Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 82

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 82

Openstaand onderwerp 82 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:17
Onderwerp Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Omschrijving DRIS, Drechthopper, concessie Arriva, Concessie SVD, buslijnen, gratis openbaar vervoer, openbaar vervoer
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Informatiebrief nieuw openbaar vervoer netwerk voor de regio DMG september 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-09-2020
Mobiliteitsbeleid - vervolgbespreking n.a.v. Koersnota en Uitgangspuntennotitie Mobiliteit 11-05-2020
Informatiebrief nieuw openbaar vervoer netwerk voor de regio DMG maart 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Raadsinformatiebrief over evaluatie busverbinding van en naar Essenhof M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Beantwoording technische vragen CU/SGP over 4-sporigheid Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Informatiebrief nieuw openbaar vervoer netwerk voor de regio DMG juli 2019 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Brief de heer in 't Veld over terugloop van het aantal reizigers en mogelijke verplaatsing van station Dordrecht Zuid naar het Leerpark en de gevolgen voor de wijken M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Motie vreemd aan de orde van de dag (VVD): Help Dordt op het goede spoor (nachtnet) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Informatiebrief start nieuwe concessie DMG door Qbuzz M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie VSP inzake buslijn 4 naar de Staart M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-02-2019
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie GroenLinks inzake busverbinding met Utrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-02-2019
Brief van Stichting Platform Gehandicapten Zedje over de problemen van gehandicapten bij het reizen op de MerwedeLingelijn M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-02-2019
Brief van de heer Fijnekam over veiligheid van passagiers en buschauffeurs sinds overname door Qbuzz M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-12-2018
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake de busverbinding naar Essenhof M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over motie 'Kiezen voor goed spoor voor Dordrecht' in relatie tot startnotitie Campusontwikkeling Leerpark M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Vaststellen Koersnota Mobiliteit M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van ProRail over ontwikkeling van de spoorinfrastructuur in de toekomst JW Bleumer 19-12-2017
OV agenda JW Bleumer Verkeer en vervoer 12-12-2017
Raadsinformatiebrief over aanpak zuidelijk stationsgebied JW Bleumer Verkeer en vervoer 27-10-2017
Raadsinformatiebrief over Pilot met deelfietsen door Arriva en afhandeling motie M21 Parkeren P&R terrein Stadswerven J.W. Bleumer Verkeer en vervoer 20-09-2017
Beantwoording door het college van de brief van het reizigersoverleg ROCOV Drechtsteden, RO DAV en RO over bereikbaarheid, betrouwbaarheid van het openbaar vervoer J.W. Bleumer Verkeer en vervoer 20-09-2017
Beantwoording door het college op de brief RODAV Station Dordrecht als OV knooppunt Drechtsteden L. Groenenboom Verkeer en vervoer 28-06-2017
Raadsinformatiebrief inzake het concept van de Koersnota Mobiliteit in Dordrecht: een stad in beweging L. Groenenboom Verkeer en vervoer 30-05-2017
Brief van het reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden over de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en punctualiteit van het openbaar vervoer L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Brief van het reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden(RO DAV) over ontwikkeling station Dordrecht tot OV knooppunt Drechtsteden L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over externe veiligheid spoor L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 16-02-2017
Beantwoording door het college van de zienswijze van Platform spoor en geluid Dordrecht over concept omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD en CDA over veilig leven langs spoor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over beleidskader DAV (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) openbaar vervoer concessie H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal Station H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 24-10-2016
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over overlast gestalde Arriva-trein - deel 2 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 24-10-2016
Kiezen voor een upgrade station Zuid en niet voor het bouwen van een nieuw station Copernicusweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-09-2016
Beantwoording door het college van de brief over vervoer gevaarlijke stoffen via het spoor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 18-08-2016
Raadsinformatiebrief inzake externe veiligheid spoor H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-06-2016
Zienswijze van Platform spoor en geluid Dordrecht over concept omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 16-06-2016
Brief van inwoner over vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor via Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 16-06-2016
Beantwoording college van de brief van een inwoner over de plannen voor meer goederentreinen op het Spoor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Beantwoording door college van brief over knelpunten gevaren en overlast spoorlijnen op het eiland van Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Beantwoording door het college van de brief over het schrappen van intercity-verbindingen naar Dordrecht en de toename van het aantal goederentreinen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Raadsinformatiebrief inzake Intercity kwaliteit Dordrecht - Breda H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Brief van een bewoner in reactie op brief van 14 januari 2016 over goederentreinen dwars door Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Brief van de heer F. van Dijk over de plannen voor meer goederentreinen op het spoor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-02-2016
Brief van de heer A. Koman over het schrappen van intercity-verbindingen naar Dordrecht en de toename van het aantal goederentreinen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-02-2016
Brief van de heer A. Bakker over knelpunten gevaren en overlast spoorlijnen op het eiland van Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-01-2016
Raadsinformatiebrief over IC kwaliteit Dordrecht CS H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 22-09-2015
Beantwoording door het college van de brief van de heer F. van Dijk over Treinvervoer van gevaarlijke stoffen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Beschikbaar stellen van krediet voor een Servicepunt Waterbus Merwekade H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Brief van een inwoner over toename treinvervoer met gevaarlijke stoffen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken voortgang spoordossiers H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-04-2015
Terugkoppeling werkgroep 'Aanbesteding van het Openbaar Vervoer' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-01-2015
Het financieel tekort over 2014 van circa € 350.000,-- te betrekken bij de behandeling van de jaarrekening 2014 (gratis OV-65) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 20-11-2014
Raadsinformatiebrief over verkenning stations Copernicusweg en Leerpark H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 17-04-2014
Brief van Platform Spoor en Geluid Dordrecht over revisie milieuvergunning spoor (Prorail) en geluidschermen H. Rosier Verkeer en vervoer 16-01-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Veer Kop van 't Land H. Rosier Verkeer en vervoer 07-11-2013
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van alle fracties over de intercitystatus vam Dordrecht Verkeer en vervoer 16-10-2013
Brief van de SP over promotie nachttreinen NS H. Rosier Verkeer en vervoer 11-07-2013
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: motie Veiligheid op het spoor bij vervoer van gevaarlijke stoffen H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-06-2013
Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over Businesscase Flex Dordrecht H. Rosier Verkeer en vervoer 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over Nachtnet 2013-2015 H. Rosier Verkeer en vervoer 13-02-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over een permanente en directe Intercityverbinding met Brussel Verkeer en vervoer 06-02-2013
Raadsinformatie over gratis openbaar vervoer 65 plussers K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 17-01-2013
Beschikbaar stellen van krediet voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer in 2012 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 30-05-2012
Raadsinformatiebrief over inzet intercitykwaliteit Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 12-04-2012
Raadsinformatiebrief over uitvoering motie buslijn 1 H. Rosier Onderwijs 16-02-2012
Verlengen proef met gratis openbaar vervoer 65 plus in 2012 J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 07-12-2011
Raadsinformatiebrief over Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+ J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 03-11-2011
Afschrift van een brief van Bewonersvereniging Wijnstraat Noord e.o. aan Arriva over snelheidsovertredingen door lijnbussen H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over motie verleggen route buslijn 1 in Dubbeldam. H. Rosier Verkeer en vervoer 19-05-2011
Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de heren P. Naeije en W. van der Kruijff namens de fractie CDA over buslijn 1 H. Rosier 09-03-2011
Beschikbaar stellen van krediet voor het continueren (tot 31 december 2011) van gratis openbaar vervoer voor 65+ in 2011 K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 03-02-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer W. van der Kruijff namens de fractie CDA over de routewijziging van buslijn 1 Verkeer en vervoer 01-02-2011
Brief van mevrouw J. Bruzzone-Smid over de gevolgen van de invoering OV-chipkaart voor bejaarden H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 26-01-2011
Beschikbaar stellen van krediet voor de uitvoering van toegankelijkheid openbaar vervoer 2011 K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 26-01-2011
Brief van het Landelijk Veren Platform over het voornemen te bezuinigen op veerdiensten H. Rosier 05-10-2010
Raadsinformatiebrief over Uitvoering regionale HOV-D projecten Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) fase 2 en Korte Afstand Radio (KAR) door SO J.J. 't Lam Bereikbaarheid 04-08-2010
Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en uitvoeringskrediet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 01-03-2010
Raadsinformatiebrief over evaluatie gratis openbaar vervoer H. Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-02-2010
Raadsinformatiebrief over de realisatie van twee stations ten zuiden van Dordrecht CS M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-11-2009
Antwoordbrief college over gratis openbaar vervoer senioren M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 27-07-2009
Raadsinformatiebrief over samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-07-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor het doen uitvoeren van proeven met gratis openbaar vervoer in 2009 en 2010. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-03-2009
Antwoordbrief van het college van B&W op de brief van Het Spectrum inzake het pilotproject openbaar vervoer senioren M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-02-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering toegankelijkheid openbaar vervoer jaarschijf 2009 M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 05-02-2009
Raadsinformatiebrief voortgang Merwede- Lingelijn Ondernemerschap en Bereikbaarheid 08-09-2008
Raadsinformatiebrief over deelname Dordrecht aan nachtnet Brabant Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-03-2008
.290 Afschrift brief aan de heer L. Schaap over buslijn 7 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-02-2007
Raadsinformatiebrief over bezuinigingsvoorstellen Drechthopper Sociale Infrastructuur 23-01-2007
Raadsinformatiebrief over hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden (HOV-D) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-12-2006
Raadsinformatiebrief over bezuinigingsvoorstellen DrechtHopper Sociale Infrastructuur 24-11-2006
Raadsvoorstel tot intrekken raadsbesluit voor verlenging concessie SVD Ondernemerschap en Bereikbaarheid 08-11-2006
Raadsvoorstel tot intrekken raadsbesluit voor verlenging concessie SVD Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-10-2006
Raadsinformatiebrief met het jaarverslag 2005, klanttevredenheids-onderzoek en rapport kwaliteitscontrole voertuigen Drechthopper. Sociale Infrastructuur 25-08-2006