Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 8

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 8

Openstaand onderwerp 8 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:12
Onderwerp Fietsplan
Omschrijving Fietsbrug A16, fietsroutes, fiestpaden, Dordt Fietst, Dordt fietst door
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Beschikbaar stellen van krediet tbv uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt fietst verder!' 2020-2022 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-11-2019
Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen Uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!' M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 15-04-2019
Aanpassen van het (fiets) kruispunt Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten, subsidies te verschuiven overeenkomstig de begrotingswijziging M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht over opheffen fietsverbod binnenstad H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 12-01-2017
Beantwoording door het college over proef fietsen in de stad tyussen het winkelend publiek L. Groenenboom Verkeer en vervoer 12-01-2017
Instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum, uitwerking motie vrij fietsen (160628/M41) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Brief van een bewoner binnenstad over proef fietsen in de stad tussen het winkelend publiek H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief inzake Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Vaststellen uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! 2015-2018 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-08-2015
Raadsinformatiebrief over vragen en opmerkingen bij de behandeling van de Fietsnota, Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 8 april 2014 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 10-06-2014
Fractie GroenLinks: notitie "Dordrecht een fietsveilige stad" H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 25-02-2014
Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-01-2014
Raadsinformatiebrief over Aanwijsbesluiten fietsparkeerverbodzone (uitbreiding) en Verwijderen van weesfietsen H. Rosier Verkeer en vervoer 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijzingsbesluit "Verbodzones fietsparkeren" H. Rosier 13-04-2010
Beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet voor de aanleg van de fietsverbinding fietsbrug A16 naar de Rijksstraatweg M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-03-2010
Raadsinformatiebrief over uitvoering motie AFAC en motie gratis bewaakte stallingen L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-05-2009
Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage uitvoering fietsplan Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-10-2008
Raadsinformatiebrief over uitvoering van de motie verlichting fietspaden Ondernemerschap en Bereikbaarheid 03-06-2008
Raadsinformatiebrief over "Dordt Fietst Door" Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-09-2007
Voortgangsrapportage uitvoering Fietsplan Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-05-2006