Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 69

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 69

Openstaand onderwerp 69 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:05
Onderwerp Verkeersoverlast
Omschrijving Trillinghinder wijnstraat, milieubelasting binnenstad, trillingshinder grotekerksbuurt, verkeersoverlast groenmarkt
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van de heer Schipper met reactie mede namens diverse omwonenden op het voornemen tot afsluiten van de Engelenburgerbrug voor onderhoudswerkzaamheden voor de periode van een jaar Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-10-2019
Brief van de heer van der Waal over voortdurende verkeerschaos in het centrum M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Brief van de heer van Meel over verkeersoverlast / verkeersdrukte in het centrum mede door werkzaamheden en evenementen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Brief van P. van Mourik inzake overlast voor bewoners Binnenstad door afsluitingen en parkeerverboden i.v.m. werkzaamheden en evenementen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Afschriftbrief aan B&W namens VvE en de woongroep Opteiland inzake geluidsoverlast van verkeer op Copernicusweg tussen Schenkeldijk en rotonde Leeuwstraat / Copernicusweg M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Beantwoording door het college van de brief van J.D. Trenning over overlast fietspad M den Boer Verkeer en vervoer 11-01-2018
Brief over overlast scooters / brommers op fietspad evenwijdig aan spoorlijn Dordrecht - Sliedrecht J.W. Bleumer Verkeer en vervoer 20-09-2017
Brief aan de raad inzake ernstige geluidsoverlast voor de bewoners van het gebouw Leeuwstraat 190 tot en met 372 veroorzaakt door het verkeer op het deel van de Copernicusweg gelegen tussen de Schenkeldijk en de rotonde bij de Leeuwstraat/Copernicusweg L. Groenenboom Verkeer en vervoer 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief over geluidsoverlast van het verkeer tussen Schenkeldijk en rotonde Leeuwstraat / Copernicusweg L. Groenenboom Verkeer en vervoer 17-08-2017
Brief van A.P. van Biemen over trillingshinder aan het Steegoversloot H. Rosier Verkeer en vervoer 05-09-2013
Brief van mevrouw L.M. Vermeulen over trillingshinder op de Steegoversloot H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-08-2013
Brief van de heer J.A.M.J. van de Velde over trillingshinder op de Steegoversloot H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-08-2013
Beantwoording vragen art. 41 Reglement van Orde over verkeershinder bij wegwerkzaamheden H. Rosier Verkeer en vervoer 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over lengtebeperking vrachtverkeer binnenstad H. Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-10-2009
Raadsinformatiebrief over voorstel lengtebeperking vrachtverkeer binnenstad L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 15-05-2009
Antwoordbrief van het college van B&W inzake trillingshinder Grotekerksbuurt H. Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-02-2009
Raadsinformatiebrief over trillingshinder Wijnstraat Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-01-2009
Trillingshinder Wijnstraat W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-12-2008
Raadsinformatiebrief over trillingshinder Wijnstraat M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-11-2008
Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-03-2008
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen krediet trillingshinderonderzoek W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-03-2008
Sprekersplein Verkeersveiligheid Groenmarkt Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-02-2008
Verkeersonveiligheid op de Groenmarkt e.o. Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-01-2008
Brief namens het bewonerscomité Prinsenpoort over milieubelasting Wonen en Leefbaarheid 25-08-2006