Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 66

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 66

Openstaand onderwerp 66 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:00
Onderwerp Sport
Omschrijving Hier vindt u onder ander dossiers over "Dordt Sport"
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Wethoudersbericht over Tennisvisie Dordrecht BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 03-12-2020
Burgerinitiatief voor het realiseren van een mountainbike parcours in Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 21-02-2019
Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2018 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 05-12-2018
Intrekken Verordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 05-12-2018
Beantwoording door het college van brief van Thialf LTC over Ontwikkelingen Amstelwijck D Coenen Economie, Sport en Cultuur 15-11-2018
Burgerinitiatief Pumptrack Dordrecht D Coenen Economie, Sport en Cultuur 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over de mooie voorbeelden van de kracht van sport D Coenen Economie, Sport en Cultuur 30-11-2017
Brief van sportclub Emma over mogelijke aanleg van een kunstgrasveld D Coenen Economie, Sport en Cultuur 31-10-2017
Raadsinformatiebrief over afhandeling motie 20A Beweging voor ouderen D Coenen Economie, Sport en Cultuur 16-10-2017
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over deelname Centrum voor Topsport Onderwijs D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 13-06-2017
Instemmen met- en vaststellen van het Sportkompas Dordrecht D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over het Sportkompas Dordrecht D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 01-02-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken (1511208) Economie, Sport en Cultuur 11-06-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken, concrete deel (1511219) Economie, Sport en Cultuur 11-06-2015
Brief van een inwoner over steun van de gemeente aan FC Dordrecht S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 08-06-2015
Brief van sportvereniging Oranje Wit over de toekomst van de club S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Brief van Sportclub OMC over stopzetten overleg met gemeente S.V. Vooren Sport en recreatie 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over voetbalvereniging OMC S.V. Vooren Sport en recreatie 04-09-2014
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD): reactie op brief van het Sportbedrijf met de mededeling dat het schoolvervoer door de gemeente is wegbezuinigd S.V. Vooren Sport en recreatie 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken schoolzwemmen S.V. Vooren Sport en recreatie 10-06-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over minder regels en meer vrijheid voor sportverenigingen S.V. Vooren Sport en recreatie 16-01-2014
Brief van de SP over beëindiging sportbuurtwerk H. Rosier Sport en recreatie 11-12-2013
Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk S.V. Vooren Sport en recreatie 14-11-2013
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond (JOGG Dordrecht) H. Rosier Sport en recreatie 07-11-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde tijdelijke geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel OMC Geluidsonderzoek (1099246) Sport en recreatie 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over OMC en bewoners Visserstuin S.V. Vooren Sport en recreatie 17-01-2013
Vaststellen subsidieverordening aangepast sporten regio Drechtsteden 2013 S.V. Vooren Sport en recreatie 09-10-2012
Raadsinformatiebrief over programmaplan Doe ff Gezond en commitment JOGG H. Rosier Sport en recreatie 16-02-2012
Vaststellen van het uitvoeringsprogramma sport "Spaken Spannen 2011-2015" en daarvoor de NASB-middelen beschikbaar te stellen S.V. Vooren Sport en recreatie 23-11-2011
Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2010 H. Rosier Sport en recreatie 14-04-2011
Vaststellen Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 05-11-2010
Raadsinformatiebrief over de Sportmonitor 2008 L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 13-07-2009
Raadsinformatiebrief over afschaffing OZB-compensatie en vaststelling schadeloosstellingsregeling sportverenigingen L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 09-01-2009
Raadsvoorstel over vaststellen Beleidskader ‘Dordt Sport’ Sociale Infrastructuur 03-10-2007
392. Dordt Sport Sociale Infrastructuur 11-09-2007
Raadsvoorstel over vaststellen Beleidskader ‘Dordt Sport’ Sociale Infrastructuur 04-07-2007