Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 83

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 83

Openstaand onderwerp 83 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:18
Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
Omschrijving Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Opheffen gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 29-06-2020
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: indienen zienswijze op ontwerp-begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: indienen zienswijze op 1e wijziging begroting 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (derde wijziging) JC Bakker Bestuur en samenwerking 27-10-2017
Indienen Zienswijze begroting 2018 Parkschap NP de Biesbosch J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Vaststellen Wijziging van de GR Parkschap Nat. Park De Biesbosch (2e wijziging) M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 04-11-2015
Brief van Nationaal Park De Biesbosch over wijziging Gemeenschappelijke Regeling F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek/jaarrekening 2014 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 28-08-2015
Ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015 Parkschap De Biesbosch F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: begrotingswijziging 2015 voor zienswijze - vereenvoudigen compartimentering Parkschap/bijstellen budgetten Rondvaart F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Beantwoording door het college van de brief van inwoners van Dordrecht over plannen Parkschap Nationaal Park de Biesbosch H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2013 F.M. Lagerveld Ruimtelijke ordening 13-05-2014
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch: ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2012 H. Rosier Sport en recreatie 14-05-2013
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: ontwerpbegroting 2014 H. Rosier Sport en recreatie 14-05-2013
Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 13-06-2012
Presentatie Nationaal Park de Biesbosch J.J. 't Lam 13-03-2012
Indienen zienswijzen op met begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 06-12-2011
Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 29-03-2011
Kennisnemen van Jaarrekening 2009 en instemmen met de begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2015 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch M.J.W.T. Hendrickx Sport en recreatie 03-01-2011
Instemmen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch M.J.W.T. Hendrickx Grote projecten 25-11-2010
Raadsinformatiebrief over de vervanging van 7 betonnen bruggen in Polder De Biesbosch door 1 duiker en 6 nieuwe betonnen bruggen H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 28-10-2010
De Hollandse Biesbosch: Begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2015 J.J. 't Lam 21-06-2010
De Hollandse Biesbosch: Begroting 2011-onderhoudsfondsen en personeelskosten H. Rosier 21-06-2010
Introductie gemeenteraadsleden betreffende de Biesbosch ontwikkelingen 13-04-2010
Instemmen met de vorming van een nieuw Parkschap Nationaal Park De Biesbosch c.a. J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 16-12-2009
Instemmen met de jaarstukken 2008 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 02-12-2009
Instemmen met partiële wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 25-11-2009
Brief van De Hollandse Biesbosch met de Begroting 2010 en Meerjarenbegroting 2010-2014 H. Rosier 05-08-2009
Verzoek van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch in te stemmen met partiële wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hollandse Biesbosch H. Rosier Sociale Infrastructuur 23-06-2009
Raadsvoorstel over gemeentelijk standpunt beleidsplan "Ondergedompeld in de Biesbosch" Sociale Infrastructuur 18-12-2008
Raadsvoorstel over jaarstukken Natuur- en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 02-12-2008
Raadsvoorstel over instemmen met beleidsplan “Ondergedompeld in de Biesbosch” Sociale Infrastructuur 26-11-2008
Raadsvoorstel over jaarstukken Natuur- en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 18-11-2008
Raadsvoorstel over Jaarrekening 2006, Begroting 2008 en Meerjarenbegroting 2009-2012 natuur en recreatieschap 'de Hollandse Biesbosch" Sociale Infrastructuur 27-11-2007
Raadsvoorstel over jaarrekening 2006, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 13-11-2007
Jaarrekening 2005, begroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 08-11-2006
Jaarrekening 2005, begroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” Sociale Infrastructuur 13-10-2006