't Lam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 26-05-2010
Vaststellen van de Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 15-12-2009
Vaststellen Grondexploitatie Violenstraat 2049 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-11-2009
Vervolgpresentatie Grondbedrijf W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 05-11-2009
Presentatie Ontwikkelplan Grondbedrijf W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-01-2009
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelplan Grondbedrijf Dordrecht L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-06-2008
Raadsvoorstel over kredietaanvraag sloop en raadsinformatiebrief over de versnelde sloop de Sitterstraat 11 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-09-2007
Raadsvoorstel over heruitgifte erfpacht Baanhoekweg 6 aan Kloek Zout b.v. Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-06-2007
Raadsinformatiebrief over verkoop Bunsenstraat 49 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-02-2007
Raadsinformatiebrief Actualisatie Fonds Bovenwijkse Voorzieningen per 1-1-2006 26-07-2006