Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 73

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 73

Openstaand onderwerp 73 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:09
Onderwerp Recreatie
Omschrijving watersport, stadsstrand, zwembad de dubbel, kamperen, Wantijbad
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Renovatie zwembad De Dubbel BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 16-11-2020
Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 15-10-2020
Raadsinformatiebrief over stand van zaken renovatie zwembad De Dubbel D Coenen Economie, Sport en Cultuur 14-05-2018
Raadsinformatiebrief over beschikbaar stellen subsidie i.v.m. lekkage bij Wantijbad D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 04-07-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel vernieuwing De Dubbel (RIS 1936599) Economie, Sport en Cultuur 08-06-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel vernieuwing De Dubbel D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Instemmen met variant renovatie + vernieuwing zwembad De Dubbel J.H. de Roo - Veulings Economie, Sport en Cultuur 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over Vernieuwing zwembad De Dubbel M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 23-05-2016
Brief van Naturistenvereniging D.N.S.V. Goed Af over stand van zaken per juni 2015 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-09-2015
Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018 F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over onderzoek zwembadaanbod en geactualiseerd MOP De Dubbel S.V. Vooren Sport en recreatie 17-04-2014
Brief van de heer L. Krol over het plan voor een kinderspeelpaleis van de fam. Van Leeuwen H. Rosier Sport en recreatie 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over Recreatie- en Watersportcentrum De Biesbosch H. Rosier Sociale Infrastructuur 16-09-2010
Bezwaarschrift van de heer G.J. Wagemans tegen ontheffing geluid Jubal 2010 H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 27-08-2010
Raadsinformatiebrief over Goed Af W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 01-03-2010
Raadsinformatiebrief over Omnibusonderzoek Recreatie in Dordrecht H. Rosier Sociale Infrastructuur 23-11-2009
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie zwembad De Dubbel L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 22-06-2009
Raadsinformatiebrief over het Stadsstrand 25-03-2008
Raadsinformatiebrief over het Stadsstrand Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-03-2008
Raadsinformatie inzake het Stadsstrand 19-07-2007
Raadsvoorstel over verlenen subsidie en voortgang Projectprogramma Watersport Sociale Infrastructuur 25-06-2007
Raadsvoorstel over nota “Kamperen in Dordrecht vernieuwd” Sociale Infrastructuur 17-01-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang projectprogramma watersport Sociale Infrastructuur 12-01-2007
Raadsvoorstel over nota “Kamperen in Dordrecht vernieuwd” Sociale Infrastructuur 12-01-2007
Instemmen met een extra subsidie aan zwembad De Dubbel 13-12-2006
Raadsvoorstel subsidie De Dubbel 01-12-2006