Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 77

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 77

Openstaand onderwerp 77 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:13
Onderwerp Arbeidsmarktbeleid
Omschrijving Reïntegratie en arbeidsmarktoeleiding, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Motie "elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen" D Coenen Economie, Sport en Cultuur 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over Inzet ESF in Arbeidsmarktbeleid M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 29-06-2016
Brief van het FNV over actie FNV Schoonmaak in december 2015 F.M. Lagerveld Dienstverlening 17-03-2016
Raadsinformatiebrief over afhandeling aangenomen motie van de VSP, nr 25a, Ouderen op de arbeidsmarkt, dd 11 en 12 november 2014 S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 27-10-2015
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk: brief over de Wet Markt en Overheid die op 01-07-2014 van kracht wordt S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 10-06-2014
Rapportage Inspectie SZW over afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid S.V. Vooren Werk en inkomen 22-05-2014
Rapportage Inspectie SZW over Handhaving tijdens de dienstverlening S.V. Vooren Werk en inkomen 22-05-2014
Vrijgeven bestemmingsreserve €100.000,- voor initiatieven die kunnen bijdragen aan realisatie van 200 leerwerkplekken S.V. Vooren Werk en inkomen 03-09-2013
Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fractie VVD over de Participatiewet H. Rosier Werk en inkomen 07-03-2013
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over Motie 45+ S.V. Vooren Werk en Scholing 11-10-2010
Raadsinformatiebrief over Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014 S.V. Vooren Werk en inkomen 04-10-2010
Consultatiebijeenkomst terugloop technisch onderwijs Werk en Scholing 15-09-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker namens de fractie D66 over de motie 45+ Werk en Scholing 24-08-2010
Maatschappelijke Ontwikkeling: informatie over motie 45+ S.V. Vooren 06-07-2010
Inspectie Werk en Inkomen: rapport "Arbeidsontwikkeling WSW in beeld" W.V.E. Verboom Werk en Scholing 14-06-2010
Raadsinformatiebrief over afname werk Buurt Service Team S.V. Vooren 02-03-2010
Brief van mevrouw K. Schijven over haar ondernemerschap in de kansenflat H. Rosier 09-02-2010
Brief van Stichting Leergeld: reactie op brief van SDD d.d. 08-01-2010 H. Rosier 28-01-2010
Raadsinformatiebrief over verkoop aandelen Buurt Service Team BV A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 09-03-2009