Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 81

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 81

Openstaand onderwerp 81 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:16
Onderwerp Kamerverhuur en overbewoning
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van de raad aan Bewonersgroep3311 over Koninginnestraat 81-83 JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Brief van bewonersgroep 3311 met vragen over kamerverhuurpand Koninginnestraat 81-83 J.C. Bakker Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten H.M. Hoogstad Wonen 26-03-2014
Brief van de heer P.A. Borsje met bezwaren tegen het verlenen van vergunning voor het maken van parkeerplaatsen achter de woningen Blekersdijk 14-20 en 22-24 H. Rosier Wonen 06-02-2013
Brief van mevrouw R. Gruijters over de verbouwing tot appartementen van Blekersdijk 22 en 24 H. Rosier Wonen 07-11-2012
Brief van P.A. Borsje en R.G. Eenink over de verbouwing tot appartementen van Blekersdijk 22 en 24 H. Rosier Wonen 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over eindrapportage huisvesting arbeidsmigranten S.V. Vooren Wonen 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over Voortgang huisvesting arbeidsmigranten S.V. Vooren Wonen 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over voortgang huisvesting arbeidsmigranten. S.V. Vooren Wonen 17-03-2011
Raadsinformatiebrief over voortgangsnotitie huisvesting arbeidsmigranten S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 06-10-2010
Opdrachtformulering Taskforce huisvesting arbeidsmigranten S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over voortgangsnotitie huisvesting arbeidsmigranten S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 01-03-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 van het Reglement van Orde van mevrouw V.I. Versluis en de heer A.G. van Zanten namens de fractie PvdA over quotering kamerverhuur H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 07-09-2009
Raadsinformatiebrief over 6e wijziging Huisvestingsverordening J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 04-09-2009
Instemmen met de koers van het college ten aanzien van de regulering van de kamerverhuur c.q. de huisvesting van arbeidsmigranten. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 04-09-2009
Wethoudersbrief beantwoording vragen kamerbehandeling huisvesting arbeidsmigranten en verslag gesprek met mevrouw J. van Dongen J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 06-07-2009
Raadsinformatiebrief over stand van zaken en uitbreiding quotering kamerverhuur J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-01-2009
vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (regulering kamerverhuur) Wonen en Leefbaarheid 15-07-2008
inspreekbijdrage regulering kamerverhuur Wonen en Leefbaarheid 03-07-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie overlastgevende panden 2007 Wonen en Leefbaarheid 22-04-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie overlastgevende panden Veiligheid 24-04-2007
Antwoordbrief op brief over overbewoning Wonen en Leefbaarheid 24-11-2006