Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 74

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 74

Openstaand onderwerp 74 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:11
Onderwerp Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake verzoek opname bestemmingsplan Dordtse Kil IV in 15e tranche Crisis- en herstelwet H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Raadsinformatiebrief Energie-infrastructuur Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 16-06-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 25-06-2015
Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-05-2014
Aanvragen rijksbijdrage ter dekking van aanvullende kosten voor de opsporing van conventionele explosieven in het plangebied Dordtse Kil IV K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-01-2013
Raadsinformatiebrief over bedrijventerrein Dordtse Kil III H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-03-2012
Beantwoording aanvullende vragen betr. overlast, leegstand en parkeerproblemen op bedrijventerreinen K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 07-07-2011
Beschikbaar stellen van krediet voor het uitvoeren van het projectplan, ten laste van de exploitatie in voorbereiding Dordtse Kil IV K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-06-2011
Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij en mevrouw N.E. Witsen Elias-Kool namens de fractie Beter voor Dordt over bedrijventerrein Dordtse Kil/Louterbloemen S.V. Vooren Economie en cultuur 26-05-2011
Al dan niet uiten wensen/bedenkingen en beschikbaar stellen krediet Transactie Nijverheidsstraat 95 / Eerste Tolstraat 2-10 i.v.m.reconstructie van de Mijlweg A.M. Doornenbal Economie en cultuur 17-02-2011
Beschikbaarstellen van een krediet Reconstructieplan Mijlweg A.M. Doornenbal Economie en cultuur 02-12-2010
Uiten wensen en bedenkingen m.b.t. aankoop woningen aan de Eerste Tolstraat en beschikbaar stellen van meerdere (aanvullende) kredieten t.b.v. de Eerste Tolstraat, verbreden Mijlweg en Fly-over. W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-02-2009