Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 68

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 68

Openstaand onderwerp 68 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:03
Onderwerp Dordt West
Omschrijving Sociaal programma Crabbehof, sociaal programma Wielwijk,verkoop bouwgrond aan interstede
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2019 OZHZH M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-04-2019
Raadsinformatiebrief over uitkomsten monitor stimuleringsprogramma Dordrecht-West in Balans M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-04-2019
Raadsinformatiebrief over stimuleringsprogramma Dordrecht-West in Balans verduurzaamd L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2017
Brief van de Volkstuinvereniging de Vrije Tuinder en de Bijenhoudersvereniging over de herontwikkeling van de wijk Wielwijk H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 27-10-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Herontwikkeling Wielwijk (Risnr. 1580185) Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-10-2015
Raadsinformatiebrief over voortgang Dordrecht West in Balans F.M. Lagerveld Grote projecten 08-10-2014
Kredieten beschikbaar stellen voor de renovatie van de plint van de Piet Heinflat en de voorfinanciering van een inbouwpakket voor de HOED H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2013
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Dordrecht West in Balans en kennisnemen van stimuleringsprogramma's voor de wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn 2013-2016 K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-11-2012
Uiten van wensen en/of bedenkingen allonge SOK Wielwijk en het beschikbaar stellen van uitvoeringskredieten Wielwijk fysiek eerste fase K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-05-2012
Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032 K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-04-2012
Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen Dordrecht West K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-09-2011
Beschikbaar stellen kredieten t.b.v. voorzieningen gebruikers Wijkcentrum Wielwijk. W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 25-05-2010
Rapportage van De Twern over de VVE-versterker in Crabbehof H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 06-05-2010
Vaststellen van het bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt-west" A.M. Doornenbal Ruimtelijke Ontwikkeling 07-01-2010
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 15-12-2009
E-mailbericht van wethouder Kamsteeg over risicoanalyse Herstructurering Dordt-West J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over 2e tussentijdse evaluatie (2008) sociaal-economisch programma Wielwijk biedt perspectief! 2007-2009 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 13-03-2009
Raadsvoorstel over Sociaal programma Crabbehof 2008-2009 Wonen en Leefbaarheid 12-11-2008
Presentatie van mw. Kooiman namens Interstede en Progrez Ondernemerschap en Bereikbaarheid 05-11-2008
Raadsinformatiebrief over Charter Wielwijk en Crabbehof en financieel akkoord Wonen en Leefbaarheid 17-09-2008
Raadsvoorstel over krediet voor algemene projectkosten voor Dordt West +ISV Wonen en Leefbaarheid 09-07-2008
Raadsvoorstel over Sociaal programma Crabbehof 2008-2009 Wonen en Leefbaarheid 08-07-2008
Raadsinformatiebrief over Evaluatie sociaal-economisch programma Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 08-04-2008
Raadsinformatiebrief over intentieovereenkomst Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 04-09-2007
Raadsinformatiebrief over Intentieovereenkomst Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 23-07-2007
Raadsvoorstel over Dordrecht-West op stoom 2 Wonen en Leefbaarheid 12-07-2007
Visieontwikkeling Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn Wonen en Leefbaarheid 26-06-2007
Raadsinformatiebrief over verkoop bouwgrond aan Interstede Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-05-2007
Raadsvoorstel over Dordrecht-West op stoom 2 Wonen en Leefbaarheid 11-05-2007
Raadsinformatiebrief verkoop bouwgrond aan Interstede Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-05-2007
Raadsinformatiebrief over ruimtelijk en cultuurhistorisch onderzoek Dordt West Wonen en Leefbaarheid 13-02-2007
Krediet voor uitvoering sociaal programma Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 24-01-2007
Raadsinformatiebrief ruimtelijk cultuurhistorisch onderzoek Dordt West Wonen en Leefbaarheid 12-01-2007
Raadsvoorstel sociaal programma Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 05-01-2007
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak van de woonomgeving Wielwijk Noord-West Wonen en Leefbaarheid 13-12-2006
Raadsinformatiebrief over het sociaal programma Wielwijk Wonen en Leefbaarheid 12-09-2006
Raadsinformatiebrief over verkoop bouwgrond aan Interstede Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-09-2006
Raadsinformatiebrief over verkoop bouwgrond aan Interstede Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-08-2006