Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 71

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 71

Openstaand onderwerp 71 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:07
Onderwerp Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsinformatiebrief Theatertechniek Energiehuis (Ris 2439885) 23-08-2019
Gesprek Energiehuis D Coenen Economie, Sport en Cultuur 26-09-2018
Uitnodiging informeel gesprek Energiehuispartners D Coenen Economie, Sport en Cultuur 23-08-2018
Beschikbaar stellen van een krediet voor Evaluatie Energiehuis D Coenen Economie, Sport en Cultuur 23-08-2018
Beschikbaar stellen van een krediet voor het Energiehuis D Coenen Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-06-2018
Raadsinformatiebrief over Popcentrale 3.0 D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 15-11-2016
Brief van 3 inwoners over een zelfstandige Popcentrale 3.0 M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 25-04-2016
Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 12-11-2015
Opdracht geven tot inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin S.V. Vooren Algemene Dekkingsmiddelen 10-09-2015
Brief van een omwonende over geluidsisolerende maatregelen woningen Noordendijk H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (1 juni 2015) S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over tekort 2014 ToBe Cultuurcentrum S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (10 maart 2015) S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over bedrijfsevaluatie van poppodium Bibelot en bepalen subsidieniveau S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 11-11-2014
Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin S.V. Vooren Algemene Dekkingsmiddelen 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over het Energiehuis S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 10-06-2014
Brief van een omwonende over overlast Energiehuis nacht zaterdag 26 op zondag 27-04-2014 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over Beheerplan Stadswerven-zuid H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 27-02-2014
Overdragen saldo voorziening en bestemmingsreserves voor Kunstmin aan Stichting Kunstmin S.V. Vooren Economie en cultuur 03-12-2013
Brief van de heer en mevrouw Rietveld over de gang van zaken rondom het Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 03-10-2013
Reactie van mevrouw J. van Gilst op de beantwoording vragen ex. art 40 Reglement van Orde inzake Energiehuis H. Rosier Veiligheid 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 21-08-2013
Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 13-02-2013
Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Bibelot S.V. Vooren Economie en cultuur 13-02-2013
Beschikbaar stellen van een budget van €1.190.000,- voor podiumtechniek en inrichting popzalen Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 17-10-2012
Instemmen met het afgeven van een garantstelling voor €698.510,- ten behoeve van stichting Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 17-10-2012
Beschikbaar stellen resterend krediet Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 17-10-2012
Indienen van wensen en bedenkingen betreffende de verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin S.V. Vooren Economie en cultuur 03-07-2012
Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis J.H. de Roo-Veulings Economie en cultuur 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over Bibelot in het Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 21-05-2012
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin S.V.Vooren Economie en cultuur 18-04-2012
Beschikbaar stellen krediet theatertechniek Energiehuis S.V. Vooren Economie en cultuur 05-03-2012
Beschikbaar stellen volgend deel post onvoorzien van het project Energiehuis S.V. Vooren Grote projecten 02-02-2012
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken project Energiehuis J.J. 't Lam Economie en cultuur 03-11-2011
Vaststellen uitgangspunten restauratie Schouwburg Kunstmin S.V. Vooren Economie en cultuur 05-10-2011
Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin-voorlopig ontwerp K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 05-09-2011
Raadsinformatiebrief over verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 13-07-2011
Raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis. J.H. de Roo-Veulings Economie en cultuur 07-06-2011
Vaststellen dat de rapportage over het bedrijfsplan van het Energiehuis voldoende invulling geeft aan het amendement van 14 december 2010 en daarmee het afgesproken krediet te verlenen S.V. Vooren Grote projecten 02-02-2011
Instemmen met dekking kosten tijdelijke inrichting terrein Energiehuis M.J.W.T. Hendrickx Ruimtelijke ordening 03-01-2011
Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis M.J.W.T. Hendrickx Grote projecten 22-11-2010
Voorbereidingskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin S.V. Vooren Economie en cultuur 12-11-2010
Memo: Agendering en presentatie Energiehuis M.J.W.T. Hendrickx Sociale Infrastructuur 14-10-2010
Raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis M.J.W.T. Hendrickx Grote projecten 04-10-2010
Goedkeuren van Definitief Ontwerp Energiehuis en exploitatiebegroting en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 07-01-2010
Afboeken van de huidige lening en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de aanvullende lening aan Horeca Exploitatie Sybold BV J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 10-12-2009
Presentatie Energiehuis Sociale Infrastructuur 09-12-2009
Raadsinformatiebrief over stand van zaken funderingsonderzoek Energiehuis L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 04-09-2009
Presentatie Filmhuis Sociale Infrastructuur 16-07-2009
Voorstel voorlopig ontwerp Energiehuis L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 20-05-2009
Presentatie voorontwerp Energiehuis L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 18-03-2009
Kunstmin en middenzaal Energiehuis Sociale Infrastructuur 09-12-2008
458 + 458a. Energiehuis Sociale Infrastructuur 11-12-2007
Raadsvoorstel en raadsinformatiebrief over Invulling Energiehuis Sociale Infrastructuur 31-10-2007
Raadsinformatiebrief over invoeren van last minutekaarten voor theatervoorstellingen Sociale Infrastructuur 28-11-2006
Raadsvoorstel voor verschuiven krediet voor opslag onder toneel Grote Zaal Schouwburg Kunstmin van 2009 naar 2006 Sociale Infrastructuur 08-11-2006
Verzoek PvdA-fractie om te onderzoeken of lastminute verkoop kaarten Kunstmin mogelijk is Sociale Infrastructuur 25-08-2006