Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 83

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 83

Openstaand onderwerp 83 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:18
Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
Omschrijving Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: indienen zienswijze op ontwerp-begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: indienen zienswijze op 1e wijziging begroting 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (derde wijziging) JC Bakker Bestuur en samenwerking 27-10-2017
Indienen Zienswijze begroting 2018 Parkschap NP de Biesbosch J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Vaststellen Wijziging van de GR Parkschap Nat. Park De Biesbosch (2e wijziging) M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 04-11-2015
Brief van Nationaal Park De Biesbosch over wijziging Gemeenschappelijke Regeling F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015 Parkschap De Biesbosch F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek/jaarrekening 2014 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 28-08-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: begrotingswijziging 2015 voor zienswijze - vereenvoudigen compartimentering Parkschap/bijstellen budgetten Rondvaart F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Beantwoording door het college van de brief van inwoners van Dordrecht over plannen Parkschap Nationaal Park de Biesbosch H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch: ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2013 F.M. Lagerveld Ruimtelijke ordening 13-05-2014
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2012 H. Rosier Sport en recreatie 14-05-2013
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: ontwerpbegroting 2014 H. Rosier Sport en recreatie 14-05-2013
Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 13-06-2012
Presentatie Nationaal Park de Biesbosch J.J. 't Lam 13-03-2012
Indienen zienswijzen op met begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 06-12-2011
Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 29-03-2011
Kennisnemen van Jaarrekening 2009 en instemmen met de begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2015 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch M.J.W.T. Hendrickx Sport en recreatie 03-01-2011
Instemmen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch M.J.W.T. Hendrickx Grote projecten 25-11-2010
Raadsinformatiebrief over de vervanging van 7 betonnen bruggen in Polder De Biesbosch door 1 duiker en 6 nieuwe betonnen bruggen H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 28-10-2010
De Hollandse Biesbosch: Begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2015 J.J. 't Lam 21-06-2010
De Hollandse Biesbosch: Begroting 2011-onderhoudsfondsen en personeelskosten H. Rosier 21-06-2010
Introductie gemeenteraadsleden betreffende de Biesbosch ontwikkelingen 13-04-2010
Instemmen met de vorming van een nieuw Parkschap Nationaal Park De Biesbosch c.a. J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 16-12-2009
Instemmen met de jaarstukken 2008 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 02-12-2009
Instemmen met partiële wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 25-11-2009
Brief van De Hollandse Biesbosch met de Begroting 2010 en Meerjarenbegroting 2010-2014 H. Rosier 05-08-2009
Verzoek van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch in te stemmen met partiële wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hollandse Biesbosch H. Rosier Sociale Infrastructuur 23-06-2009
Raadsvoorstel over gemeentelijk standpunt beleidsplan "Ondergedompeld in de Biesbosch" Sociale Infrastructuur 18-12-2008
Raadsvoorstel over jaarstukken Natuur- en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 02-12-2008
Raadsvoorstel over instemmen met beleidsplan “Ondergedompeld in de Biesbosch” Sociale Infrastructuur 26-11-2008
Raadsvoorstel over jaarstukken Natuur- en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 18-11-2008
Raadsvoorstel over Jaarrekening 2006, Begroting 2008 en Meerjarenbegroting 2009-2012 natuur en recreatieschap 'de Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 27-11-2007
Raadsvoorstel over jaarrekening 2006, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 13-11-2007
Jaarrekening 2005, begroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 08-11-2006
Jaarrekening 2005, begroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 13-10-2006