Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 76

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 76

Openstaand onderwerp 76 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:12
Onderwerp Revitalisering Zeehavengebied
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg en vaststellen GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg, GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat(dossier 1608381) Ruimtelijke Ordening en Wonen 02-12-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de drie bijlagen behorende bij het raadsvoorstel aangaan SOK II en het herstel PWA-kaden H.M. Hoogstad 16-10-2012
Vaststellen van de grondexploitatie Marconiweg 18 en Kilkade 7 en het wijzigen van de begroting K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-02-2012
Intrekken Verordening regelende de voorwaarden voor de levering van drinkwater aan de scheepvaart K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 07-06-2011
Wijzigen Havenverordening en Verordening Binnenhavengeld 1995. S.V. Vooren Economie en cultuur 06-06-2011
Vaststellen van Havenbeheersverordening Dordrecht en intrekken van Havenverordening Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 01-06-2011
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. samenwerkingsovereenkomst Havensamenwerking S.V. Vooren Economie en cultuur 01-06-2011
Uiten van wensen en-of bedenkingen betreffende Samenwerkingsovereenkomst Havensamenwerking S.V. Vooren Economie en cultuur 01-06-2011
Beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie Wieldrechtseweg S.V. Vooren Verkeer en vervoer 28-02-2011
Beschikbaar stellen van een krediet en instemmen met uitgifte in erfpacht van het bedrijfsterrein Kilkade 2-4 aan Geka Bouw BV. W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-12-2009
Kennisnemen van het investeringsprogramma t.b.v. project Revitalisering Zeehavengebied W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-09-2009
Bekrachtigen geheimhouding t.a.v. het investeringsprogramma Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht (april 2008 - april 2009) W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-09-2009
Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de plankosten project revitalisering Zeehavengebied en instemmen met de voortgangsrapportage over hetzelfde project W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-07-2009
Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. asbestverwijdering en sloop gebouwen op Kilkade 7 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-05-2009
Raadsinformatiebrief over intentieverklaring havensamenwerking J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 07-04-2009
Raadsvoorstel krediet uitgifte Kilkade 2-4 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 05-11-2008
Raadsvoorstel over krediet uitgifte Kilkade 2-4 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-10-2008
Kredietoverzicht revitalisering zeehavengebied Ondernemerschap 22-10-2008
Raadsvoorstel over Revitalisering Zeehavengebied Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-09-2008
Revitalisering Zeehavengebied Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-09-2008
Bekrachtigen geheimhouding “Revitalisering Zeehavengebied" Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-09-2008
Raadsvoorstel over Revitalisering Zeehavengebied W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-07-2008
Raadsvoorstel over akoestische maatregelen Wieldrechtseweg Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-01-2008
Vaststellen Masterplan Revitalisering Zeehavengebied W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-07-2007
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van krediet voor aankoop Mijlweg 33 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-02-2007
Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage revitalisering Zeehavengebied Ondernemerschap 15-11-2006