Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 72

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 72

Openstaand onderwerp 72 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:08
Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Omschrijving Drechtraad, Regiokamer, regionale samenwerking, Drechtedenbestuur, SCD, shared service center, Sociale Dienst Drechtsteden, SDD, GRD,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Gesprek Kiltunnel 01-12-2020
Kennis nemen van de monitor Groeiagenda 2030 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-09-2020
Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 20-07-2020
GR Drechtsteden: jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Raadsinformatiebrief over Voortgang wijziging GR Drechtsteden JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-01-2020
Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan het db van de GRD over Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-01-2020
Vaststellen wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (14e wijziging) JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-11-2019
Debat over samenwerking in de Drechtsteden Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-10-2019
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: begroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Drechtsteden: brief over deelneming in werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Dienst Gezondheid en jeugd ZHZ: jaarstukken 2018 DG&J JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Drechtsteden: aanwijzen leden Drechtstedenbestuur JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-07-2019
Zienswijze Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 div. Gemeenschappelijke regelingen JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 31-05-2019
Drechtsteden: conceptjaarstukken GRD 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 22-05-2019
Vaststellen wijziging GR Drechtsteden (dertiende wijziging) JC Bakker Bestuur en samenwerking 05-12-2018
Instemmen met de zienswijze Geactualiseerde begroting 2018 GR Drechtsteden JC Bakker Bestuur en samenwerking 05-12-2018
GR Drechtsteden: geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-11-2018
Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan GR Drechtsteden over financieel toezicht jaarrekening 2017 en begroting 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 12-10-2018
De Drechtsteden: aanwijzing leden voor het Drechtstedenbestuur JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2018
GR Drechtsteden: cpt-jaarstukken 2017 en primaire begroting 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Drechtsteden: reactie op wensen en bedenkingen juridische entiteit detacheringen JC Bakker Bestuur en samenwerking 27-02-2018
Concept-reactie op de geactualiseerde begroting en perspectiefnota van het Drechtstedenbestuur JC Bakker Bestuur en samenwerking 31-01-2018
Drechtsteden: Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Ter kennis brengen aan de Drechtraad van de reactie over deelneming GR Drechtsteden aan Detadrecht BV JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage Dienstverlening Drechtsteden JC Bakker Dienstverlening 11-01-2018
Indienen zienswijze geactualiseerde Perspectiefnota en Begroting GRD 2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Drechtsteden: geactualiseerde perspectiefnota 2018 en de geactualiseerde begroting 2018 - zienswijze JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
De Drechtsteden: wensen en bedenkingen deelname juridische entiteit detacheringen JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan het DB van de GR Drechtsteden over de begroting 2018 en jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Vaststellen Wijziging regeling onderlinge samenwerking Drechtsteden J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 01-09-2017
Vaststellen Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 01-09-2017
Indienen zienswijze concept Begroting 2018, voorstel minimabeleid, concept Perspectiefnota 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Drechtsteden J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Drechtsteden: primaire begroting en bijbehorende stukken voor zienswijze J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 13-04-2017
Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Drechtsteden: stand van zaken van de applicatieconsolidatie en overzicht van de gebruikte applicaties binnen de Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Drechtsteden: Geactualiseerde begroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Indienen zienswijze vernieuwde systematiek Trap op Trap af F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 17-11-2016
Vaststellen Wijziging GR Drechtsteden (11e wijziging) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-09-2016
Indienen zienswijze Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-06-2016
Indienen zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-06-2016
Drechtraad: brief over deelname aan het Participatiefonds van de Regionale Ontwikkelmaatschappij InnovationQuarter F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Wensen en bedenkingen uiten voornemen Drechtsteden deelname Participatiefonds Innovation Quarter BV F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over motie M39A Slim slopen - Kadernota 2016 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-02-2016
Drechtraad: toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden en overzicht van alle door de bestuursorganen ingebrachte punten M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 26-11-2015
Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-09-2015
Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-06-2015
Vaststellen wijziging van de GR Drechtsteden (tiende wijziging) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Indienen zienswijze voorstel Trap Af, tweede ronde F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-05-2015
College van B&W: overweging inzake de Trap Af GRD F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden: 10e wijziging en Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Reactie van het college op verzoek toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de GRD F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
GR Drechtsteden: uitgangspunten begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Gezamenlijke stuurgroep GRD en Hardinxveld Giessendam: Nadere kennismaking F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
GR Drechtsteden: zienswijzen verkenning toetreding Hardinxveld Giessendam F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over vorming Drechtstedelijk KCC met vier gemeenten F.M. Lagerveld Dienstverlening 05-02-2015
Brief van Gemeente Hardinxveld-Giessendam over toetreding tot de GRD F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-01-2015
GRD: "U gaat er over, of niet", een onderzoek naar het project Noordoevers van de Onafhankelijke onderzoekscommissie Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-01-2015
Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2015 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-12-2014
Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2015 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-12-2014
Vaststellen onder voorwaarden met de voorlopige begroting 2015 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en indienen zienswijze F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 25-11-2014
Verlenen toestemming aan college tot vaststelling derde wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ S.V. Vooren Jeugd 19-11-2014
Reactie van de gemeente Zwijndrecht op het te vormen Drechtstedelijk KlantContactCentrum (DKCC) Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Brief zienswijze begroting GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, en Begroting 2015 DGJ ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-11-2014
Instemmen zienswijze op Concept Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 05-11-2014
Vaststellen negende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 30-09-2014
Gemeente Zwijndrecht: negende wijziging gemeenschappelijke regeling Drechtsteden  F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-09-2014
GRD: Regionaal meerjarenprogramma 2014-2018 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Concept Uitvoeringsprogramma 2014-2018 Drechtstedenbestuur F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Memo aan de raad over verantwoordingsplicht leden AB in de GR Dienst Gezondheid en Jeugd F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Concept Uitvoeringsprogramma 2014-2018 Drechtstedenbestuur Bestuur en samenwerking 01-09-2014
GR Drechtsteden: indienen zienswijze jaarstukken 2013 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
GR Drechtsteden: indienen zienswijze concept primaire begroting 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Toestemming verlenen tot het wijzigen van de tekst van GR Sociale werkvoorziening Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Indienen zienswijze jaarrekening 2013 GRD en storten voordelig resultaat van EUR 3,3 miljoen in algemene reserve F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Drechtsteden: Ruimtelijke Strategie Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie D66 over 'snuffelambtenaren' Sociale Dienst Drechtsteden S.V. Vooren Werk en inkomen 22-05-2014
Raadsinformatiebrief over Woonstrategie Drechtsteden H.M. Hoogstad Wonen 22-05-2014
Vaststellen wijziging GR Drechtsteden (8ste wijziging) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-05-2014
Voordragen lid regionale Auditcommissie Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Uitwerking programmering procesnotitie voor debatten lokaal en regionaal F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 23-01-2014
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelprogramma Drechtsteden-gemeenschappelijk projectmanagement F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
De Drechtsteden: informatiebrief over uitwerking programmering F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Raadsinformatiebrief van de burgemeester met aanvullende informatie over voorstel lichte Gemeenschappelijke Regeling F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Geen wensen en bedenkingen uiten inzake Overeenkomst overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers (1187419) 19-12-2013
Geen wensen en bedenkingen uiten inzake Overeenkomst overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-12-2013
Vaststellen zienswijze geactualiseerde Begroting 2014 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-12-2013
Toestemming verlenen inzake het aangaan van de samenwerkingsregeling "Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten" F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 14-11-2013
Fractie WEK: reactie op uitnodiging van de voorzitter Drechtraad H. Rosier Bestuur en samenwerking 24-10-2013
Fractie Lijst Lammers: reactie op uitnodiging van de voorzitter Drechtraad H. Rosier Bestuur en samenwerking 24-10-2013
Lokale behandeling Hoofdnotitie Samenwerking en toekomst Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-07-2013
Indienen zienswijze op begroting 2014 GR Drechtsteden en instemmen met jaarrekening 2012 GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-06-2013
Krediet beschikbaar stellen van €3.294.000,-- voor de financiele afwikkeling van het niet actief ontwikkelen Noordoevers-Transformatiezone F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over Strategische agenda Drechtsteden en programmering F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd: informatiebrief van december 2012 over de stand van zaken S.V. Vooren Bestuur en samenwerking 06-02-2013
Drechtsteden: voorstel Drechtraad carrousel bestuur d.d. 05-02-2013 over toekomst Drechtsteden S.V. Vooren Bestuur en samenwerking 06-02-2013
Benoemen H.P.A. Wagemakers tot lid van de Drechtraad J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 21-01-2013
Voordracht voorzitter carrouselvergadering Drechtraad H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 11-12-2012
Toestemming verlenen tot het aangaan van de Centrumregeling samenwerking telefonie Dordrecht - Zwijndrecht J.H. de Roo-Veulings Dienstverlening 08-10-2012
Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, GRD (zevende wijziging) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 24-09-2012
Raadsinformatiebrief over Rapportage Toekomst Netwerkorganisatie Drechtsteden H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2012
Indienen zienswijze op Begroting 2013 en Jaarrekening 2011 GRD J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-06-2012
Instemmen met de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-06-2012
Vaststellen wijzigen GR Drechtsteden (zesde wijziging) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 08-05-2012
De Drechtsteden: vergaderdata Drechtstedendinsdag 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 05-04-2012
Brief van de heer J. Hagendoorn over proef Baanbrekend Dordrecht van de Sociale Dienst Drechtsteden H. Rosier 16-02-2012
Brief van de Drechtsteden over bezoek aan de gemeenteraad J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over rapportage "Wonen in de Drechtsteden 2011" J.J. 't Lam Wonen 06-10-2011
Voordracht lid voorzitter Drechtstedencarrousel en benoemen van plv. lid van de Drechtraad. Bestuur en samenwerking 06-10-2011
Aanwijzen van een plaatsvervangend lid in de Drechtraad namens de fractie van BVD en voordracht nieuw lid in de Auditcommissie Drechtsteden J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 26-09-2011
Raadsinformatiebrief over Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden H. Rosier Wonen 15-09-2011
Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling: jaarverslag 2010 H. Rosier 06-07-2011
Brief van HALT over schaalvergroting binnen de sector H. Rosier 06-07-2011
HALT: jaarrekening 2010 en begroting 2012 H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over Regionale samenwerking Beheer Openbare Verlichting. H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-07-2011
Indienen zienswijzen begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden 2012 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 08-06-2011
Brief van de Drechtsteden over het toekomstperspectief van de Drechtsteden J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 13-04-2011
Voordracht lid voorzitter Drechtstedencarrousel J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 14-02-2011
Instemmen met voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 14-02-2011
Brief van de Drechtsteden over toekomstperspectief Drechtsteden J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 26-01-2011
Brief van De Drechtsteden over discrepantie GRD en het Reglement van Orde Drechtraad J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 11-01-2011
Werkwijze SDD S.V. Vooren Werk en inkomen 14-12-2010
Bezoek de heer M. van Bijnen (nieuwe algemeen directeur GR Drechtsteden) aan gemeenteraad Bestuur en samenwerking 09-12-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt over inhuur externen bij SDD S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 19-10-2010
Vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden J.J. 't Lam Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-09-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over de inhuur van externen bij de SDD 14-09-2010
Drechtsteden: motie adviescommissie WZI H. Rosier 31-08-2010
Drechtsteden: rapportage projectgroep Regionaal Projectmanagement H. Rosier Bestuur en samenwerking 27-08-2010
Drechtsteden: rapportage milieu in Drechtsteden 2009 H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 27-08-2010
Sociale Dienst Drechtsteden: publieksversie jaarverslag 2009 + bereken uw recht op internet H. Rosier 13-08-2010
Drechtsteden: kerngegevens Woonmonitor Drechtsteden 2010 S.V. Vooren Wonen 10-08-2010
Klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden: jaarverslag 2009 M. van Hall 09-07-2010
Drechtsteden over stemming Drechtraad d.d. 16-06-2010 M. van Hall 06-07-2010
Benoemen van lid en plaatsvervangend lid van de Drechtraad Bestuur, Participatie en Dienstverlening 22-06-2010
Brief van de gemeente Papendrecht over de rapporten van de commissies Scholten II en Meijdam M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-06-2010
Beschikbaar stellen van een krediet voor Deltapoort J.J. 't Lam Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-06-2010
Memo: Vice-voorzitter Drechtraad over samenstelling agendacommissie Drechtraad en bijeenkomst IP&A plan (mondelinge toelichting voorzitter) Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-06-2010
Brief van de Drechtsteden met informatie over agendacommissie Drechtraad en bijeenkomst IP&A plan M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-06-2010
Concept-begroting 2011 en de conceptjaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 03-06-2010
Voorstel aanwijzing collegeleden als leden van de Drechtraad M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 20-05-2010
Reactie namens raad en college op de rapporten van de commissie Scholten II en Meijdam in vervolg op de behandeling van het rapport van de Commissie Scholten in de Adviescommissie van 30 maart 2010 en het voor kennsigeving aannemen van het rapport van de commissie Meijdam in de raad van 20 april 2010. M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-05-2010
Drechtsteden: Rapportage Visitatiecommissie M. van Hall 06-04-2010
Kennismaking directeur SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) Mevr. Y. Bieshaar S.V. Vooren Werk en Scholing 18-03-2010
Brief van Stuurgroep Deltapoort over het Programma Deltapoort H. Rosier 18-03-2010
Voorbespreken van de Eindrapportage van de commissie Scholten II M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-03-2010
Aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Bestuur, Participatie en Dienstverlening 08-03-2010
Raadsinformatiebrief over Deltapoort J.J. 't Lam 25-01-2010
Raadsinformatiebrief van de Drechtsteden over allianties Drechtsteden met West-Brabant en Brabantstad H. Rosier Bestuur en samenwerking 08-01-2010
Agenda Drechtraad 16 december 2009 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-11-2009
Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-11-2009
Raadsinformatiebrief over positionering Ingenieursbureau Drechtsteden H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 29-10-2009
Brief stand van zaken prestatiesturing in het regionale netwerk Bestuur, Participatie en Dienstverlening 02-10-2009
Presentatie over stand van zaken Sociale Dienst Drechtsteden W.V.E. Verboom Werk en Scholing 15-09-2009
Het indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 18-06-2009
Presentatie Pieken Binnenstad M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-06-2009
Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging) L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-05-2009
Vergaderstukken Drechtraad dd 18-03-2009 A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-03-2009
Regiokamer 26 mei 2009 L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-03-2009
Regiokamer 17 februari 2009 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-02-2009
Briefwisseling tussen Rekenkamercommissie Zwijndrecht en Rekenkamer Dordrecht in verband met mislukken voorgenomen samenwerking inzake het onderzoek Regionalisering Drechtsteden H.C. Veraart Bestuur, Participatie en Dienstverlening 16-01-2009
Wijzigingsvoorstel GR Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-12-2008
Uiten wensen en bedenkingen oprichting van de B.V. “Kennisbedrijven Drechtsteden” J.T. de Heus Werk en Scholing 24-10-2008
Concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-06-2008
Raadsinformatiebrief over aanbestedingsbeleid Drechtsteden Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-06-2008
Raadsvoorstel over begrotingen 2008 van SCD, SGB en BDD Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-12-2007
Raadsvoorstel over begrotingen van SCD, SGB en BDD Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-11-2007
Raadsvoorstel over wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m Service Centrum Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-09-2007
Raadsvoorstel over zienswijzen programmabegroting 2008 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-07-2007
Raadsvoorstel over Jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Subregio Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-07-2007
Raadsvoorstel over Jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Subregio Drechtsteden Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-06-2007
Advies van de Tijdelijke adsviescommissie van de Drechtraad over diverse verordeningen m. b. t. de Sociale Dienst Drechtsteden en de Drechtstedensamenwerking 24-11-2006
Raadsvoorstel over overdracht van bevoegdheden leerplicht en RMC 22-11-2006
Raadsvoorstel over aanpak en budget inrichting GR Drechtsteden 04-10-2006
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (1e wijziging) 20-09-2006