Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 7

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 7

Openstaand onderwerp 7 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:11
Onderwerp Ruimtelijke besluiten
Omschrijving bestemmingplan, voorontwerp bestemmingsplan, Ontwerpbestemmingsplan, voorbereidingsbesluit
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Agenderingsverzoek - Schuifoperatie Dolderman - herontwikkeling 2e Merwedehaven Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2020
Vlijweide - digitale nieuwsbrief 7 november 2020 Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2020
Leeg M den Boer 03-12-2020
Nieuwsbrief Westelijke Dordtse Oever December 2020 Groen en Ruimtelijk Dordrecht 30-11-2020
Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-11-2020
Agenderingsverzoek - Transformatieplan 50kV Oranjelaan 1, particulier initiatief Groen en Ruimtelijk Dordrecht 30-11-2020
Afschriftbrief van de heer Brouwer inzake bezwaar bewoners Schaerweide tegen bouwplannen 50 kV pand, Oranjelaan 1 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-11-2020
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West (Wilgenwende) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-11-2020
Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-11-2020
Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve project Dordtse Mijl M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-11-2020
Raadsinformatiebrief over inrichting parkeerterrein Cornelis de Wittstraat, hotelterrein M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-11-2020
Sprekersplein Bestemmingsplan Gezondheidspark west 12-11-2020
Uitnodigingsbrief informatiebijeenkomst Spuiboulevard e.o. M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Antwoordbrief op technische vragen van fractie BVD inzake geluidscherm bij Willemsdorp M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-11-2020
Brief aan gemeenteraad inzake protest tegen eventuele toekomstige woningbouwplannen in Oudendijk Abeelstraat Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Brief van mevrouw van Wattum inzake behandeling raadsinformatiebrief Visie Staart en ontwerp 1e herziening bestemmingsplan Stadswerven 2019 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Burgerinitiatief 'Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk' M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Vaststellen bestemmingsplan Amstelwijck 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-11-2020
Wethoudersbericht - Verwerking opmerkingen commissie in bouwenvelop Vlijweide M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 22-10-2020
Antwoordbrief aan de heer Dubbeldam over plan Oudland M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 22-10-2020
Raadsinformatiebrief over start aanbesteding realisatie geluidschermen Amstelwijck M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 22-10-2020
Notitie ontwikkeling locatie B. de Raadtsingel 95 (voormalig Leen Bakkerlocatie) 15-10-2020
Toelichting en dialoog over concept Omgevingsvisie 08-10-2020
Brief van de heer Pourfar en mevrouw Khalili over zorgen omtrent plan Oudland Groen en Ruimtelijk Dordrecht 08-10-2020
Brief namens de Bijenhoudersvereniging (NBV) inzake verplaatsing en Afhandelen motie M9 Flora en Fauna Groen en Ruimtelijk Dordrecht 08-10-2020
Raadsinformatiebrief over Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht 90% versie M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-09-2020
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake Huis van Stad en Regio M den Boer Financiën (inclusief overhead) 17-09-2020
Zienswijze ASZ ziekenhuis op ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark West Middenzone M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 17-09-2020
Brief van het bestuur van St. Park Merwestein inzake toekomstige bestemming gebouw t Werfje Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-09-2020
Verzoek aan het college namens BVD inzake windscherm Willemsdorp M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-09-2020
Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-09-2020
Afschriftbrief van platform Spoor en Geluid inzake handhavingsverzoek bestemmingsplan Reeland en emplacementsvergunning MerwedeLingelijn M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-09-2020
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Omgevingsvisie M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-08-2020
Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders inzake ontwikkeling speelbos De Elzen M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-08-2020
VNG-ledenbrief inzake stand van zaken Omgevingswet- juli 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief over ontwerp bestemmingsplan Smitsweg, locatie West M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Zienswijze namens bewoners Tijpoort inzake ontwerpbestemmingsplan Vlijweide M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief over Afhandelen motie M9 Flora en Fauna - verplaatsing Bijenhoudersvereniging (NBV) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Brief van de heer Dubbeldam over plan Oudland M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief over Hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Mail Moodbook Dordrecht JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 16-07-2020
Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 01-07-2020
Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht (Crownpoint) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-06-2020
Burgerinitiatief Groen Project Tiny Houses “Klein Dordrecht” M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 25-06-2020
Afschriftbrief van platform Spoor en Geluid inzake handhavingsverzoek bestemmingsplan Reeland M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 25-06-2020
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de opgave Bouwende stad M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 24-06-2020
Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-06-2020
Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-06-2020
Beantwoorden motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-06-2020
Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone en milieueffectrapportage M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-06-2020
Antwoordbrief artikel 40-vragen SP Planologische ontwikkeling Oudland M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-06-2020
Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen kaders en uitgangspunten doorontwikkeling Dagrecreatieterrein M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 04-06-2020
Vaststellen kaders inzake ontwikkeling speelbos De Elzen M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-06-2020
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil , locatie Van Godewijckstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 28-05-2020
Raadinformatiebrief Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke Wantijoevers) M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 28-05-2020
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht NV M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herontwikkeling Colijnstraat, Van Kinsbergenstraat en Speeltuinvereniging Wielwijk M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 28-05-2020
Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 28-05-2020
Vaststellen 4e Herziening Structuurvisie 2040 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-05-2020
Raadinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-05-2020
Raadsinformatiebrief over Huis van Stad en regio, resultaat prijsvraag en verder proces M den Boer Financiën (inclusief overhead) 16-04-2020
Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, loc. woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
Brief van de heer van Olst over tuinuitbreiding d.m.v. aankoop gemeentegrond die bestemd was voor huisvuilbakken M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 16-04-2020
Antwoordbrief aan fam. Amsterdam over aantasting opstal en aanhorigheden Wieldrechtse Zeedijk 19 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-04-2020
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
Raadsinformatiebrief over stand van zaken realisatie campus Leerpark M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 02-04-2020
Raadsinformatiebrief over 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-04-2020
Consultatie concept 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 26-03-2020
Raadsinformatiebrief over planologische ontwikkeling Oudland M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2020 OZHZ en jaarrapportage Wabo-brede taken 2019 OZHZ M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 20-03-2020
Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Godewijckstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Beantwoording door het college op de brief van de heren Schipper en Chastelet over wegafsluiting Engelenburgerbrug M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Beantwoording technische vragen van de VVD fractie over overlast werkzaamheden Wantijbrug M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Agenderingsverzoek standbeeld Stadswerven 18-02-2020
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-01-2020
Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 15-01-2020
Wethoudersbericht over afsluiting Wantijbrug - verkeersmaatregelen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 09-01-2020
Beantwoording door het college op de brief van Finn's in relatie tot de Engelenburgerbrug e.o. M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 09-01-2020
Brief van de werkgroep Reeweg Oost-Ceramstraat over afsluiting Wantijbrug en verkeerssituatie Reeweg Oost en Ceramstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 09-01-2020
Wethoudersbericht met beantwoording motie 190528/M8 Motie Natuurlijke Wantijoevers Groen en Ruimtelijk Dordrecht 19-12-2019
Afschriftbrief van samenwerkende partijen inzake exploitatie / gebruik van de Biesboschhal door Stichting Leefwerf De Biesbosch, het Binnenvaartmuseum met museale schepen, het Huys der Ambachten, de S.I.T.Y Youniversity en het Cirkellab M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Brief van de heer van Es over leefbaarheid stad n.a.v. column Kronkelaar M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Raadsinformatiebrief over 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties, locatie Dokweg M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Raadsinformatiebrief over 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-12-2019
Raadsinformatiebrief over Aangaan Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-12-2019
Wethoudersbericht stand van zaken ontwikkelingen in het gebied Schil M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-12-2019
Brief van de heer Schellekens om bij plan Parkland geen gebruik te maken van het aanbod van de tuindersvereniging voor een bouw-route achterlangs het volkstuinencomplex M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 21-11-2019
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 21-11-2019
Beschikbaar stellen van krediet t.b.v. Renovatie Engelenburgerbrug, renovatie landhoofden en tijdelijke brug M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 21-11-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 4 behorend bij het raadsvoorstel renovatie Engelenburgerbrug (Ris 2498769) Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-11-2019
Raadsinformatiebrief over 4e herziening bp Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven loc. Van Gendtstraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-11-2019
Brief van de heer van den Brink over doorontwikkeling Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-11-2019
Afschriftbrief stichting het Wantij over schadelijke ecologische gevolgen bouwproject Stadswerven Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-11-2019
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor de herontwikkellocatie Stadskantoor e.o. M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-11-2019
Presentatie over processen en procedures bij wegopbrekingen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-10-2019
Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031" M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-10-2019
Zienswijze ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-10-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de 3 bijlagen behorend bij het Raadsvoorstel 'paragraaf Woonvisie' (Ris 2480777) Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 10-10-2019
Vaststellen 2e Herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Baanhoekweg 20 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-10-2019
Beantwoording technische vragen van de fractie GroenLinks en PvdA over moerascipres Sluisweg 1 Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-10-2019
Haalbaarheid verplaatsing De Vrije Tuinder M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 23-09-2019
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan "Zuidrand van Dubbeldam" M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-09-2019
Brief van horecaondernemer Finn's over afsluiting Engelenburgerbrug M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-09-2019
Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-09-2019
Vaststellen aanvullende prijsvraagreglement ten behoeve van de tweede visieronde en doorgang ontwerpronde Huis van Stad en Regio M den Boer Financiën (inclusief overhead) 04-09-2019
Kennisgeving aan VVE Rivierstaete over afwijzen herziening bestemmingsplan Willemsdorp M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 02-09-2019
Kennisgeving aan de heer en mevrouw Hoogervorst over afwijzen herziening bestemmingsplan Willemsdorp M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 02-09-2019
Raadsinformatiebrief over aanpassen Smitsweg tot bouwroute en bouwrijp maken kavels en ontsluitingsweg Parkzicht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
GEHEIME Raadsinformatiebrief over stand van zaken Belthure Park M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Memo van wethouder Sleeking: definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Visbrug M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 28-08-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief over stand van zaken Belthure Park (Ris 2439976) 23-08-2019
Brief van T. Schoemaker met bezwaar tegen verlenen vergunning om te starten met bouwactiviteiten mbt bouw hotel Vrieseplein M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-06-2019
Vaststellen bestemmingsplan 150kv-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-06-2019
Instemmen met de realisatie van de huisvesting Huis van Stad en Regio op de locatie van het voormalig Belastingkantoor/Rabobank M den Boer Financiën (inclusief overhead) 13-06-2019
Al dan niet overgaan tot verhuizing van De Vrije Tuinder (INGETROKKEN: NIEUW ZAAKNUMMER RIS 2471803) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 06-06-2019
Gesprek met Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht (WMC) M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 29-05-2019
Raadsinformatiebrief over 2e herziening Staart locatie Baanhoekweg 20 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-05-2019
Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-05-2019
Raadsinformatiebrief over 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Afschriftbrief van bewonerscomité Dordtse Hout over studie naar alternatieven (auto) ontsluiting zelfbouwwoningen Wielwijkpark van november 2018 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Vaststellen 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Brief van mevrouw Greve met bezwaar namens Belangenvereniging Behoud de Korte Kromhout i.o. tegen omgevingsvergunning voor Kromhout 17 en 43-77 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Raadsinformatiebrief over Prijsvraag Huis van Stad en Regio in relatie tot gebiedsontwikkeling Spuiboulevard M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling Oranjepark M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 15-05-2019
Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-05-2019
Beschikbaar stellen krediet tbv Ontwikkeling van het gebied 'scholencluster Noordendijk' M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-04-2019
Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 30-04-2019
Raadsinformatiebrief over uitkomst onderzoek toegang wijk Wilgenwende M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 25-04-2019
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 15-04-2019
Brief van stichting Het Wantij over Code Rood voor ecologische verbindingszone Wantij in Stadswerven M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Brief met standpunt van Drechtse Energie inzake de 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-04-2019
Afschriftbrief namens de partij voor de dieren inzake Quick Scan Reeweg Zuid 73 te Dordrecht Tuindervereniging de Vrije Tuinder M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Vaststellen Gebiedsindeling Omgevingsvisie M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 21-03-2019
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aanmelden experiment Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Afhandelen motie M1a ontsluiting plangebied Parkrand M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-02-2019
Bericht namens LTO Noord over toekomstvisie Eiland van Dordrecht 2030 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 07-02-2019
Brief van de heer Schellekens over inspraak inzake de bouwplannen zoals beschreven in de nota Ontwikkelperspectief Amstelwijck M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-02-2019
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-02-2019
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-02-2019
Beantwoording door het college op de brief van de heer Barel over werkzaamheden Parallelweg en DKIV/monitoring M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-01-2019
Raadsinformatiebrief over ontwikkelpotentieel Bouwhuyslocatie M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-12-2018
Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-12-2018
Raadsinformatiebrief over 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven-Alblasserdam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-12-2018
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan Zeedijk 5f M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-12-2018
Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-12-2018
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan 'Zeedijk 1A' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-12-2018
Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-12-2018
Afwijzen verzoek om herziening van het bestemmingsplan Willemsdorp, teneinde de recreatiebestemming van het complex 'Rivierstaete' te veranderen in een woonbestemming M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-11-2018
Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Brief van fam. Hoogervorst over omzetten van de persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het gebruik van een van de recreatiewoning aan de Rijksstraatweg 321-351 in een permanente (overdraagbare) woonbestemming M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse en aanvangskrediet Amstelwijck M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Brief van de heer Barel over gang van zaken werkzaamheden Parallelweg en Dorste Kil IV M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Afschrift brief aan Heugens en Van der Knijff over hun bezwaren m.b.t. het nieuwbouwplan Valkzicht M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Vaststellen gebiedsindeling Omgevingsvisie (versie oktober 2018) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Samenvatting door de heer Knijff aan de raadsfracties inzake Groote Waard - Valkzicht Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o. M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 en het wijzigen van de begroting M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-11-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel over ontwikkelperspectief Amstelwijck (RIS 2291695) Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-11-2018
Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 08-11-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 (RIS 2287592) Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-11-2018
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan 'Zeedijk 5f' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-10-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heren Es en Kuipers over de ontwikkeling van de stad (groeiagenda) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 10-10-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-10-2018
Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-10-2018
Uitspraak rechtbank over Vismarkt 1 en rijksmonument de Vishal M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-09-2018
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 1a M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-09-2018
Brief van de heren Es en Kuipers over de ontwikkeling van de stad (groeiagenda)met standpunten ten aanzien van de ambitie van Dordrecht M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heer L.A. van der Knaap van het Lichtpaleis over herinrichting Spuiboulevard M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Brief van Milieudefensie Drechtsteden met kanttekeningen bij herinrichtingsplannen in Reeland M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Brief van C. Venderbos met mede ondertekenaars inzake aandacht voor verkoop van biologisch voedsel en bezwaar tegen vestiging Kentucky Fried Chicken M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van stichting BuitenZinnig over het voedselbos BuitenZinnig M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Aanpak openbare ruimte Visbrug M den Boer Economie, Sport en Cultuur 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over wijziging raamkoopovereenkomst OCW / Stadswerven-Noord M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Brief namens de winkeliersvereniging Vogelplein over zorgelijke economische situatie van het Vogelplein JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Brief van A. Heugens met opmerkingen over valse voorspiegelingen over groen bij het bouwplan voor de Max Gootelaan en verkeersoverlast van de supermarkt en de nieuwbouw M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)(Ris 2190123) 14-06-2018
Brief van de heer E. Quist over organisatie van Wantijpop M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-06-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Regiokantoor e.o. M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-06-2018
Raadsinformatiebrief over definitieve beëindiging samenwerking Project Gezondheidspark M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-06-2018
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 06-06-2018
Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 06-06-2018
Brief van stichting BuitenZinnig over realiseren van een voedselbos in Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-05-2018
Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Verklaring van geen bedenkingen n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de inrichting DuPont de Nemours Nederland B.V., gelegen aan de Baanhoekweg 22 M den Boer Milieu en duurzaamheid 17-05-2018
Burgerinitiatief voor het aanleggen van insectentuin op grasveldje aan de Waterman M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-05-2018
Vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der VN M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over vervolgtraject toekomstige huisvesting M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (Voor besluitvorming zie het gewijzigde voorstel risnr. 2190121) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Instemmen met de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 150KV Dordrecht Merwelanden - Alblasserdam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Verkennen toekomstige huisvesting/herinrichting inzake herontwikkeling Spuiboulevard e.o. M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van T. den Boer op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van M. de Beus-Junge op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van G. Severien op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van J.P.D. Spa op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Brief van het Lichtpaleis over belangen ondernemers van de Grote Spuistraat /Voorstraat West bij Herinrichting Spuiboulevard M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van J.W.M. Couweleers op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van M.F. Hanc-van der Graaf op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over uitkomsten Spuisafari M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van C. Zijlmans op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van M. de Beus op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen bestemmingsplan 'Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van J.J.H. van der Meer op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van S. van den Berg op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief van T.J. Polderman tav verkoop zaak 2022552 8e herziening bestemmingsplan Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van Bewonersvereniging Patersweg op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van P. Porsius op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van C. van Eijsden op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief van Koninklijke van der Wees groep inzake verplaatsen BP / Van Twist tankstation M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van P.L. de Wit op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg en wijzigen van de begroting M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief van het bewonerscomité Madoerastraat over herstel wegdek - trottoir in Madoerastraat M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief van vereniging behoud leefklimaat Tweede Tol over bouwhoogten Dordtse Kil III M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze van dhr./mevr. Voll op het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Krispijn locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009 JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-02-2018
Fractie Meijer: motie -vreemd aan de orde van de dag- Spreek je voorkeur uit 20-02-2018
Raadsinformatiebrief over burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-02-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie Blekersdijk en wijzigen van de begroting ((Ris 2093396) 18-01-2018
Vaststellen grondexploitatie Blekersdijk en het wijzigen van de begroting JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van E.L. Lugten met opmerkingen over de ontvangstdatum van zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze namens BPD Ontwikkeling B.V. op ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van E.L. Lugten op ontwerpbestemmingsplan le herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van T.J. Polderman de Jong met opmerkingen over de gang van zaken m.b.t. bouwplan Vissersdijk M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Raadsinformatiebrief inzake motie 'Pietluttigheden' en Beeldkwaliteitsplan Zeehaven M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Beantwoording door het college van de brief van E. Duinen over verzoek herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van Vereniging Behoud Leefklimaat Tweede Tol over bouwhoogten Dordtse Kil III M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van de heren Van der Hof en Venderbos over gang van zaken m.b.t. Vismarkt 1 en rijksmonument de Vishal M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van Van Pelt vastgoedmanagement over ontwerp bestemmingsplan - Zuidrand van Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van C. Kloen en S. Haksteen op ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van het bewonerscomité Madoerastraat over herstel wegdek - trottoir e.d. in de Madoerastraat na afronding bouwwerkzaamheden De Nieuwe LTS aan de Reeweg M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van fam.Hennekes/Van den Andel op ontwerpbestemmingsplan le herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven , Locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)(handtekeningenlijst buurtbewoners) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van fam.Huijgen op ontwerpbestemmingsplan le herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven , Locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)(handtekeningenlijst buurtbewoners) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van S. Yilmaz op ontwerpbestemmingsplan le herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven , Locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van G. Verhoeff op ontwerpbestemmingplan Zuidrand van Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van Hoeve de Biesbosch opontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van fam. Kros op ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van D. de Vries op ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van A.A.M. Rombouts opontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van A. Berwers op ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk , Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van de Provincie ZHZ op ontwerpbestemmingsplan Zuidrand Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Zienswijze van de stichting Telluris op bestemmingsplan Zuidrand Dubbeldam M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van Koninklijke van der Wees groep inzake verplaatsen BP / Van Twist tankstation M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park (RIS 2092208) Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-01-2018
Raadsinformatiebrief over motie 151215/M5: M9 Motie Flora & Fauna JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-12-2017
Zienswijze van J.M. Steenhorst-van den Berg op ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, loc. Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Zienswijze van dhr./mevr. Berretty en Timmermans op het ontwerpbestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van dhr./mevr. Van Chastelet op het ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van ABB Ontwikkeling BV op ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van fam. Wemmers-Saarloos op ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, loc. Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Zienswijze van Rechtspraktijk A. Bil namens T.J. Polderman op ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, loc. Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Zienswijze van meneer en mevrouw Van Dijk op ontwerp-bestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van dhr./mevr. Mans op het ontwerpbestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening JW Bleumer 19-12-2017
Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van raadslid Van der Vorm over pand Teerlink JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van H. Biesheuvel op het ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam locatie Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Zienswijze van fam. Blom-Jaquet op ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, loc. Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Brief van dhr. Tran rondom de gang van zaken kiosk aan de Visbrug JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-12-2017
Zienswijze van dhr./mevr. Punt op het ontwerpbestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening JW Bleumer 19-12-2017
Brief van dhr. Okkerse over voorstel ontwikkeling Spuiboulevard tot woonwijk JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van dhr. Boelhouwer en dhr. Groen op ontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) JW Bleumer 19-12-2017
Zienswijze van dhr./mevr. Van Adrichem op ontwerpbestemmingsplan le herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) JW Bleumer 19-12-2017
Wijzigingsbevoegdheid college JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Besluit Leefwerf De Biesbosch JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-12-2017
Zienswijze van de heer/mevrouw C.H. van Holland op het ontwerpbestemmingsplan Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-12-2017
Memo Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-12-2017
Raadsinformatiebrief over burgerinitiatief Stichting Leefwerf De Biesbosch in de zuidelijke insteekhaven Stadswerven JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-12-2017
Niet faciliteren Burgerinitiatief Drechtstadsboer JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2017
Stukken Leefwerf de Biesbosch raad 19-12-2017 08-12-2017
Bespreking inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 05-12-2017
Raadsinformatiebrief over Impuls Horeca Spuiboulevard, afhandeling Motie 29 JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 29-11-2017
Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan Stadspolders JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 22-11-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang project Noordoevers JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-11-2017
Raadsinformatiebrief over Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 02-11-2017
Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-10-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-10-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording van de motie geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol (M3) JW Bleumer Verkeer en vervoer 16-10-2017
Raadsinformatiebrief over welstandsvrij maken zelfbouwkavels project Oudendijk JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-10-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)' JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-10-2017
Afwijzen verzoek herzien bestemmingsplan Historische Binnenstad JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-10-2017
Raadsinformatiebrief over uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653) Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-09-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 (RIS 2013725) J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-09-2017
Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Beantwoording door het college van de brief van bewoners over informeren en inspraak over plannen mbt de Zuidelijke insteekhaven J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Zienswijze Regionale woonvisie J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Raadsinformatiebrief over het wijzigingsplan Provincialeweg 111c J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2 L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-09-2017
Brief met verzoek herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad mbt Vest 108-130 o.v.v. bewoners Kromhout J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Beantwoording door het college van de brief met zorgen van Erfgoedvereniging Heemschut over de geplande aanbouw van Otto e Mezzo aan het visafslaghuisje op de Vismarkt J.W. Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-09-2017
Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven , locatie Troelstraweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief over herontwikkeling Vissersdijk Dudok L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief met tegengeluid inzake uitbreiding Du-Do aanhangwagens L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Afschrift van een brief aan het college namens BPD Ontwikkeling B.B. betr. gang van zaken vaststelling 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 7e Herziening Dubbeldam - Haaswijkweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief met zorgen van Erfgoedvereniging Heemschut over de geplande aanbouw van Otto e Mezzo aan het visafslaghuisje op de Vismarkt L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-08-2017
Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Sterrenburg, locatie De Sitterstraat 9' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-08-2017
Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsenbeleid M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-07-2017
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 10-07-2017
Raadsinformatiebrief over de aankoop van woningen onder de hoogspanning J.C. Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 29-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Inlichtingen inzake de realisering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over uitbreiding/verhuizing Du-Do aanhangwagens Stevensweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over waterkavels Stadswerven L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief met vragen en opmerkingen n.a.v. bijeenkomst over herontwikkeling Vissersdijk georganiseerd door Dudok Projectontwikkeling B.V. L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Zienswijze(n) inzake het ontwerpbestemmingsolan 2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over uitbreiding/verhuizing Du-Do aanhangwagens Stevensweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief met zorgen van Erfgoedvereniging Heemschut over de geplande aanbouw van Otto e Mezzo aan het visafslaghuisje op de Vismarkt L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief van Du-Do aanhangwagens over manier van besturen door wethouder L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief van omwonende aan de Stevensweg met tegengeluid inzake uitbreiding verhuizing Du-Do aanhangwagens L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief van Du-Do met bezwaar tegen beslissing op WOB-verzoek om dossiernummer 1868373 en dossiernummer 1868359 niet openbaar te maken L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan le herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374)(RIS 1962713) 22-06-2017
Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374) L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over het feitenrelaas inzake verhuizing aan de Stevensweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over activiteiten Du-Do aanhangwagens op Stevensweg 59A L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Zienswijze van C.J. van As op het ontwerp bestemmingsplan Haaswijkweg/Oudendijk L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over herinrichting van de Oranjelaan L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Sterrenburg, locatie de Sitterstraat 9' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg – Oudendijk L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Vaststellen 2e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 inzake Zuidrand van Dubbeldam L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o. L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid) L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan 'Provincialeweg 111c' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Brief met opmerkingen n.a.v. de gunning van de ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-05-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan rijksweg A16 - N3 en Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Brief met reactie op ontwerpbestemmingsplan herziening plusmarkt L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan hotel Vrieseplein L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze MER Dordtse Kil IV en A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze van Postillion Hotels BV over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Chw Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze inzake ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze inzake ontwerpplan Kil 4 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze inzake het Chw bestemmingsplan “ Dordtse Kil IV” L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Hotel Vrieseplein L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze op voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze bestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV namens de bewoners van Wieldrechtse Zeedijk 68-82 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan KIL IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan hotel Vrieseplein L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Brief met reactie van Du-Do inzake akoestisch onderzoek en fysieke geluidsmeting en indeling in milieucategorie 2-bedrijf of 3-bedrijf L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Vaststellen scopewijzigingen Merwedestraat-Oranjelaan en voteren aanvullend krediet L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Opvragen brieven aan de gemeenteraad horend bij dossiernummer 1868373 en dossiernummer 1868359; Besluit op het Wob-verzoek Du-Do L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze ontwerp Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV en ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3 met bijbehorende MER L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze inspraakreactie op ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Zienswijze namens Interbest B.V. op ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Burgerinitiatief inrichting Indische buurt als woonerf L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 10-04-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A (RIS 1902267) Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-03-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Raadsinformatiebrief inzake gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Zienswijze van Drechtse Wind ontwerp CHW bestemmingsplan Dordtse Kil IV L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over overgang archeologische opgravingsvergunning naar certificeringsstelsel L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Beschikbaar stellen van krediet tbv de uitwerking denkrichtingennotitie Amstelwijck L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan hotel Vrieseplein L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Dordtse Kil IV A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Vaststellen van de inhoudelijke en procesmatige kaders (schetsontwerp) voor het project recreatiegebied De Viersprong L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-03-2017
Zienswijze van Van Pelt Vastgoed inzake de ontwerp 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040 - Zuidrand van Dubbeldam L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Brief van bewonerscomité Groenedijk-Hallincqhof met bezwaren tegen de plannen voor de herinrichting van de Oranjelaan L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan MER Dordtse Kil IV en A16-N3 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over Oranjelaan-Merwedestraat L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over 2e herziening Struktuurvisie Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze op en bezwaren tegen nieuwbouw van het appartementencomplex Spuiboulevard 4 - 88 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze ontwerpbesluit Zonnepark Transberglocatie L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Brief van een omwonende over uitbreiding/verhuizing DU-DO aanhangwagens Stevensweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over Gang van zaken omgevingsvergunning Haaswijkweg 18 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze op bestemmingsplan / wijzigingsplan Spuiboulevard 4 - 88 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Brief van een omwonende over verhuizing DU-DO aanhangwagenverhuur L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Transberglocatie L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Vaststellen bestemmingsplan '5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430' L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Last onder dwangsom Du-Do aanhangwagens B.V. locatie Stevensweg 59a L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze en bezwaren bewoners Matthijs Balenstraat en Beverwijcksplaats op wijzigingsplan Spuiboulevard 4 - 88 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Zienswijze inzake het ontwerp wijzigingsplan Spuiboulevard 4 - 88 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en ontwerp MER L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aan- en verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en het beschikbaar stellen van een krediet J.C. Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-01-2017
Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van objecten-complexen in het buitengebied, 3e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-01-2017
Hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-01-2017
Brief van DU-DO aanhangwagens B.V. met feitenrelaas inzake verhuizing aan de Stevensweg H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-01-2017
Themabijeenkomst Sport 14 februari 2017 H.M. Hoogstad 12-01-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Papeterspad (Ris 1832322) Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-12-2016
Brief van Cumela Advies namens A-Garden versus (nieuw) bestemmingsplan Belthurepark H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Brief van actiegroep 'streekplan geen streek' over ontwikkelingen van het bestemmingsplan Belthurepark H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Brief van DU-DO Aanhangwagens B.V. over handelwijze gemeente en Omgevingsdienst H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Zienswijze van een omwonende inzake ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Brief met reactie namens BPD Ontwikkeling BV betr. samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Belthurepark H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Vaststellen grondexploitatie zelfbouwkavels 24-11-2016
Vaststellen grondexploitatie Papeterspad H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-11-2016
Heroverweging toekomst Belthure Park H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-11-2016
Vaststellen voorbereidingsbesluit H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-11-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel heroverweging toekomst Belthure Park (Ris 1813294) Leefbaarheid en stedelijk beheer 01-11-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven (ris 1805482) Ruimtelijke Ordening en Wonen 01-11-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan "Rogamlocatie" H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-09-2016
Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-09-2016
Vaststellen bestemmingsplan "6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39" H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-09-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Grex Kamerlingh Onnesweg 1 (Ris 1787237) Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-09-2016
Agenderingsverzoek Factsheets Panden op 11 oktober 2016 Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-09-2016
Vaststellen bestemmingsplan "1e Herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk" H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Beantwoording college inzake brief over nieuwbouwplannen Spuiboulevard 4 - 88 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van een omwonende op het ontwerpbestemmingsplan herziening Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over de Viersprong H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 18-08-2016
Zienswijze van een omwonende op het ontwerpbestemmingsplan herziening Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van een omwonende tegen het bestemmingsplan Stevensweg 39 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze namens Dunsbergen Noteboom advocaten op het ontwerpbestemmingsplan herziening Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van omwonenden op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam 4e herziening locatie Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van omwonenden op het ontwerpbestemmingsplan herziening Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van een omwonende op het ontwerpbestemmingsplan herziening Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van een omwonende op het ontwerpbestemmingsplan herziening Stevensweg 39 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over vastgesteld wijzigingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum" H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over Denkrichtingen Amstelwijck H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Zienswijze van Schoonenberg Hoorcomfort BV op het ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam locatie Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Burgerinitiatief realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 - 2017 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-06-2016
Raadsinformatiebrief over Welstandsvrij maken zelfbouwkavels Nieuw Groenhove/Wilgenwende H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-06-2016
Merwedestraat-Oranjelaan; kosten ad € 6 miljoen ten laste brengen van reeds beschikbaar gestelde krediet H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-06-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van aankoop en verbouwing locatie Kerkeplaat H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Brief van VPO Johan van Beverwijck over aansprakelijkheidstelling in verband met niet nakomen van overeenkomsten inzake het object Spuiboulevard 4 - 88 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Beantwoording door het college van de brief van Stichting Jachthavens Dordrecht over de Prins Clausbrug H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Brief van VPO Johan van Beverwijck BV inzake nieuwbouwplannen Spuiboulevard 4 - 88 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Zienswijze van bewoners Oudendijk over bestemmingsplan locatie Oudendijk - Lindelaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Brief van Stichting Jachthavens met reactie op bestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Zienswijze Rombou inzake ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam locatie Oudendijk - Lindelaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Zienswijze van bewoners Oudendijk over ontwerpbestemmingsplan herziening Oudendijk - Lindelaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over deelname gemeente Dordrecht met het gebied Spuiboulevard e.o. aan de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformaties H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-03-2016
Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-03-2016
Vaststellen Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-03-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. (ris 1684423) Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-03-2016
Raadsinformatiebrief inzake inspraakreacties inrichtingsplan Merwedeheuvel H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 23-03-2016
Brief namens Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie over de omgevingswet i.r.t. de lokale autonomie en democratie H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-03-2016
Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-03-2016
Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-03-2016
Beschikbaar stellen van krediet inzake inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 17-03-2016
Beantwoording door het college van de brief van de heer Bollebakker over sloop Doelesteyn complex H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-02-2016
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-02-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel voorbereidingskrediet bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1 (dossier 1641206) Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 26-01-2016
Zienswijze van de heer E. Barone op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Zienswijze namens ISA Beheer BV op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Zienswijze van Evides waterbedrijf op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Zienswijze van stichting de Binnenvaart op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Zienswijze van Mees Ruimte & Milieu op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang Vrieseplein H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Brief van de heer H. Bollebakker over voorgenomen sloop Doelesteyn complex H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Vaststellen Nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 02-12-2015
Vaststellen GREX Spuiboulevard 4-88 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-10-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen GREX Spuiboulevard (1578664) Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-10-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754) Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-09-2015
Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-09-2015
Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan Smitsweg H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Brief van de heer E. Barone over zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Raadsinformatiebrief over Vaststelling wijzigingsplan Polder Stededijk H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Brief van omwonenden over terrasvergunning en inrichting kinderspeelplek Huis Rodenburch H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-08-2015
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 26-08-2015
Beschikbaar stellen van een krediet voor verbouwing Noordendijk 248 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-07-2015
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken uitwerking aanbevelingen stadsberaad H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-07-2015
Raadsinformatiebrief over oude bouwvergunningen H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-07-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Grondbedrijf 2015 (1512207) Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-06-2015
Vaststellen GREX Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over intrekken "Beleidsregels voor de afwijkingsbevoegdheden van bestemmingsplannen" H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Reeland H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Beschikbaar stellen van een krediet voor verbouwing pand Dalmeijerplein 12 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Beschikbaar stellen van de locatie Papeterspad 38 t.b.v. van ontwikkeling en de daarvoor benodigde kredieten F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Wensen en bedenkingen over het aangaan van een verkoopovereenkomst met B&S BV F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij Raadsvoorstel Grondexploitatie Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat (1499223) Ruimtelijke Ordening en Wonen 04-06-2015
Raadsinformatiebrief over besluit stuurgroep Noordoevers tot verkoop grond in het noordelijk deel van het gebied Noordoevers H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over vaststellen van het wijzigingsplan Zuidendijk 551 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Beantwoording door het college van de brief van Werkgroep Nieuw Damplein Dubbeldam over inrichtingsplan Nieuw Damplein H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108) Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 05-02-2015
Raadsinformatiebrief over regulering situatie paardenlandje Landgoed Amstelwijck H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 05-02-2015
Zienswijze van PROAV en Derde Merwedehaven BV op het ontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 05-02-2015
Brief van Linssen CS Advocaten over gewijzigd vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dubbeldam H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 05-02-2015
Zienswijze van HTS Intermodaal BV op het ontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 05-02-2015
Inspraakreactie over ontwikkelingen in Plan Tij / Tijpoortbrug H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804) Ruimtelijke Ordening en Wonen 05-02-2015
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-01-2015
Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan Zuidendijk 551 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-01-2015
Terugkoppeling werkgroep planologische procedures H.M. Hoogstad 08-01-2015
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over ruimtelijke ontwikkeling omgeving Joop den Uylstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 20-11-2014
Brief van een inwoner over ingebrekestelling inzake bp Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 13-11-2014
Brief van Werkgroep Nieuw Damplein Dubbeldam over inrichtingsplan voor een Nieuw Damplein H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 13-11-2014
Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 13-11-2014
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 12-11-2014
Brief van een inwoner over ingebrekestelling n.a.v. uitspraak Raad van State H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-10-2014
Vaststellen bestemmingsplan Krispijn H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 29-09-2014
Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning voor uitbreiding bedrijfsbebouwing Laan der VN 111 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Reeland, locatie Bankastraat Sperwerstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Raadsinformatiebrief over 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil III-Zuidwest H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Raadsinformatiebrief over Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Zienswijze van Volkstuinvereniging De Vrije Tuinder op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk Crabbehof en Zuidhoven H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-09-2014
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven bestemmingsplanwijziging Reeweg Zuid 54 H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Brief van mevr. Kooijman-Van der Velde over ingebrekestelling ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Brief van de heer Kooijman over ingebrekestelling ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Zienswijze van Stichting Woonbron op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Krispijn locatie Nieuweweg 4 H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nicolaasstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (reparatie) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Ruimtelijke strategie Drechtsteden vastgesteld door de Drechtraad d.d. 14-01-2014 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Instemmen met de aanleg van de landbouwweg en het tracé van de landbouwontsluitingsweg H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over tussenrapportage tijdelijk gebruik lege gronden H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Brief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Dordrecht e.o. over ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 19-06-2014
OZHZ: Brief en brochure van de afdeling Expertise & Advies OZHZ H. Rosier Ruimtelijke ordening 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Krispijn H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning aan bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 (Slurink BV) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Reeland, locatie Bankastraat-Sperwerstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Zienswijze van de heer De Ridder op de eerste herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27/29, en de gedeeltelijke intrekking van die zienswijze H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage 'voorstel directeur Stadsontwikkeling' behorend bij Raadsvoorstel aankoop tankstation Dokweg 19a (1291989) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de functiewijziging Laan der Verenigde Naties 50 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2013 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2013 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve" H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-05-2014
OZHZ: afgifte van een verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Slurink B.V. voor de inrichting aan de Merwedestraat 48 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-05-2014
Zienswijze van de heer Van der Eijk op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-05-2014
Zienswijze van de heer Deligiannis op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-05-2014
Zienswijze van S.G. Timmermans en L.S. van Muijen op het ontwerpbestemmingsplan JW Frisostraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-04-2014
Zienswijze van P. Dérogée op het ontwerpbestemmingsplan JW Frisostraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over toezicht paardenlandje landgoed Amstelwijck H. Rosier Ruimtelijke ordening 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Krispijn H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van het Wantijpark als gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29" H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-03-2014
Raadsinformatiebrief over WDO/Dordtse Kil IV H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-03-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve" H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-03-2014
Beantwoording door het college van de brief van Kromhout Exploitatie over Gebied Kromhout 118/120 en Warmoezierspad 8 t/m 16 H. Rosier Ruimtelijke ordening 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 25-02-2014
Omgevingsdienst ZHZ: verzoek aanhouden afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning van Slurink B.V., Merwedestraat 48 H. Rosier Ruimtelijke ordening 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over Beeldkwaliteitsplan Binnenstad H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2012 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2012 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-01-2014
Zienswijze van bewoners van Eb , Vloed en Tijpoort op de Tijpoortbrug H. Rosier Ruimtelijke ordening 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over concept bouwhistorische beleidskaart H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over voortgang gemaakte investeringsafspraken in de samenwerkingsovereenkomst II met Havenbedrijf Rotterdam H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstel West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijnenkamp) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over benoemen openbare ruimte H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Zienswijze van provincie Zuid-Holland op het ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Leerpark H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Zienswijze van Visser Silfhout Advocaten namens Supermarkt Boerman BV op het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Leerpark H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Zienswijze van de heer G.A. Bohlander op het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Leerpark H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck (1178671) Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzen van het Wantijpark als gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: verzoek om verklaring van geen bedenkingen mbt aanvraag oprichten van een bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Zienswijze van Van Dam & Kruidenier Advocaten namens R. Hubens op de projectomgevingsvergunning boothuis KNRM Stadswerven H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-12-2013
Toestemming geven om de wijziging van bestemmingsplan Dubbeldam voor te bereiden (inzake Laantje van Middenhoeve) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29 H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2013
Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het geldende bestemmingsplan H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 07-11-2013
Brief van de heer H. Kooijman met ingebrekestelling ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2013
Brief van Kromhout Exploitatie over het aanpassen van het bestemmingsplan voor Kromhout 118-120 en Warmoezierspad 8 t/m 16 H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2013
Brief van mevrouw H. Kooijman-van Velde met ingebrekestelling ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt - Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2013
Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-10-2013
Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-oost H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 07-10-2013
Vaststellen Structuurvisie Dordrecht 2040 H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 03-10-2013
Vaststellen bestemmingsplan Reeland H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 03-10-2013
Presentatie beeldkwaliteitsplan 03-10-2013
Brief van Heijmans Vastgoed BV namens VOF Amstelwijck over de besluitvorming en samenwerking inzake de gebiedsontwikkeling H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-10-2013
Zienswijze van fam. R. Laeijendecker op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-10-2013
Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 03-10-2013
Zienswijze van mevrouw Koorevaar-den Breejen op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 05-09-2013
Zienswijze van de heer en mevrouw Van der Schee op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-08-2013
Brief van het college aan 4 indieners van zienswijzen Bestemmingsplan De Staart (toezegging van de wethouder dd. 25 juni 2013) H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-08-2013
Zienswijze van mevrouw H.J. de Korver-Kiestra op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-08-2013
Zienswijze van de heer E. Barone op het ontwerpbestemmingsplan tweede herziening bestemmingplan De Stadswerven locatie Kop van de Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over vragen gesteld door de heer Tiebosch n.a.v. Nota vereenvoudiging planologische procedures H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer M. Schouten op het ontwerpwijzigingsplan winkelcentrum Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van Linssen CS Advocaten namens Stichting Beheer Mandeligheid Plan Tij op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer J.G.M. Poort op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van T.M. van der Pols-de Meza op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer M. Kranenburg op het ontwerpbestemmingsplan Reeland Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van VVE Sterrenburgplein 1/91 op ontwerpwijzigingsplan winkelcentrum Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer A.R. Hissink op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer A. Bos, Interieur Architecten, op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer H.H. Ponssen op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van Boekel de Nereé namens Stichting Bewaarder MeesPierson Vastgoedfondsen , MeesPierson Vastgoedfonds II C.V. en MeesPierson Vastgoedfonds Admiraalsplein C.V. op het ontwerpwijzigingsplan winkelcentrum Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Proreal B.V.: informatie over de uitwerking van de plannen voor het gebied Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Brief van de heer P. van der Eijk over een alternatief plan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Zienswijze van de heer A. Dees op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van de heer en mevrouw C.J. Kooijman-Tak op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van Gebr. Prins Onroerend Goed B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over voorm. stortplaats Polder Stededijk (Stort van Troost) H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Brief van VNVG namens Slurink Bunkerstations over het bestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van de heer H. Kooijman op ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van mevrouw H. Kooijman-van de Velde op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van Overwater Rentmeesterskantoor namens A.A. Groeneveld op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van mevrouw H. van Halem op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van R3Advies namens P.E. Noorlander Vastgoed B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van de heer M. Zondervan op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van de heer en mevrouw Madlener-Pfundt op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van de heer J.G.M. Poort op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Zienswijze van mevrouw A. Wierenga-van Beelen op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-07-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3.6 bij de nota "De nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken" (1085602) Ruimtelijke ordening 21-06-2013
Zienswijze van mevrouw Wieland op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-06-2013
Zienswijze van de heer L.P. Wiertsema op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-06-2013
Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 2e Herziening Leerpark H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-06-2013
Raadsinformatiebrief over opgeslagen gevaarlijke stoffen H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herzieningbestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Zienswijze van Bewonersvereniging Wantijpark e.o. op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Zienswijze van de heer Wieland op het ontwerpbestemmingsplan "Reeland" H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Brief van wethouder Sleeking met de inspraakreactie VNG op de toetsversie van de nieuwe omgevingswet H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Zienswijze van de heer en mevrouw Elvery op het ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlagen bij raadsvoorstel Krediet aanpak verkeersknoop WDO/Dordtse Kil IV (Risnr. 1078051) Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Uitbreiden winkelcentrum Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Zienswijze van EMC namens de heer L.C. Minnebreuker op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Brief van Bouwman Van Dommelen Advocaten namens de heer Moret over intrekking zienswijze op het bestemmingsplan Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Vaststellen bestemmingsplan Dordtse Kil H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over actualisatie Structuurvisie Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de grondexploitatie Zuidwesthoek Dordtse Kil III (Risnr. 1078046) Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 23-05-2013
Raadsinformatiebrief over uitwerking aanbevelingen van het Stadsberaad H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 23-05-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden Ruimtelijke ordening 23-05-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 14-05-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 14-05-2013
Brief van de heer T.J. Schenkel over de intrekking van de exploitatievergunning voor het pand Grotekerksbuurt 44 H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-04-2013
Vaststellen bestemmingsplan '6e herziening Wielwijk, locatie Van Kinsbergenstraat' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 09-04-2013
Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, locatie Kennedyschool' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-oost" H. Rosier Ruimtelijke ordening 20-03-2013
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-west" H. Rosier Ruimtelijke ordening 20-03-2013
Brief van de heer/mevrouw D.M. van Leeuwen over bestemmingsplan Dubbeldam en het Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 20-03-2013
Brief van de wethouder over toezicht landgoed Amstelwyck H. Rosier Ruimtelijke ordening 13-03-2013
Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-03-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 11-03-2013
Zienswijze van de heer/mevrouw J.W. Opendorp op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Autobedrijf Mulder op het ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Harmony Consulting B.V. namens B&S op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van de heer/mevrouw H. van der Ploeg op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van de heer J. Walgers op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van de heer/mevrouw L.D. van Kooten- Serrij op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Brief van de heer en mevrouw Vos over de ontwikkeling van de percelen aan het Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Visser Silfhout Advocaten namens A.B. van Pelt Projektontwikkeling BV en Maasterras BV op het ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Amega Holding B.V. en Bedrijfsunie Van Twist B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze Kamer van Koophandel Rotterdam op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Bouwman Van Dommelen Advocaten namens W.J. Moret op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Podiumbouw Drechtsteden B.V. , G. Knoop en Y. Hoekstra op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze Nv Nederlandse Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Internationaal Transportbedrijf D.G. van de Nadort&Zn BV op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van R.J.C. en W.H. Eijkelenboom op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze Adromi B.V. op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van M.A.D. Bikker en H. Verschoor op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Bouwpastoor Projectmanagement Papendrecht op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Pieter Oosterhout Buro voor Architectuur namens Postillion Hotel Dordrecht op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Yucatan Holding BV op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van Scheepswerf Hoebée B.V. op het ontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Zienswijze van de Kamer van Koophandel op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Memo bijeenkomst planologische procedures H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 20-02-2013
Zienswijze (herzien) van R3 Advies namens Proreal B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van Stichting Het Parkhuis op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heren Naethuys, Said en Van Keulen op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer en mevrouw Van der Graaf op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan voor de Van Kinsbergenstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van DAS Rechtsbijstand namens de heer R. Mangroe op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer J.J.M. Brabers op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan voor de Kennedyschool H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer A.B. Schipper namens de familie Van Vendeloo op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer/mevrouw A.T. Deligiannis op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer J. Dolman op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer D.M. van Leeuwen op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Brief van mevrouw H. Ramdajal over een aanvraag "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" en een melding WABO in "De Stem van Dordt" H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer G.J.M. Dekker op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Zienswijze van de heer Boogerman op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam/deelplan Laantje van Middenhoeve (zie ook RIS 971320) H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Staart" H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2011 Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2011 H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Dordtse Kil" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 17-01-2013
Brief van de heer H. Kooijman over het in gebreke stellen van de gemeente Dordrecht bij niet tijdig beslissen op zijn zienswijze H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-01-2013
Brief van de heer A. Boogerman over het deelplan Laantje van Middenhoeve H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der VN H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over stratenbeloop Lijnbaan, Parkeerterrein Energiehuis en deel Noordendijk tussen Noorderbrug en Oranjelaan H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Dubbeldam" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over beleidsnota en beleidskaart archeologie Dordrecht H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-12-2012
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening geluidzone Groote Lindt/Dordt-west" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-12-2012
Raadsinformatiebrief over motie Vastgoedfonds K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Zienswijze van B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Zienswijze van de Kamer van Koophandel mede namens de Werkgevers Drechtsteden en Dordrechtse Ondernemersvereniging op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Zienswijze van De Bok Roijers Gasseling Advocaten namens Zethameta B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Brief van de heer H.A. Visscher over de vaststelling van ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Zienswijze van Boot Haeser Walraven Advocaten namens Koninklijke Jongeneel BV op ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-11-2012
Brief van Stichting Buitenzorg en Actiecomité Dordtse Polders over de NDB H.M. Hoogstad Grote projecten 13-11-2012
Zienswijze van Vereniging Behoud Biesbosch op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om planologische procedures te vereenvoudigen K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Zienswijze van de Veiligheidsregio ZHZ op het ontwerpbesluit projectomgevingsvergunning Damwand Stadswerven H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Zienswijze van Rijkswaterstaat op het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch' H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Brief van de heer P.J. van der Eijk met opmerkingen over de plannen voor het buitengebied naar aanleiding van de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Dordtse Biesbosch" H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Zienswijze van de gebr. De Waal op het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch' H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Zienswijze van de nederlandse Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 6e herziening Wielwijk, Van Kinsbergenstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 7e wijziging Wielwijk, locatie Kennedyschool S.V. Vooren Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Zienswijze van Staatbosbeheer op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-11-2012
Bezwaarschrift van de heer/mevrouw A. Bijker tegen het onttrekken van een stuk grond gelegen naast de woning Noordendijk 432 H. Rosier Ruimtelijke ordening 18-10-2012
Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voornemen om voor drie bouwplannen af te wijken van de geldende bestemmingsplannen H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-10-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan De Staart H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-10-2012
Raadsinformatiebrief over zienswijze op Actualisatie Provinciale Structuurvisie H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-10-2012
Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Reeland H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 09-10-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der VN H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-10-2012
Raad van State: uitspraak geding inzake het bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Zeehavens H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over Plan Tij H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 02-10-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biebosch" H. Rosier Ruimtelijke ordening 20-09-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan '2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart' en ontwerp omgevingsvergunning damwand H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 20-09-2012
Notitie voor de agendacommissie van de gemeenteraad Dordrecht t.b.v. de besluitvorming over de behandeling van het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch 06-09-2012
Raadsinformatiebrief over Vervroegde toetreding GR OZHZ H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-09-2012
Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Brouwersdijk K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 30-08-2012
Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Wielwijk, locatie Westervoeg K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 29-08-2012
Opheffing Q-team Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 28-08-2012
Vaststellen Voorbereidingsbesluit K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 23-08-2012
Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 24-07-2012
Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Patersweg H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 24-07-2012
Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Wielwijk, locatie Sweersstraat K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 12-07-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, locatie Westervoeg" H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening geluidzone Groote Lindt/Dordt-West" H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "5e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Brouwersdijk" H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over beleidskader bouwplantoetsing H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Zienswijze van Zwemer BV namens Syndion op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Zeehavens" H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van het voormalige boerderijcomplex Spirea 1, 1A, 1B, 1C tot gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Zienswijze van Van Herk Groep op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-06-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Gezondheidspark H. Rosier Ruimtelijke ordening 23-05-2012
Brief van Stichting Landschap & Cultuurhistorie Kop van 't Land over de ontwikkeling van Kop van `t Land H. Rosier Ruimtelijke ordening 23-05-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan voor Isaac Sweersstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Provincie Zuid-Holland Zuid: nota 'Toekomstig beheer van de recreatiegebieden' H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg, tbv het behoud van de beuken aldaar H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze van mevrouw M. Spa op het bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze M.E. van der Meer bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze J.W.M. Couweleers bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze C. van Eijsden bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze fam. Van de Boogaard bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze M.C. de Beus op vierde herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze J. Weeda bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze K. Erlings bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze bewoners Patersweg 43 bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze bewoners Patersweg 27/29 bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze C. Zijlmans bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze J. Rubio Rijsdijk bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze A. Booij bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze J.D. v/d Spek bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze M.W.E. v/d Spek-Strookman bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze bewoner Patersweg 5 bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze J. Trouw bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze P.L. de Wit bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-05-2012
Zienswijze Porsius bestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Patersweg H. Rosier 10-05-2012
Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Merwedepolder, locatie Filtergebouw K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over vaststellen straatnamen Stadswerven Noord en Raamkilplantsoen H. Rosier Ruimtelijke ordening 05-04-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch namens fractie D66 over bouwplannen Bavinckschool H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-03-2012
Brief van de heer H. Kooyman over een door de gemeente Dordrecht te betalen dwangsom H. Rosier Ruimtelijke ordening 22-03-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn" H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-03-2012
Brief van het college van burgemeester en wethouder met de actuele stand van zaken zienswijzen project en ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-03-2012
Instemmen met de voorstellen uit het arrangement stedelijke programmering als inzet voor de te voeren onderhandelingen J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 28-02-2012
Zienswijze van mevrouw/de heer J. van Boxel op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van familie A. Haksteen op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van Stibbe Advocaten namens Vof B3 Ontwikkeling en Vof B2 07 Projectontwikkeling op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van VVE Cornelis de Wittstraat op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van Cleton&Com namens NSI op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van Dudok Projectontwikkeling op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van familie J. van Diepenbrugge op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Zienswijze van de Kamer van Koophandel op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Isaac Sweersstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-02-2012
Zienswijze van mevrouw J.C. Halk op het ontwerpbestemmingsplan Schil H. Rosier 09-02-2012
Vaststellen bestemmingsplan Schil K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 08-02-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Westervoeg H. Rosier Ruimtelijke ordening 26-01-2012
Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, Laan der VN' K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 23-01-2012
Intrekken exploitatieverordening Dordrecht 1996 K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 17-01-2012
Vereniging van Eigenaren 'La Couchette': afschrift bezwaarschrift inzake verleende bouwvergunning H. Rosier 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e Herziening Merwedepolder, locatie Filtergebouw" H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-01-2012
Vaststellen bestemmingsplan "4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 03-01-2012
Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dubbeldam K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 20-12-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Sliedrecht" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 13-12-2011
Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 06-12-2011
Vaststellen bestemmingsplan "1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 29-11-2011
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Schil" H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-11-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Sterrenburg" H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-11-2011
Raadsinformatiebrief over Ontwerp bestemmingsplan "3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over Behandeling Nota van Uitgangspunten Bestemmignsplan Sterrenburg in adviscommissie 2 september 2011 (661293) H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "Schil" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Vaststellen Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan De Staart K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 01-11-2011
Zienswijze van Jongeneel CS Advocaten namens dhr. T.D. v.d. Wijk en mevr. N.J. Valk op het ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, locatie Krabbestein H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2011
Zienswijze van de heer A. Brand op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier 24-10-2011
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan" H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-10-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "4e herziening bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn" H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-10-2011
Raadsinformatiebrief over ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ruimtelijke ordening 06-10-2011
Brief van Moree Gelderblom Advocaten namens de heer en mevrouw Van Gelderen met hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Wielwijk locatie Krabbestein Rosier, Hennie (H.) 06-10-2011
Vaststellen bestemmingsplan "2e herziening Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 27-09-2011
Zienswijze van de heer/mevrouw Boender op het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 26-09-2011
Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-09-2011
Brief van Visser Silfhout Advocaten namens de heer en mevrouw Schotman over intrekking zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam locatie Haaswijkweg West 116 H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-09-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Merwedepolder, locatie filtergebouw J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 08-09-2011
Raadsinformatiebrief over Voorontwerp 1e herziening bestemmingsplan De Stadswerven, locatie Oranjelaan. H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 15-08-2011
Brief van de heer en mevrouw Van der Wijk-Valk over problemen met het Dordtse College van B&W betreffende o.a. bouwplannen Zuidendijk/Crabbestein K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 15-08-2011
Zienswijzen van Visser Silfhout Advocaten namens dhr. en mevr. Schotman op het ontwerpbestemmingsplan 2de herziening Dubbeldam locatie Haaswijkweg West 116 H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn" H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-08-2011
Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Sterrenburg K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 11-07-2011
Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan". H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-07-2011
Brief van PROAV over intrekking zienswijze 1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over projectbesluit gedeelte Albert Schweitzerplaats. H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg". H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Brief van de heer A. van Wijnen over de inrichting van het Sint Jacobsplein H. Rosier 07-06-2011
Brief van Derde Merwedehaven B.V. over intrekking zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen" H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam. H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Willemsdorp-2011". K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 06-06-2011
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011". H. Rosier Ruimtelijke ordening 13-04-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "2e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 13-04-2011
Brief van actiecomité Wantijoever Verzetsbuurt over de herinrichting van de noordoever H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-04-2011
Raadsinformatiebrief over het vaststellen van een beleidslijn betreffende te maken keuzes bij stedelijke programmering K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 13-04-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Amstelwijck 2010". K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-04-2011
Beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg openbare ruimte Kloosterstraat K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 29-03-2011
Vaststellen grondexploitatie Sportpark Zeehavenlaan en kennisnemen van de modernisering van het sportpark J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 10-03-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Provincialeweg" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 16-02-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 14-02-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Kromhout 151-161 H. Rosier Ruimtelijke ordening 26-01-2011
Vaststellen bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Wielwijk, locatie Reddersbuurt" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 19-01-2011
Zienswijze van de heer K.W. van Dijk op het ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck- 2010 H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-01-2011
Zienswijze van Rijkswaterstaat op het ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck-2010 H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-01-2011
Zienswijze van de Nederlandse Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-01-2011
Raadsinformatiebrief over de Crisis- en herstelwet H. Rosier Wonen 03-01-2011
Zienswijze van A.M. van de Merwe op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam/ Provincialeweg H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-12-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011" H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-12-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Amstelwijck-2010" H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-12-2010
Vaststellen van het bestemmingsplan Historische Binnenstad K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 02-12-2010
Vaststellen Nota van uitgangspunten voor bestemmingsplanwijziging deelgebied 1 Oud Krispijn J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 26-11-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 05-11-2010
Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Sliedrecht" H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 28-10-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan voor Reddersbuurt H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 19-10-2010
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 18-10-2010
VNG-ledenbrief over Model beheerregeling Wabo H. Rosier 07-10-2010
Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Polder Stededijk" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 01-10-2010
Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 08-09-2010
Zienswijze van Achmea Rechtsbijstand namens fam. Visser op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 31-08-2010
Zienswijze van de heer C.J. Kooijman en mevrouw B. Kooijman-Tak op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 04-08-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan 1ste herziening bp Dubbeldam J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 21-06-2010
Vaststellen bestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 21-06-2010
Raadsinformatiebrief over het ontwerp-bestemmingsplan voor tennisbanen aan de Nieuweweg J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 14-06-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Reddersbuurt J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 14-06-2010
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 10-05-2010
Brief van mevrouw E. van Bennekom over verhuur gemeentegrond aan Hotel Bellevue en herinrichting Wijnhaven J.J. 't Lam 20-04-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan voor tennisbanen Nieuweweg J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 22-03-2010
Themabijeenkomst over nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en grondbeleid J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 18-03-2010
Raadsinformatiebrief over Vastgesteld wijzigingsplan Wielwijk, art. 11 WRO- wijziging Zuidendijk 331a J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 12-03-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Dubbeldam J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 01-03-2010
Zienswijze van bewonersbelangenvereniging Rondom De Grote Kerk i.o. op het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad J.J. 't Lam 09-02-2010
Zienswijze van TenneT TSO B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven J.J. 't Lam 08-02-2010
Zienswijze van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. op het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven J.J. 't Lam 08-02-2010
Zienswijze van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. op het ontwerpbestemmingsplan 1ste herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen J.J. 't Lam 08-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A.F. Wouterse op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze W. Vreeken op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze H. Kuijpers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A. Hoogendijk op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze S. Beto op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze H. van Geelen op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
Zienswijze B. van Vugt op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A. Groen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze F. van Hooven op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze R. Schell op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L. Sorensen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze P. Hildenberg op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L. Barone op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L.E. Huijssen-Timmers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze T. van Cappellen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Kurpershoek-De Lange op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G. Sorensen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J.C. Verboom op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze F. van der Straaten op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze E. Groesbeek op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze W. Meems op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. van Dongen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J.F. van Ammelrooy op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Geertsema op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A.J. van de Graaf op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze M. Schellenbach op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze S.A. van Iwaarden op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze F.A. van der Keur op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Verkerk op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A.van Bekhoven op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze N. van der Vliet op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G.A. Siebes op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J.M. Schellenberg-Lucas op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze M.S. Heuser op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J.B. Morris op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A.J. van 't Hoff op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze Fam. Middelijn-Van Dijk op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Nobelen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze D.H. Bor op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze W. Kurpershoek op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze fam. De Lange op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze S. Louman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze E. van Wanrooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A.A. Bolt op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze I.M. Castelijn op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G.P. Sleeking op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze P. de Bruijn-Van Dongen op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Braam op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze M. Verheij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L. van Zetten op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze Van 't Loo op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L. Muller op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A. Dubbeld op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze H. Stiegelis op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G.F. Vetter op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze R. Bolt op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze R. van der Werff op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze L. van Zomeren op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G. Hommerin op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze A. Scuro op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze J. Schalken-De Rooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze G. den Hartog op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze S.H. Bakker-van der Meijden op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze S. Looman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze I.M. van der Linden op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze M. Dirkx op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
zienswijze P.P. Delsman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 02-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw R. Kramers op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 02-02-2010
Brief van Derde Merwedehaven B.V. inzake een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 1ste herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen en een verzoek om aanpassing van het bestemmingsplan Opgecomen Landen van november 1991 J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 02-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 02-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 02-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 02-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 02-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 02-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw J.D. Peere op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.J. Kleinjan op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad namens Dolderman Holding BV en Dolderman BV H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 01-02-2010
 zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw R. Moekardanoe op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.M. van Gelderen op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw van Mill-Mijnders op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
 zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer J. Mes op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw Tenbroek op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw G. Wapperom-de Groot op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.P. Verolme op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.P. Dekker op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw Sorensen-Huijssen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan ) H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.J. van der Teen op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 01-02-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 01-02-2010
Zienswijze Bos mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 29-01-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad namens Slurink BV H. Rosier 29-01-2010
zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 29-01-2010
Zienswijze namens P1 Offstreet B.V. mbt ontwerp bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 28-01-2010
Zienswijze van de heer H. Schaaphok op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 28-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw D.J.E. Sengers op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 28-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw J. Joosten op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 28-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.S.E. Leferink-Plancke op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 28-01-2010
zienswijze namens mevr. I. Pertsinidis hodn Grieks restaurant De Grote Griek inzake ontwerp bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 28-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw E.P.K. Kuhlmeier op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 27-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.C. Vuijk op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 27-01-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 25-01-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Sliedrecht" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw W.A. v/d Berg op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw G.F. Brandt op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw F. van Driel op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw N. Rutte op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw D. Rizzo op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer ir. P.A. van Wijnen op het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 25-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw R. Althuisius en M.R.M. van Loon op het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad, tevens aansprakelijkheidsstelling voor te verwachten schade H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer A.V.A.J. Bosman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw P.C.C. Driessen op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw I. Machielse op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.J. de Leeuw-van Weenen op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. Dukel-Huisman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A. Boelaart-Van Chastelet op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van P. en A. van der Meijde op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw M. den Haak op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.J. Zuidweg op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 22-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. van Biemen op het bestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 19-01-2010
Brief van mevrouw C.M. Mulder en de heer/mevrouw J.W. van Wel over gewenste bestemmingswijziging Van Neurenburgpad H. Rosier 19-01-2010
Raadsinformatiebrief over startnotities Wielwijk (Reddersbuurt en Westervoeg) J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.M. v/d Sijde en P.H.J. v/d Veen op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw N. Hassing op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A. de Bruijn op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw G. Schultz op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van mevrouw P. Schalk op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer mevrouw P. Diebels en A.C. van Dongen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw Pool-Knikman op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw F. Bok op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van mevrouw J. van de Graaf op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw T. Saimanee op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van mevrouw M. Alvarez op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan ) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw H. Pool op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van mevrouw A.J. Vermeulen-Verbaan op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw W.J. Muller op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.J. Besseling op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw E. Bellaart op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.J. van Rijsbergen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw P. Huijgens op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw W.P. Maliepaard op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A.P. Buitendijk op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw F.C.J. van der Leeden op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw Gravendeel op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw L. Hoogendoorn op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw L. Pesket op het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van mevrouw A. van der Leeden-Peetsold op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw Scuro op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.H.C. Verploegh op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 19-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.J. Rietstap op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/ woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer S. Schouten op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw W.C. Hartman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Brief van de heer K. de Ridder over de procedure m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van mevrouw M. Vroegindeweij op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw A. Peels op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw L. Teensma op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.A. Elsman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw J. Speelman op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw P. van Rijswijk op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw J.H. Kolster op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van L.L. de Lange op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht(parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw C.C. Verbeek op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw L.J. Bras op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 15-01-2010
Zienswijze van de heer W. Goossens op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 12-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw J. Vastenhoud op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 12-01-2010
Zienswijze van TenneT TSO B.V. op het ontwerp-bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen " H. Rosier 12-01-2010
Zienswijze van mevrouw A. Barten op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 12-01-2010
Zienswijze van Buurtvereniging Rondom de Grote Kerk (i.o.)op het ontwerp- bestemmingsplan "Historische Binnenstad" H. Rosier 11-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw L.C. van Duivenbode op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 11-01-2010
Zienswijze van de heer/mevrouw M. de Gruijl op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) H. Rosier 11-01-2010
Zienswijze van de heer B. Oomen op het ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan.) H. Rosier 11-01-2010
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening voor Nassauweg J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 05-01-2010
Brief van de heer J.A. de Lange over het voorontwerpbestemmingsplan Provincialeweg H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 11-12-2009
Raadsinformatiebrief over het voornemen inzake ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 25-11-2009
Bespreken van de ideeën van de heer M. Groeneweg over de bruggen in Plan Tij. L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 13-11-2009
Raadsinformatiebrief over het voorontwerp "1e herziening bestemmingsplan Wielwijk, locatie Reeweg Zuid" H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 06-11-2009
VNG-ledenbrief inzake uitvoering WABO en handhaving VROM-taken H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 30-10-2009
Vaststellen bestemmingsplan "Smitsweg" L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 30-10-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "Provincialeweg" H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 29-10-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplannen 3e Merwedehaven A.M. Doornenbal Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen' L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 04-09-2009
Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht" L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 31-08-2009
Zienswijze van Waterschap Hollandse Delta m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 18-08-2009
Volledige versie van de inspraakreactie van Stichting Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum Telluris op het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 31-07-2009
Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 30-07-2009
Zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt West namens Woonbron, Interstede en Progrez H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 20-07-2009
Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van dhr. J. van den Hoonaard H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 15-07-2009
Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt West van dhr. E. Wesseling H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 15-07-2009
Vaststellen projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7 L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 13-07-2009
Raadsinformatiebrief over invoering Wet ruimtelijke ordening L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 26-06-2009
Delegeren bevoegdheid projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt-west' L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 08-06-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan Smitsweg L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 12-05-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Oud en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-04-2009
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht" L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 19-03-2009
Brief van mevrouw T.H.Treep-Ligthart en mevrouw J.M. de Groot-Treep inzake een te vestigen praktijkruimte H. Rosier 13-01-2009
Raadsinformatiebrief over herziening zone industrielawaai Groote Lindt/ Dordt West Ruimtelijke Ontwikkeling 18-12-2008
Raadsinformatiebrief herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt-west Wonen en Leefbaarheid 02-12-2008
Raadsinformatiebrief over Voorontwerp bestemmingsplan ‘Gebied Oostpoort e.o.’ Ruimtelijke Ontwikkeling 25-11-2008
Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel Ruimtelijke Ontwikkeling 18-11-2008
Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit “kade Mallegat” Ruimtelijke Ontwikkeling 18-11-2008
Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan Historische Binnenstad' Ruimtelijke Ontwikkeling 18-11-2008
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Schil-oost' Ruimtelijke Ontwikkeling 30-10-2008
Voorbereidingsbesluit Tongplaat en Louisa- en Cannemanspolder Ruimtelijke Ontwikkeling 18-09-2008
Raadsinformatiebrief over Riedijkshaven L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 11-09-2008
Voorontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Dordtse Biesbosch Ruimtelijke Ontwikkeling 08-09-2008
Raadsvoorstel over vaststelling van het bestemmingsplan “Schil-oost” Ruimtelijke Ontwikkeling 12-07-2007
Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Schil-Oost Ruimtelijke Ontwikkeling 12-06-2007
Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie Ruimtelijke Ontwikkeling 28-02-2007
Raadsinformatiebrief inzake PABO-locatie Ruimtelijke Ontwikkeling 23-02-2007
Vaststellen voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie Ruimtelijke Ontwikkeling 06-09-2006
Vaststellen voorbereidingsbesluit gedeelte Stierstraat Ruimtelijke Ontwikkeling 06-09-2006
Voorbereidingsbesluit PABO-locatie Ruimtelijke Ontwikkeling 25-08-2006
Voorbereidingsbesluit gedeelte Stierstraat Ruimtelijke Ontwikkeling 26-07-2006
Verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebiedsgedeelte Kort en Lang Ambacht Ruimtelijke Ontwikkeling 14-06-2006